Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบำหรุ แขวงบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ขั้นต่ำ 23800 เหรียญ องค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด

...อปเทีย จำกัด โรงงาน เซินเทียน โรงพิมพ์ เขตไทหนาน -ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ มกราคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ โรงงาน เซินเทียน โรงพิมพ์ฟิล์ม เขตไทหนาน -ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ รับสมัครพนักงานชาย สัมภาษณ์ มกราคม นี้ - เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที- ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ทำเป็นโอที- รายได้รับประมาณ ,-, เหรียญ- ที่พักนอกโรงงาน- มีคนงานไทย ประมาณ - คน - ต้องการคนที่เข้าไต้หวัน สื่อสารภาษาจีนพอได้ - โรงงานใหญ่มีมาตราฐาน มีสวัสดิการดี - เว็ปไซร์โรงงาน www.sentien.com.twสนใจสมัครงานด่วน ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้สินเชื่อบริษัทได้บางส่วน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ สมาชิก ธกส. กู้ ธกส.ได้บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .ชายอายุ - ปี .สูง ซม.ขึ้นไป .สื่อสารภาษาจีน พอได้ .สุขภาพแข็งแรง ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 05 มกราคม 2563


โรงงาน เซินเทียน โรงพิมพ์ เขตไทหนาน -ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ 7 ม.ค. 63 นี้

...อปเทีย จำกัด โรงงาน เซินเทียน โรงพิมพ์ เขตไทหนาน -ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ มกราคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ โรงงาน เซินเทียน โรงพิมพ์ฟิล์ม เขตไทหนาน -ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ รับสมัครพนักงานชาย สัมภาษณ์ มกราคม นี้ - เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที- ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ทำเป็นโอที- รายได้รับประมาณ ,-, เหรียญ- ที่พักนอกโรงงาน- มีคนงานไทย ประมาณ - คน - ต้องการคนที่เข้าไต้หวัน สื่อสารภาษาจีนพอได้ - โรงงานใหญ่มีมาตราฐาน มีสวัสดิการดี - เว็ปไซร์โรงงาน www.sentien.com.twสนใจสมัครงานด่วน ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้สินเชื่อบริษัทได้บางส่วน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ สมาชิก ธกส. กู้ ธกส.ได้บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ .ชายอายุ - ปี .สูง ซม.ขึ้นไป .สื่อสารภาษาจีน พอได้ .สุขภาพแข็งแรง ต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


05 มกราคม 2563


เงินเดือน : ขั้นต่ำ 21800 เหรียญ ไม่รวมโอทีองค์กร : บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด

... ชาย ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที โรงงาน หงฉวน ผลิตฝา,ขวดน้ำอัดลม เขตไทจง-ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ รับสมัครพนักงานชาย - เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที (เงินดี)- ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ทำเป็นโอที- ที่พักในโรงงาน นอนห้องละ - คน ที่พักสะอาด- มีคนงานไทย ประมาณ - คน - โรงงานใหญ่มีมาตราฐาน มีสวัสดิการดี มีสาขาที่ไทย - เว็ปไซร์โรงงาน www.honchuan.com.twสนใจสมัครงานด่วน ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้สินเชื่อบริษัทได้บางส่วน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ สมาชิก ธกส. กู้ ธกส.ได้บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ชายอายุ - ปี.สูง ซม. ขึ้นไป.ไม่มีรอยสัก ตามร่างกาย.ไม่เคยทำงานที่ไต้หวันมาก่อน.จบวุฒิ ม. , ปวช., ปวส, ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ คุมเครื่องจักร เกี่ยวกับน้ำ , ขวดน้ำ ต่างประเทศ สวัดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด่วน - กุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 05 มกราคม 2563


โรงงานหงฉวน ผลิตฝาน้ำ ขวดน้ำ รับสมัครพนักงานชาย เขตไทจง ประเทศไต้หวัน สัมภาษณ์ 7 ม.ค. 63 นี้

... ชาย ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที โรงงาน หงฉวน ผลิตฝา,ขวดน้ำอัดลม เขตไทจง-ประเทศไต้หวัน สอบสัมภาษณ์ ม.ค. นี้ รับสมัครพนักงานชาย - เงินเดือนขั้นต่ำ , เหรียญ ไม่รวมโอที (เงินดี)- ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ทำเป็นโอที- ที่พักในโรงงาน นอนห้องละ - คน ที่พักสะอาด- มีคนงานไทย ประมาณ - คน - โรงงานใหญ่มีมาตราฐาน มีสวัสดิการดี มีสาขาที่ไทย - เว็ปไซร์โรงงาน www.honchuan.com.twสนใจสมัครงานด่วน ** การเดินทางมีค่าใช้จ่าย สามารถกู้สินเชื่อบริษัทได้บางส่วน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ สมาชิก ธกส. กู้ ธกส.ได้บริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ชายอายุ - ปี.สูง ซม. ขึ้นไป.ไม่มีรอยสัก ตามร่างกาย.ไม่เคยทำงานที่ไต้หวันมาก่อน.จบวุฒิ ม. , ปวช., ปวส, ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ คุมเครื่องจักร เกี่ยวกับน้ำ , ขวดน้ำ ต่างประเทศ สวัดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด่วน - กุ้ง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


05 มกราคม 2563


ประชาสัมพันธ์

...ุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน การสื่อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้รับสารเกิดความชื่นชอบประทับใจในองค์กรตราสินค้า หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .ทุกเพศ อายุ - ปี.มีมนุษสัมพันธ์ดี.ทักษะการสื่อสารดี.รักงานบริการ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sazaajungโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงEmail sazaajung - สอบถาม บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด เลขที่ โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร เขตบางพลัด แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2562


Costomer Service-

... - หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ว่าวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าบริการ-สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด-ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า วิธีการหนึ่งอย่างอาจจะเข้าถึงลูกค้า คนไม่ได้ เราต้องรู้ว่าลูกค้าประเภทใด เหมาะกับวิธีการแบบใด- ศึกษาการบริการลูกค้าจากคู่แข่ง แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการบริการที่เหนือกว่าไปอีกระดับหนึ่งของการบริการ- สร้างทิศทางในการบริการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างว่าการบริการของเราต่างจากคู่แข่งอย่างไรบ้าง หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .ทุกเพศ อายุ - ปี.รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษญ์สัมพันธ์ดี.สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง.มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม.การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sazaajungโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานEmail sazaajunggmail.com - สอบถาม บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด เลขที่ โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร เขตบางพลัด แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2562


AE (Account Executive)

...บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด AE (Account Executive) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ประสานงานกับเจ้าของธุรกิจเพื่อนำเสนอ Sofwere โฆษณาสินค้า โดยจะต้องเข้าไปเจรจากับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสามารถอนุมัติงานชิ้นนั้นให้ได้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .อายุ - ปี ทุกเพศ.มีหัวใจชอบให้บริการ คิดบวก ใจเย็น อดทนเป็นเลิศ.ทักษะการสื่อสารดี.เข้าใจงานกลยุทธ์การตลาด มีทักษะประสานงานได้ บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร * ประกันสังคม* เงินโบนัสตามผลงาน* ค่าตอบแทนพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sazaajung https//www.facebook.com/sazaa.jungโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานEmail sazaajunggmail.com - สอบถาม บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด เลขที่ โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร เขตบางพลัด แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤศจิกายน 2562


SEKO ผลิตปั๊มน้ำ รับสมัครช่างกลึง CNC Milling CNC Lathe ทำงานที่โรมาเนีย ด่วนS

... ขั้นต่ำ -, ยูโร SEKO เป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ผลิตปั๊มจ่ายสารระบบสูบจ่ายที่เปิดมานานกว่า ปีมีสาขามากกว่า ประเทศ เปิดรับสมัคร ช่าง CNC Millng , CNC Lathe หลาย สอบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ทางกล้อง รายละเอียดสถานที่ทำงาน ประเทศโรมาเนีย งาน คุมเครื่อง CNCความต้องการ สื่อสารภาษาอังกฤษได้พิจรณาเป็นพิเศษ เงินเดือนขั้นต่ำ -, ยูโร ไม่รวมOTรวมโอทีรับประมาณ ,-, ยูโรโอทีขั้นต่ำวันละ ชม. ทำเสาร์อาทิตย์ เป็นโอทีทำงานวันละ ชม. อาทิตย์ละ วัน สัญญาจ้าง ปี ต่อสัญญาได้ ปี ทำงานครบ ปีได้รับสัญชาติโรมาเนีย(เข้าออกประเทศได้ครอบครัวเข้าได้)**อาหาร ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรีเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงานการเดินทางมีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิก ธกส. ทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ผู้ชายไทย อายุ - ปี .ไม่จำกัดส่วนสูง .ไม่จำกัดวุฒิ.มีประสบการณ์ CNC .พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณา เป็นพิเศษ ต่างประเทศ อาหาร ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าฮิตเตอร์ ฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 22 กันยายน 2562


Wingsrom โรงงานผลิตเครื่องบิน รับช่าง CNC หลายอัตรา สัมภาษณ์ 28 ส.ค.62นี้W

...ลิตเครื่องบิน รับช่าง CNC หลาย สัมภาษณ์ ส.ค.นี้ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ , us Wingsrom เป็นโรงงานผลิตเครื่องบินอากาศยานที่ประเทศโรมาเนีย. เปิดรับสมัคร ช่าง CNC หลาย สอบสัมภาษณ์ ส.ค. นี้ รายละเอียดสถานที่ทำงาน ประเทศโรมาเนีย งาน คุมเครื่อง CNCเงินเดือนขั้นต่ำ -, us ไม่รวมOTรวมโอทีรับประมาณ ,-, us ทำงานวันละ ชม. อาทิตย์ละ วัน สัญญาจ้าง ปี ต่อสัญญาได้ อีก ปี ทำงานครบ ปีได้รับสัญชาติโรมาเนีย(เข้าออกประเทศได้ครอบครัวเข้าได้)**อาหาร ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรีเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนผ่านกระทรวงแรงงานการเดินทางมีค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิก ธกส. ทางบริษัทมีเอกสารผ่านกรมแรงงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .ชาย - ปี.ไม่จำกัด ส่วนสูง.มีประสบการณ์ cnc มาก่อน ต่างประเทศ สนใจส่งรีซูเม่ เข้ามาที่เมล์ ที่ไลน์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม gungtoptier Gungtoptierโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - กุ้ง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งรีซูเม่ก่อนวัน ส.ค. นี้ - สอบถาม บริษัทจัดหางานท็อปเทีย จำกัด เลขที่ , ถนนบรมราชชนนี แขวง...


ต่างประเทศ 29 สิงหาคม 2562


พนักงานส่งเอกสาร

... สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ตีระ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล จำกัด พนักงานส่งเอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการตกลง วิ่งงานเอกสารตามเส้นทางที่กำหนด (เฉพาะเขตกรุงเทพ) หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .อายุ ปีขึ้นไป.มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว.มีใจรักการทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพพอประมาณ.มีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ดี ไม่เกี่ยงงาน บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Tera-International-Commercial-Pummara-Travel-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ตีระ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล จำกัด ซอยสิรินธร ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 21 หน้า หน้าถัดไป >>