Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

แมสเซ็นเจอร์ (Messenger)

...ผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป2.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์3.รู้จักเส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดีวิ่งงานเส้นทางไกลได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงจักรเย็บผ้า

...2.วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ม.3 ) ขึ้นไป 3.กรณีที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.3 ตามที่กำหนดข้างต้น ต้องมีประสบการณ์โดยตรงตามตำแหน่งงาน 4.ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดีไซเนอร์สำหรับเสื้อผ้าเด็ก

...มารถออกแแบบลายผ้า ลายปัก ลายพิมพ์ได้3.มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันมีึความรับผิดชอบ4.มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคขั้นตอนการตัดเย็บเบื้องต้น5.หากมีประสบการณ์ในการทำเสื้อผ้าเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IE

...่องนุ่งห่ม ฯลฯ)2.มีประสบการณ์การทำระบบ Lean พิจารณาพิเศษ3.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsofe office ได้4.มีความรู้ความเข้าใจงานด้านการ์เมนท์เป็นอย่างดี5.มีประสบการณ์การทำงานกับการ์เมนท์อย่างน้อย 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Supervisor หัวหน้าแผนกเย็บ

...ย ละเอียด รอบคอบ รู้จักจัดการ วางแผนงานจัดงานตามเอกสารรายได้ 5.มีไหวพริบในการแก้ปัญหา6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างแพทเทิร์น

...็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น/สิ่งทอ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สามารถสร้่างแพทเทิร์นผ่านโปรแกรม investronica ได้2.สามารถสร้างแพทเทิร์นกระดาษได้ทั้งงานเด็กผู้ใหญ่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดีเทลและจัดซื้อ

...ุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 3.เคยผ่านงานดีเทล 2 ปี ขึ้น4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word/ Excel/ Outlook)5.มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายจัดซื้อ

...ารจัดซื้อในธุรกิจการ์เมนท์อย่างน้อย 1 ปี3.ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง4.หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการ์เมนท์6.มีความละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี

...ปวช. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ2.มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีด้านภาษีเป็นอย่างดี3.สามารถใช้โปรแกรม Express Excel ได้4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่มาร์กเกอร์

...มบัติผู้สมัคร 1.การศึกษา ขั้นต่ำ ระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส.2.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าอย่างน้อย 2 ปี3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563