Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางบอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ-

...ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ- หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ Share บริษัทไมโครการปัก จำกัด ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพ ระบบคุณภาพ ISO - ปรับปรุงกระบวนการทำงานคุณภาพของสินค้า- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ระบบงานต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง- รับผิดชอบกระบวนการควบคุมประกันคุณภาพทั้งหมด- ควบคุมดูแลงานแผนกให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายองค์กร- ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร / วิทยากรด้าน ISO- สามารถ วางแผนในการทำงาน วิเคราะห์ ประเมิน สรุปข้อมูล .ชาย / หญิง.วุฒิปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ทางด้าน ISO มีประสบการณ์เคยเป็น QMR .มีความรู้ทางด้าน KPI , COMTENCY.มีความขยัน อดทน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต่าง ๆ (ค่าทำศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา,ของขวัญพนักงานคลอดบุตร,ของขวัญวันเกิด )- ชุดฟอร์มพนักงาน- ตรวจสุขภาพประจำปี- แจกอุปกรณ์การทำงานฟรี- เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ หางาน - บริษัทไมโครการปัก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดขายต่างประเทศ Share บริษัทไมโครการปัก จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดขายต่างประเทศ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - -ร่วมวางแผนการขายต่างประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายที่กำหนด- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานการขายลูกค้าต่างประเทศ- แนะนำให้ข้อมูลสินค้าต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าปัจจุบัน- วางแผน กำกับดูแล ดำนินงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของฝ่ายต่างประเทศ- วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานด้านการขายต่างประเทศ- ศึกษาข้อมูลทางด้านการขายต่างประเทศ วิเคราะห์สรุปข้อมูล- ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศทั้ง EMAIL . เพศชาย/หญิง. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดขายต่างประเทศ สาขาที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายต่างประเทศไม่ต่ำกว่า ปี. มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ประเมิน สรุปข้อมูล. สามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดีมาก. มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เบี้ยขยัน- โบนัส- ประกันสังคม- พักร้อน สูงสุด วัน- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี- เงินช่วยเหลือต...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถส่งของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

...พนักงานขับรถส่งของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน X,XXX ขับรถส่งของ ใน จ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดใกล้เคียงตามคิวการจัดส่ง .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม. เป็นต้นไป.ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้.มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย.รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทน ซื่อสัตย์.มีความขยัน มีความรับผิดชอบได้ดี สุราษฎร์ธานี ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- ,-E-mailcentral.recruitgmail.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


สุราษฎร์ธานี 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา)

...เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า(สาขา) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ตรวจนับ สต๊อกสาขา ดูแลเรื่องรับ-จ่ายสินค้าตามบิล จัดเก็บสต็อกให้เป็นระเบียบ ดูแลเรื่องสินค้าเข้า-ออกบันทึกสต็อค .เพศชาย อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี.มีความรู้ ความสามรถด้านการจัดการการคลังมีความกระตือรือร้น.รักความก้าวหน้าในอาชีพ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความซื่อสัตย์ .หากมีประสบการณ์ในการทำงานคลังสินค้า(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-E-mailcentral.recruitgmail.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ

...ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ธุรการประสานงานขาย กรุงเทพฯ ตุลาคม ระดับเงินเดือน X,XXX ประสานงานกับลูกค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท รับออร์เดอร์จากลูกค้าติดตามเงินในส่วนของฝ่ายวัสดุ .เพศหญิง อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป.วุฒิปวช.- ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย ปี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี.มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Out-look / Internet / Presentation.สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้ ***จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน มีความขยัน กระตือรือร้นอดทนหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- (สำนักงานใหญ่)E-mailcentral.recruitgmail.com - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


IT

...IT หางาน - บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด IT Share บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด IT ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลระบบคอมโปรแกรมการใช้งานภายใน .เพศ ชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง.มีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีภูมิลำเนา ที่พักในพื้นที่ สะดวกในการเดินทาง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , รถรับส่ง ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรด จำกัด ซ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน)

...พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด พนักงานขับรถส่งของ ประจำสำนักงานใหญ่(บางบอน) ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน X,XXX ขับรถส่งของ ในเขตกรุงเทพปริมณฑล ต่างจังหวัดตามคิวการจัดส่ง .อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม. เป็นต้นไป.ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้.มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย.รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความอดทน ซื่อสัตย์.มีความขยัน มีความรับผิดชอบได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF-

...พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF- หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานตัดเลเซอร์ เครื่องRF ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ควบคุม ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง เครื่องตัดเลเซอร์ระบบ RF-บำรุงรักษา เครื่องจักรอื่นๆ ภายในแผนก-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล,คอมพิวเตอร์.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีบุคลิกภาพดี แคล่วคล่องว่องไว .สามารถใช้คอมพิเตอร์พื้นฐานได้.หากมีความสามารถในด้านซ่อมบุงควบคุมเครื่ิองจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถุทำ โอที + เข้ากะได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หางาน - บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Share บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง สรรหาพนักงานคิดเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง,โอทีพนักงานเข้า-ออกยื่นประกันสังคมกฏระเบียบต่างๆ กฏหมายแรงงาน .เพศหญิง อายุตั้งแต่ - ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป .มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล ปี ***จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน กระตือรือร้นอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หลัก.มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่.รักในความก้าวหน้า.มีภาวะอดทนต่อแรงกดดัน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระร

...รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน พนักงาน PC Part-time จัดรายการ ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำ Big C พระราม ตุลาคม ระดับเงินเดือน บาท/วัน รายละเอียดงาน- เชียร์ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ sharp กรุงไทย- รายได้วันละ บาท- เริ่มงาน ตุลาคม - ธันวาคม - แนะนำให้ข้อมูลสินค้า กับลูกค้า- ทำงาน ชั่วโมง พัก ชั่วโมง- ทำงาน วัน / สัปดาห์ วันหยุด ไม่ตรง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์(( ขอน้องที่ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู )) .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.-มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในห้าง (สามารถศึกษาตัวสินค้าเชียร์ขายได้).-มีใจรักงานขาย รู้กฎระเบียบของห้าง มีประวัติการทำงานที่ดี.- ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ไม่ระเบิดหู จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 180 หน้า หน้าถัดไป >>