Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

Graphic Designer

...Graphic Designer หางาน - เครือ ป.เจริญพันธ์ จีเอฟพีที Graphic Designer Share เครือ ป.เจริญพันธ์ จีเอฟพีที Graphic Designer สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิ .เพศชาย/หญิง.ปริญญาตรี ออกแบบ,นิเทศศิลป์,คอมพิวเตอร์กราฟฟิค จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-(อารีรัตน์), - (จุฑามาศ)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เครือ ป.เจริญพันธ์ จีเอฟพีที อาคาร GFPT ถนนพระราม แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร -(อารีรัตน์), - (จุฑามาศ) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์1

...เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .สามารถพัฒนาแก้ไข โปรแกรมควบคุม จัดการ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติได้.สามารถพัฒนา Mobile Application ได้ทั้ง IOS Android platform .ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดอายุ.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง.มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูง.มีความอดทนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม+สวัสดิการอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ

...เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ สิงหาคม ด่ ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ บันทึกภาพวีดีโอ ถ่ายทำตัดต่อไฟล์วีดีโอ คลิปวีดีโอต่างๆ ดูแลงานด้านโสตทัศนูปกร์ต่างๆ .ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี ขับรถยนต์คล่อง วุฒิ บริญญาตรี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มัลดิมีเดีย หรื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อ Premier Pro Sony Vegas ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop After Effect Illustrator.สามารถใช้โสดทัศนูปกรณ์ได้อย่างคล่องแตล่ว.มีความรู้เรื่องกล้อง VDO ภาพนิ่ง.มีความคิดสร้างสรรค์ ขยันอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวินัย.มีประสบการณ์ตัดต่อ VDO Clip จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีคีย์ข้อมูลบันทึกบัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชีคีย์ข้อมูลบันทึกบัญชี หางาน - บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี Share บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล/บันทึกบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน - บันทึกบัญชีทั้งระบบในโปรแกรม WINSpeedทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภพ ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด ,,บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อมเวลาทำงาน .-. น จันทร์-เสาร์ .เพศหญิง อายุไม่เกิน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รีซอร์สฟุล จำกัด / หมู่บ้านเพชรวงแหวน(ซอย ) ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


พนักงานขาย Modern trade

...พนักงานขาย Modern trade หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด พนักงานขาย Modern trade Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด พนักงานขาย Modern trade สิงหาคม ด่ ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ ดูแลโซนภาคต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้รับผิดชอบลูกค้าตามภาคให้เป้าหมายที่ต้องการจัดทำรายงานประจำเดือนในการเข้าพบลูกค้าหาลูกค้าให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (รับภาคอิสานล่าง ภาคเหนือภาคกลาง ตะวันออก ตก ภาคใต้) .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์การขาย ปี ขึ้นไป .มีทักษะในการขาย เจรจาต่อรอง.พูดภาษาอังกฤษพอได้.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word Excell Powerpoint.ขับรถได้มีรถเป็นของตัวเอง สามารถนำมาใช้งานได้.สามารถเริ่มงาน ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทุกจังหวัด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณวีรเกียรติ (แฟรงค์) - ฝ่ายขาย Moderntrade - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -...


ทุกจังหวัด 09 สิงหาคม 2561


หัวหน้าคลังสินค้า1

...หัวหน้าคลังสินค้า หางาน - บริษัท ซุปเปอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า Share บริษัท ซุปเปอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด หัวหน้าคลังสินค้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน , .รับผิดชอบดูแลพนักงานคลังสินค้า,พนังกงานขนส่ง.ดูแลเรื่อง การรับ,การเบิก,การจ่าย ของสินค้าในคลัง.ตรวจสอบ,ส่งสินค้า วัตถุดิบให้ถูกต้องตามระบบ กระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานภายในคลังสินค้าให้เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดของคลังสินค้า จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงคลัง จัดทำระบบ ISO ของหน่วยงาน .เพศ ชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป / ปริญญาตรี.มีความเป็นผู้นำ มีเหตุผล.มีความชำนาญในการจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้าเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด.มีความรู้ความพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้ดี.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้ามากกว่า ปี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ทำงาน วัน - งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท- ท่องเที่ยวประจำปี- กิจกรรมพิเศษประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ingcoonline ingcotoolsthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดย...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน

...ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน หางาน - บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน Share บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่างพิมพ์ซิลค์สกรีน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - พิมพ์สติ๊กเกอร์ ระบบซิลค์สกรีน .เป็นชาย .อายุ ไม่เกิน ปี กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม,OT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถนน บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

...เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หางาน - บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Share บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สิงหาคม ระดับเงินเดือน - งานซ่อมบำรุง,ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน งานก่อสร้างโยธา,ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,งานป้ายสูงต่างๆ .เป็นชาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถนน บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


วิศวกร

...วิศวกร หางาน - บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร Share บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ซ่อมบำรุง,ปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน งานด้านโยธา,ระบบไฟฟ้า,ระบบประปา,งานป้ายสูงต่างๆ .เป็นชาย กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส เค เจริญสินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถนน บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


Stock Admin Officer -

... บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Stock Admin Officer สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ดูแล Stock อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผนงานของฝ่ายติดตั้งบริการ- ดำเนินการด้านเอกสารขออนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่สำรอง โดยการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าอุปกรณ์ ในคุณภาพ เวลาที่เหมาะสม- จัดเก็บอุปกรณ์อะไหล่ในสต็อคที่อยู่ในความดูแล ให้เป็นระบบ ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย เบิก-จ่าย ตรวจสอบ ตรวจนับได้อย่างมีประสิทธิภาพ- ควบคุมการตรวจรับ การบันทึกรายการอุปกรณ์ อะไหล่สำรอง เข้าระบบสต็อคให้ครบถ้วน ถูกต้อง- ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง ให้มีความสะดวก แต่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย- ดำเนินการตามกระบวนการรับอุปกรณ์ อะไหล่ที่ชำรุด เพื่อการส่งซ่อม - จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสต็อค- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .จบ ปวช. ปวส. ในสาขาคอมพิวเตอร์ การบริหารสินค้าคงคลัง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร Stock อย่างน้อย ปี .มีความละเอียด รอบคอบ มีความเข้มงวดในขั้นตอนกระบวนการทำงาน.มีใจรักงานบริการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา จอมทอง, บางขุนเทียน,...


กรุงเทพมหานคร 07 สิงหาคม 2561