Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

Sales (ขายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไอที)ประจำพระราม21

...Sales (ขายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ไอที)ประจำพระราม หางาน - บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด Sales (ขายกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไอที)ประจำพระราม Share บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด Sales (ขายกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไอที)ประจำพระราม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, บาท รับเป้ายอดขายตามที่บริษัทกำหนด.มีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้า ลูกค้า.มีความรู้ด้านตัวสินค้าที่ขาย การเสนอขาย การขัดแย้งข้อโต้แย้ง การปิดการขาย.มีทักาะด้านการขาย การปิดการขาย .ออกพบลูกค้า / ออกเยี่ยมลุกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไว้ค่ะ.ศึกษา พร้อมวิเคราะห์คู่แข่ง. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการขาย หาเทคนิคเครื่องมือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์คิด Content สื่อในการช่วยขาย .เพศชาย หญิง .อายุ - ปี.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ.สามารถเร่ิ่มงานได้ทันทีพิจารณาพิเศษ .มีประสบการณ์ด้านงานระบบกล้องวงจรปิด มีประสบการณ์ขายอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์มาอย่างน้อยปี.การสื่อสารดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี โน้มนาวดี เจรจาต่อรองที่ดี เข้ากับคนง่าย.มีใบขับขี่รถยนต์ (จะมีรถไม่มีก็ได้) จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ.วันลาพักร้อน.รายได้พิเศษ ค่าล่วงเวลา.ค่าน้ำมันรถ + ค่าเสื่อม...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2561


หัวหน้าฝ่ายผลิต

...หัวหน้าฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด หัวหน้าฝ่ายผลิต Share บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด หัวหน้าฝ่ายผลิต พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.สามารถทำงานภาคกลางคืน . - . น..วุฒิตั้งแต่ ม. เทียบเท่า(ปวช.) สูงกว่า.มีความขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, OT, ค่า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ซอยเทียนทะเล แยก - ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

...ผู้ช่วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ผู้ช่วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ผู้ช่วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ช่วยทำงาน photoshop / AI / ตัดต่อ VDO ถ่ายภาพสินค้างานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี .วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์.สามารถใช้โปรแกรม illustrator, photoshop ได้ดี .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียดรอบคอบ.มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ .มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันค่าลวงเวลายูนิฟอร์มตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2561


พนักงานตอบคำถามลูกค้า

...พนักงานตอบคำถามลูกค้า หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด พนักงานตอบคำถามลูกค้า Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด พนักงานตอบคำถามลูกค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน + ให้ข้อมูลสินค้า ตอบคำถามลูกค้า .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ .แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ไม่เกียงงาน .มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันค่าลวงเวลายูนิฟอร์มตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2561


ล่าม ไทย-จีน

...ล่าม ไทย-จีน หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ล่าม ไทย-จีน Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ล่าม ไทย-จีน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , แปลภาษาจีน ประสานงาน ระหว่างชาวไทยชาวจีนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี .วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.สามารถใช้งานภาษาจีนได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน.หากเคยเรียนภาษาจากประเทศจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันค่าลวงเวลายูนิฟอร์มตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2561


พนักงานดูแลยอดขาย 1 อัตรา

...พนักงานดูแลยอดขาย อัตรา หางาน - บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด พนักงานดูแลยอดขาย Share บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด พนักงานดูแลยอดขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน + ทำบิลขาย ประสานงานกับทีมงานขาย ดูแลการให้คะแนนความพึงพอใจ .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. / ปวช. / ปวส. (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ .แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ไม่เกียงงาน .มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันค่าลวงเวลายูนิฟอร์มตามนโยบายบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/profile.php?id=&ref=bookmarksโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด ซอยสะแกงาม แยก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux ประจำห้าง Powerbuy พระราม 2 (เริ่ม 1

...รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux ประจำห้าง Powerbuy พระราม (เริ่ม พ.ย. - ม.ค. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux ประจำห้าง Powerbuy พระราม (เริ่ม พ.ย. - ม.ค. ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux ประจำห้าง Powerbuy พระราม (เริ่ม พ.ย. - ม.ค. ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้รายได้เฉลี่ย , ++- รายได้ วันละ ลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Electrolux- ประเภทสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเล็ก เช่น หม้อหุงข้าว เตารีด เครื่องปั่น ไมโครเวฟ- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- เริ่ม พ.ย. - ม.ค. .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีทักษะ ประสบการณ์ในด้ายการขายในห้างมา / รู้กฎระเบียบห้าง.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น** จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


พนักงานควบคุมคุณภาพและควบคุมเอกสารระบบ ISO90011

...พนักงานควบคุมคุณภาพและควบคุมเอกสารระบบ ISO หางาน - บริษัท ทองไพบูลย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพควบคุมเอกสารระบบ ISO Share บริษัท ทองไพบูลย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพควบคุมเอกสารระบบ ISO พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .ตรวจสอบคณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต (Received ).ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต( In Process).ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบ (Out Process).บันทึกข้อมูลลงในระบบ.ประสานงานกับแผนกอื่นๆในงานที่เกี่ยวข้อง.ควบคุมเอกสารคุณภาพ เพื่อการตรวจติดตามระบบ ISO .มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับวัตถุดิบงานสำเร็จรูป.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ทองไพบูลย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด .สำนักงานบางบอน ,,, ซอยเอกชัย ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร .สำนักงาน พนัสนิคม จ.ชลบุรี -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

...หัวหน้าแผนกคลังสินค้า หางาน - บริษัทชาญเลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หัวหน้าแผนกคลังสินค้า Share บริษัทชาญเลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) หัวหน้าแผนกคลังสินค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - จัดทำเอกสาร- การเบิกจ่ายสินค้า ส่วนประกอบสินค้า- การขอซื้อ การสั่งผลิตสินค้า ส่วนประกอบสินค้า- วางแผนการผลิตสินค้า ส่วนประกอบสินค้า ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้อัพเดทระดับปริมาณของ Min-Max stock Safety stock .ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า ปีขึ้นไป.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม siewieโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทชาญเลิศ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ ,,,, ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


พนักงานรายวันทั่วไป

...พนักงานรายวันทั่วไป หางาน - บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด พนักงานรายวันทั่วไป Share บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด พนักงานรายวันทั่วไป พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน พนักงานทั่วไปในการผลิตเสื้อผ้า ปูผ้า แพ็คเสื้อผ้า .ชาย หญิง.ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์.อ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ดี.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร วัดหยุดประจำปีพักร้อนโบนัสประจำปีปรับค่าแรงขึ้นตามประสิทธิภาพงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม MamiBabyStoreโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561