Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

ประสานงานต่างประเทศธุรการภาษาจีน1

...ประสานงานต่างประเทศธุรการภาษาจีน หางาน - บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ประสานงานต่างประเทศ/ธุรการภาษาจีน Share บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ประสานงานต่างประเทศ/ธุรการภาษาจีน มีนาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ .กับคู่ค้าคนจีน.ประสานงานระหว่างคู่ค้าคนจีนกับเจ้าหน้าที่คนไทยในสำนักงาน. หาสินค้าใหม่ เปรียบเทียบราคาสินค้า. ทำเรื่องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศติดตามการจัดส่ง. อัพเดทสินค้าจากต่างประเทศกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง. .ชาย / หญิง .วุฒิปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา .มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน-ไทย เบื้องต้นได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย.มีความรับผิดชอบ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ).ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจบใหม่.สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ptkss infoptkss/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เลขที่ ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


พนักงานบัญชีและการเงิน

...พนักงานบัญชีและการเงิน หางาน - บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด พนักงานบัญชีการเงิน Share บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด พนักงานบัญชีการเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เจ้าหน้าที่การเงิน- บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล- โอนเงิน Online- ทำเอกสารชุดใบสำคัญรับเงิน- บันทึกรวบรวมเอกสารทางการเงิน- สรุปยอดสิ้นเดือน- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเจ้าหน้าที่บัญชี- บันทึกตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน- บันทึกสมุดรายวันซื้อ,ขาย,จ่าย,รับ อื่น ๆ- บันทึกใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษี ตรวจสอบชุดภาษี- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกบัญชี ,การเงินที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.มีความรู้ในการจัดทำเอกสารทางการเงินบัญชี.สามารถใช้ Microsoft Office , โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้.มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ.มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ptkss infoptkss/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน-

...เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน- หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท - ตัดจ่าย รับชำระหนี้ ทำภาษีซื้อขาย- ลงเอกสาร ตามหนี้ค้างชำระ .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี .เกรดเฉลี่ย ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - -- ต่อ -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - -- ต่อ -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


พนักงานขายอุตสาหกรรม Sales-

...พนักงานขายอุตสาหกรรม Sales- หางาน - บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด พนักงานขายอุตสาหกรรม / Sales Share บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด พนักงานขายอุตสาหกรรม / Sales มีนาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ -เข้าพบลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอนโยบายการขายให้กับลูกค้า-สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด-สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเก่าขยายฐานลูกค้าใหม่-จัดทำรายงานการขายรายงานอื่นๆ-ศึกษาข้อมูลการขายของคู่แข็ง ราคา .เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่ .สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ .มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ptkss infoptkss/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ช่างเทคนิคเครื่องจักรช่างประกอบ

...ช่างเทคนิคเครื่องจักรช่างประกอบ หางาน - บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ช่างเทคนิคเครื่องจักร/ช่างประกอบ Share บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ช่างเทคนิคเครื่องจักร/ช่างประกอบ มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดูแลการติดตั้ง ประกอบ ดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ การติดตั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง .ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.สามารถขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ได้.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ptkss infoptkss/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีทีเค โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เลขที่ / ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร --,-- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ฝ่ายการตลาด

...ฝ่ายการตลาด หางาน - บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ฝ่ายการตลาด Share บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ฝ่ายการตลาด มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง สำรวจ วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการตลาด วางแผน กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุกิจกระตุ้นยอดขาย .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ - ปี มีประสบการณ์ด้านห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซอยพระรามที่ ซอย แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด-

...ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด- หางาน - บริษัท กู๊ดลิ้งค์ เนทเวอร์ค จำกัด ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด Share บริษัท กู๊ดลิ้งค์ เนทเวอร์ค จำกัด ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด มีนาคม ระดับเงินเดือน -ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด-Set ระบบ กล้องวงจรปิด .เพศชาย.อายุ - ปี.สามารถขับรถยนต์ได้.มีรู้ในเครื่องมือช่างบ้าง.เป็นคนขยัน ใฝ่รู้.สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-วันหยุดประจำปี-เบี้ยขยัน-ค่าล่วงเวลาหากทำงานเกินเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กู๊ดลิ้งค์ เนทเวอร์ค จำกัด / ซอย เทียนทะเล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


เสมียนบัญชี

...เสมียนบัญชี หางาน - บริษัท เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ จำกัด เสมียนบัญชี Share บริษัท เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ จำกัด เสมียนบัญชี มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน แล้วแต่พิจารณา เสมียนสต๊อก เคลียออเดอร์ในโรงงาน ประสานงานกับออฟฟิต .ขยันขันแข็ง อดทน มีความรับผิดชอบ.สู้งาน ไม่เกี่ยงงาน สมุทรสาคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.เค.แฮร์ แฟชั่น แอนด์ กิ๊ฟท์ จำกัด ,,, ซอยเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


สมุทรสาคร 12 มีนาคม 2561


พนักงานขายสินค้าออนไลน์

...พนักงานขายสินค้าออนไลน์ หางาน - บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายสินค้าออนไลน์ Share บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายสินค้าออนไลน์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ถ่ายรูปสินค้า อัพรูปสินค้าขึ้นเว็ปไซด์ ดูแลการสั่งซื้อสินค้าในเว็ปไซด์ .เพศชาย - เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซด์.สามารถอัพรูป ขึ้นเว็บไชด์ได้.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัส เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ ยูนิฟอร์มพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเองบริษัท ฟูเซ่นเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซอยพระรามที่ ซอย แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ - - สอบถาม บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซอยพระรามที่ ซอย แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขาย กล้องยี่ห้อ Sony ประจำร้าน Jay Camera เซ็นทรัล พระราม 2 ด่วน -

...รับสมัครพนักงาน PC ขาย กล้องยี่ห้อ Sony ประจำร้าน Jay Camera เซ็นทรัล พระราม ด่วน - หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขาย กล้องยี่ห้อ Sony ประจำร้าน Jay Camera เซ็นทรัล พระราม ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขาย กล้องยี่ห้อ Sony ประจำร้าน Jay Camera เซ็นทรัล พระราม ด่วน มีนาคม ระดับเงินเดือน + คอมมิชชั่น+ค้าเป้า - เชียร์ขาย กล้อง ยี่ห้อ Sony- เงินเดือน ,+ค่าคอม+เบี้ยขยัน มีประกันสังคม - เดือนละประมาณ - บาทขึ้นไป- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง ตามเวลาห้าง ทำงาน วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายกล้องมาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม outsourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษั...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2561