Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

...ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี.ชาย-หญิง อายุ - ปี.สามารถปิดบัญชีได้ทั้งระบบ.มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Sap Business One/Word/Excel/Power Point จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ,/,/ ซอยพระรามที่ ซอย แขวงแสมดำ เขตบางขุน...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

...ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย/หญิง อายุ - ปีขึ้นไป.จบปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหาร สาขาอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.มีทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word/Excel/Internet จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ,/,/ ซอยพระรามที่ ซอย...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


วิศวกรบริการ (Service Engineer)

...วิศวกรบริการ (Service Engineer) หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด วิศวกรบริการ (Service Engineer) Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด วิศวกรบริการ (Service Engineer) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย อายุ - ปีขึ้นไป.จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, เคมี.มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.หาเคยทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


วิศวกรขาย (Sales Engineer)

...วิศวกรขาย (Sales Engineer) หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด วิศวกรขาย (Sales Engineer) Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด วิศวกรขาย (Sales Engineer) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หากจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมโรงงาน อย่างน้อย ปี.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word/Excel/Internet.มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับพอใช้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


พนักงานการตลาด (Digital Marketing)

...พนักงานการตลาด (Digital Marketing) หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด พนักงานการตลาด (Digital Marketing) Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด พนักงานการตลาด (Digital Marketing) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Marketing, digital Media สาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ สื่อสารกับผู้ชม.มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส ข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี.สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel, PowerPoint, Email โปรแกรมตัดต่อภาพขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้่งาน บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ YouTube, Facebook, E-mail, การสั่งซ์้อสินค้า ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น Web Stat, Google Webmater, Google Analytics, Facebook ได้.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดทีมงาน มีทักษะการนำเสนอ.มีความกระตือรืร้น รับผิดชมต่องานที่ได้รับมอบหมาย จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ช่างประจำอาคาร

...ช่างประจำอาคาร หางาน - บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ช่างประจำอาคาร Share บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ช่างประจำอาคาร มีนาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลระบบอาคารห้างสรรพสินค้า .ชาย อายุไม่เกิน ปี.ปวช.ขึ้นไปด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ปีขึ้นไป.มีใบรับรองการอบรมจากกรมแรงงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล

...ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่า.เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย - ปี.มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานหลากหลายได้อย่างคล่องแคล่ว.มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการต่อยอดความคิด นำเสนอสิ่งใหม่ๆ.มีทักษะในการใช้โปรแกรมพิ้นฐาน Word/Excel/Internet.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับพอใช้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

...ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ หางาน - บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ Share บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่า.เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย - ปี.สามารถเปิด PO เข้าใจลักษณะงานของจัดซื้อ ทั้งในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี.สามารถเจรจาต่อรองหาซัพพลายเออร์รายใหม่เพื่อลดต้นทุนขององค์กรได้.มีทักษะในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office/Internet/SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - โบนัสการันตี เดือน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ประกันกลุ่มเมืองไทยประกันชีวิต- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพ- เสื้อฟอร์ม- ค่าคอมมิชชั่น- เงินรางวัลตามอายุงานครบ ปี, ปี, ปี, ปี- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TomcoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


Digital Marketing Executive (การตลาดออนไลน์)-

...Digital Marketing Executive (การตลาดออนไลน์)- หางาน - พี. เอ็ม. เค. นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ Digital Marketing Executive (การตลาดออนไลน์) Share พี. เอ็ม. เค. นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ Digital Marketing Executive (การตลาดออนไลน์) มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, - วางแผนกลยุทธ์สื่อการตลาดทั้ง online offline- คิดกลยุทธ์วางแผนจัดทำสื่อโปรโมชั่น แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย- ร่วมวางแผนระบบสื่อโฆษณา online- บริหารงานประชาสัมพันธ์สินค้า- วิเคราะห์ประเมินผลจากการทำการตลาด onlineoffline- ทำงานเชิงรุกมีความคิสร้างสรรค์ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคต สามารถวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การตลาดคู่แข่ง เทคโนโลยี ความเป็นไปได้ สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจonline- ดูแล ติดตามประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย / หญิง.อายุ - ปี.ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ทางด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้านการตลาด online.มีทักษะการเขียน ถ่ายทอด สื่อสารที่ดีเยี่ยม.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ .สามารถแก้หขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานเป็นทีมได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี- ค่าเดินทาง ตามที่บริ...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561


หัวหน้าแผนกจัดส่ง1

...หัวหน้าแผนกจัดส่ง หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด หัวหน้าแผนกจัดส่ง Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด หัวหน้าแผนกจัดส่ง มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท .วางแผนการจัดส่งสินค้า / รับส่งลูกค้าผู้บริหาร.กำหนดการเบิกค่าขนส่ง ค่านำ้มัน.รับผิดชอบงานจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ.ตรวจเช็คสินค้าระหว่างจัดส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี .สามารถทำงานด้านเอกสารได้ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทำงานด้านเอกสารได้.มีประสบการณ์บริหารงานจัดส่ง.คลังสินค้าอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ข้าวกลางวันฟรี เสื้อฟอร์ม รถรับส่ง วันหยุดประจำปี โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - -- ต่อ -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - -- ต่อ -, ...


กรุงเทพมหานคร 06 มีนาคม 2561