Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร

Froch โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ท่อแสตนเลส เขตไทจง (ประเทศไต้หวัน)

...ทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด Froch โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ท่อแสตนเลส เขตไทจง (ประเทศไต้หวัน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน . เหรียญ ไม่รวมโอที รับสมัครคนงานชาย โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ ท่อแสตนเลส - ชื่อนายจ้าง Froch เขตไทจง (ประเทศไต้หวัน)- เว็ปไซร์นายจ้าง http//www.froch.com.tw- ขั้นต่ำ , เหรียญ(, บาท )ไม่รวมโอที- โอทีขั้นต่ำ วันละ - ชั่วโมง (การันตี - ชั่วโมง/เดือน)- สัญญาจ้าง ปี ถ้าสัญญาจ้างไม่ถึง ปี ลดค่าเดินทางได้ (เฉพาะโรงงานนี้)- มีคนไทยทำอยู่ในโรงงาน คน- ที่พักอาหาร หักเดือนละ , เหรียญตามกฎหมาย- เดินทางถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงานมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานเพื่อขอสินเชื่อ ธกส.ทำกู้กับบริษัทได้โดย ตรงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน .ชาย อายุไม่เกิน ปี.สูง ซม. ชึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ สวัสดิการอิื่นเป็นไปตามกฎหมายไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณกุ้ง -- - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ซ.บรมราขขนนี ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 16 สิงหาคม 2560


ด่วนรับพนักงานชาย ผลิตฝาขวดน้ำอัดลม ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ 22 ส.ค. 60 นี้

...ับเงินเดือน ,-, เหรียญ โรงงาน หงฉวน (ผลิตฝา,ขวดน้ำอัดลม) เขตไทจง ประเทศไต้หวัน -สอบ สัมภาษณ์ ส.ค. นี้ -รับผู้ชาย คน อายุ - ปี สูง ขึ้นไป -ไม่มีรอยสัก (ใต้ร่มผ้าได้)-การศึกษาวุฒิขั้นต่ำ ม. ปวช. ,ปวส.,ปริญญาตรี (เฉพาะโรงงานนี้) -ไม่มีประสบการณ์ก็ทำงานได้ -แต่ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านเครื่องจักรกล,ช่างไฟฟ้า,อาหารเครื่องดื่มจะให้เงินเดือนที่สูงกว่า , - , เหรียญ (ไม่รวมโอที) (, บาท- , บาท) ไม่รวมโอที เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้ ธกศ.ได้ บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ กู้กับบริษัทได้โดยไม่ค้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน .ผู้ชายอายุ - ปี .สูง ซม.ขึ้นไป.วุฒิขั้นต่ำ ม. ปวช. ,ปวส.,ปริญญาตรี (เฉพระงานนี้).ไม่มีรอยสัก (ใต้ร่มผ้าได้).มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกล,ช่างไฟฟ้า,อาหารเครื่องดืม .ไม่มีประสบการณ์ ก็ได้ ต่างประเทศ เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้ ธกศ.ได้ บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ กู้กับบริษัทได้โดยไม่ค้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ซ.บรมราขขนนี ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 16 สิงหาคม 2560


พนักงานชาย โรงงาน PORITE ผลิตอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน

...พนักงานชาย โรงงาน PORITE ผลิตอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน หางาน - บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด - พนักงานชาย โรงงาน PORITE ผลิตอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด พนักงานชาย โรงงาน PORITE ผลิตอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญไต้หวัน โรงงาน PORITE เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน รับพนักงานชาย - เงินเดือนขั้นต่ำ , NT , บาท ไม่รวมโอที - โอที วันละ - ชั่วโมง - สัญญาจ้าง ปี ต่อสัญญาได้ ปีเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั่นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน .ผู้ชาย อายุ -ปี .สูง ขึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง .มีความตั้งใจอยากทำงานเพื่อเก็บเงินจริงๆ ต่างประเทศ สวัสดิการอื่นตามกฎหมายประเทศไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. - โทรสาร เฟส https//m.facebook.com/Gungtoptier/ ...


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานชาย โรงงานทอผ้า TRIOCEAN เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

...พนักงานชาย โรงงานทอผ้า TRIOCEAN เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หางาน - บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด - พนักงานชาย โรงงานทอผ้า TRIOCEAN เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด พนักงานชาย โรงงานทอผ้า TRIOCEAN เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญไต้หวัน โรงงานทอผ้า TRIOCAEN เขตเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - เงินเดือนขั้นต่ำ , NT , บาท ไม่รวมโอที- โอที - ชั่วโมง / วัน - สัญญาจ้าง ปี ต่อได้ ปี - ไม่ต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถ ทำงานได้ เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน การเดินทางมีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทมีเอกสารสำหรับการกู้ ธกส.ต .ผู้ชาย อายุ -ปี .สูง ขึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง .มีความตั้งใจอยากทำงานเพื่อเก็บเงินจริงๆ ต่างประเทศ สวัสดิการอื่นตามกฎหมายประเทศไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. - โทรสาร เฟส https...


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


ด่วน รับสมัครพนักงานชาย โรงงานผลิตอะไหล่รถ เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน

...ด่วน รับสมัครพนักงานชาย โรงงานผลิตอะไหล่รถ เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน หางาน - บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด - ด่วน รับสมัครพนักงานชาย โรงงานผลิตอะไหล่รถ เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ด่วน รับสมัครพนักงานชาย โรงงานผลิตอะไหล่รถ เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ รับสมัครพนักงานชาย โรงงานผลิตอะไหล่รถ - ทำงานที่เมืองซินจู๋ ประเทศไต้หวัน- เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญไต้หวัน ( , บาท) ไม่รวมโอที)- โอที - ชั่วโมงต่อวัน- สัญญาจ้าง ปี ต่อสัญญาจ้างได้ ปี- โรงงานมีที่พัก อาหารให้ หักเดือนละ , เหรียญเดินทางถูกต้องตามกฎหมาน ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงานการเดินทางมีค่าใช้จ่าย (สำหรับคนที่เงินไม่พอทางบริษัทมีให้กู้บางส่วน) .ชาย อายุ - ปี.สุง ซม.ขึ้นไป.ตั้งใจอยากทำงานเก็บเงิน ต่างประเทศ สวัสดิการอื่นตามกฎมายญี่ปุ่นกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม....


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


มีงานดีๆ หลายโรงงาน (ประเทศไต้หวัน) เปิดรับสมัครพนักงานชาย จำนวนมาก

...อผ้า เขตเถาหยวน - โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถ เขตซินจู๋ - โรงงาน chayoa ผลิตแผ่นยางพลาสติก เขตเหมี่ยวลี่ - โรงงาน Shyh Ru ผลิตตู้เซพ เขตเหมี่ยวลี่ - โรงงาน Froch ผลิตท่อสแตนเลส เขตไทจง - โรงงาน Porite ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถ เขตเหมี่ยวลี่ - โรงงาน Shen Chuan ผลิตภัณฑ์โลหะ เขตจางฮั่ว- โรงงาน Yi Lin ผลิตลูกชิ้น เส้นหมี่ เขตไทจง- โรงงาน Kang Na Hsiang ผลิตทิชชู่ แพมเพิส เขตไทนาน- โรงงาน Sei Ka ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคโทรนิค เขตเถาหยวน-สัญญาจ้าง ปี (ต่อสัญญาได้ถึง ปี)-เงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญไต้หวัน (, บาท) ไม่รวมโอที-โอทีขึ้นอยู่กับโรงงานตามงาน (น้อยสุดวันละ- ชั่วโมง) -อาหารที่พักนายจ้างมีให้ ซึ่งหักตามกฎหมาย , เหรียญ/เดือน-เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน*** การเดินทางมีค่าใช้จ่ายทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานเพื่อกู้กับ ธกส.ได้** (ในกรณีที่กู้กับ ธกส.ไม่ได้ ทางบริษัทมีสินเชื่อ กู้ได้้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) .ผู้ชายอายุ - ปี.ส่วนสูง ขึ้นไป.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.มีความตั้งใจอยากทำงานเพื่อเก็บเงิน จริงๆ ต่างประเทศ สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptier/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามเพิ่มเติม โทร- กุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


ช่างเชื่อม 3G ช่างตัดแก๊ส โรงงาน Lheng Lhen (ประเทศไต้หวัน) สอบ 22 พ.ค. 60 นี้

... หางาน - บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด - ช่างเชื่อม G ,ช่างตัดแก๊ส โรงงาน Lheng Lhen (ประเทศไต้หวัน) สอบ พ.ค. นี้ บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ช่างเชื่อม G ,ช่างตัดแก๊ส โรงงาน Lheng Lhen (ประเทศไต้หวัน) สอบ พ.ค. นี้ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ช่าง G , NT, ช่างตัดแก็๋ส , NT โรงงาน เหลี่ยงเหลียน ประเทศไต้หวัน สอบวันที่ // นี้ รับช่างเชื่อม คน เงินเดือน , NT ( , บาท) รับช่างตัดแก็ส คน เงินเดือน , NT ( , บาท) เงินเดือนที่แจ้งยังไม่รวมโอที ไม่หักค่าพัก อาหาร เดินทางถุูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน มีค่าใช่จ่ายในการเดินทาง สามารถกู้กับบริษัทได้ บางส่วน .ผู้ชายอายุ - ปี.สูง ซม.ขึ้นไป .มีประสบการณ์ การเชื่อมงาน (มีใบผ่านงานจะพิจรณาพิเศษ).มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ สวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามโทร - กุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


ผลิตตู้กุญแจ ตู้เซฟ กล่องใส่ยา บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน

...วลี่ ประเทศไต้หวัน บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ผลิตตู้กุญแจ ตู้เซฟ กล่องใส่ยา บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ (, บาท)ไม่รวมโอที บริษัท Shyh Ru เขตเหมี่ยวลี่ ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครพนักงานชาย - เงินเดือนขั้นต่ำ , NT (, บาท)ไม่รวมโอที- โอที อย่างน้อย ชั่วโมง/วัน- สัญญาจ้าง ปี (ต่อได้ ปี)- ไม่ต้องมีประสบการณ์ ก็ทำงานได้- เดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ได้อบรมที่กรมแรงงานก่อนเดินทางการเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถขอสินเชื่อกับบริษัทได้โดยตรง ธกส ก็ได้ .ชาย อายุ - ปี.สูง ซม.ขึ้นไป (เฉพราะโรงงาน Shyh Ru).ไม่จำกัดวุฒิ .มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต่างประเทศ ทำงานอาทิตย์ละ วัน เสาร์ อาทิตย์ ทำงานได้ แรง โอทีน้อยสุด ชั่วโมง / เดือนสัญญาจ้าง ต่อได้ถึง ปี (สามารถเปลี่ยนงานได้ด้วยตัวเองเมื่อครบสัญญา) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptier/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจโทรสอบถาม โทร - กุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย(After Sales Services Officer) 2 อัตรา

...ิม สำหรับธุรกิจอสังหาฯ อย่างน้อย ปี.บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี ปฏิภาณไหวพริบดี.มีทัศนคติการทำงานที่ดี สามารถรับสภาวะกดดันในการทำงานได้ดี.ทำงานแบบมืออาชีพ,มีทักษะความเป็นผู้นำ รักงานบริการสูง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี.สามารถปฏิบัติงาน วันปฏิบัติงานย่านนนทบุรีได้ นนทบุรี รอบรั้วบ้านอันอบอุ่นของธนาสิริ เราให้ความสำคัญอย่างมากต่อการดูแลบุคลากรของเราให้มีความสุข ความสนุกในการทำงาน พรั่งพร้อมด้วยการคัดสรรสิ่งดี ๆ ที่จะช่วยดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้มีความสุข ด้วยสวัสดิการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น. ค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานครอบครัวของพนักงาน. ค่าทันตกรรม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, อุปสมบท, คลอดบุตร , มรณกรรม เป็นต้น. เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน. ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน บุตรพนักงาน. ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุกลุ่ม. ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี. กระเช้าเยี่ยมไข้. ชุดฟอร์มพนักงาน เช่น เสื้อโปโล เสื้อแจ๊คเก็ต ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ขายโครงการ เป็นต้น. ค่าน้ำมัน,ค่า(เฉพาะ). โบนัสประจำปี. ค่า Incentive สำหรับฝ่ายก่อสร้างขาย. ค่าคอมมิชชั่น สำหรับฝ่ายขาย. รางวัลอายุงานดีเด่น. การฝึกอบรมสัมมนา. วันลาพักร้อนวันลาต่างๆ. กิจกรรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้นหากคุณกำลังมองหาอนาคตที่มั่นคงก้าวหน้า ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา "ธนาสิริ" ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


นนทบุรี 07 เมษายน 2560


ด่วน รับสมัครพนักงานชาย ก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สอบ 19 เม.ย.60 นี้

... บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ด่วน รับสมัครพนักงานชาย ก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สอบ เม.ย. นี้ เมษายน ระดับเงินเดือน , เยนรวมโอที รับสมัครพนักงานชาย ก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป สอบ เม.ย. นี้สอบสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรงมีล่ามไทยแปล- ทำงานที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น- เงินเดือน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ , -, เยน รวมโอที (,-, บาท)- สัญญาจ้าง ปี กลับมากลับไปต่อได้อีก ปี - มีรอยสักใต้ร่มผ้าได้ นิดหน่อยเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงาน*ก่อนเดินทางต้องสามารถลงเรียนภาษาได้ตามกฎหมายกำหนด**การเดินทางมีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทมีเอกสารใช้สำหรับกู้ ธกส ได้บางส่วน .ผู้ชาย อาย - ปี .สูง ซม.ขึ่นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีสุขภาพแข็งแรง ต่างประเทศ สัญญาจ้าง ปี กลับมาไปต่อได้อีก ปี สวัสดิการอื่นๆเป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่นกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามลงทะเบียน โทร - กุุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด ,, ถ.บรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 07 เมษายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 14 หน้า หน้าถัดไป >>