Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโชว์รูม (สาขาบางนา กม.21)-

...ผู้จัดการโชว์รูม (สาขาบางนา กม.)- หางาน - บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม (สาขาบางนา กม.) Share บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม (สาขาบางนา กม.) ธันวาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป - วางแผน การจัดวางโครงการ แผนงานขายต่าง ๆ- การจัดองค์กร ได้แก่ การแบ่งงาน การกำหนดส่วนงาน จัดทำโครงสร้างขององค์กร การกำหนดงาน ต่าง ๆ พร้อมขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับทีมงาน เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพ- กำหนดเป้าหมายในการสร้างยอดขายให้พนักงานทราบปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด- กำหนดการติดตามหลังการขาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อสร้างความประทับใจให้กลับมาซื้อซ้ำซื้อเพิ่ม - ออกแคมเปญ เพื่อกระตุ้นยอดขายเชิญชวนลูกค้าให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น- ให้คำปรึกษา แนะนำในการปิดการขายกับพนักงานขาย- อื่น ๆ .เพศ ชาย หญิง อายุ ปี ขึ้นไป .วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการ์ทำงานด้านบริหารศูนย์บริการ จำหน่ายรถยนต์ไม่น้อยกว่า - ปี.สามารถวางระบบงานสาขาได้ ควบคุมงานภายในสาขาได้ .มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี .มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ.รู้จักต่อรองการประนีประนอม รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์ .ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ...


สมุทรปราการ 18 ธันวาคม 2560


Product development

...Product development หางาน - บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด Product development Share บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด Product development ธันวาคม ระดับเงินเดือน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเข้าใจเรื่องวัสดุการก่อสร้าง .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี.เคยผ่านงาน Foreman มาก่อน.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ตามระบบบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


เลขานุการ

...เลขานุการ หางาน - บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด เลขานุการ Share บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด เลขานุการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน เลขานุการประจำบริษัททำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายติดตามงาน .หญิิง.อายุ -ปี.มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ตามระบบ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเลขานุการ - สอบถาม บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


สถาปนิก (Architect)

...สถาปนิก (Architect) หางาน - บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด สถาปนิก (Architect) Share บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด สถาปนิก (Architect) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ .มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบเพื่อขออนุญาต เพื่อประมูลราคา.มีความเข้าใจในการจัดทำแบบรายละเอียด เคลี่ยร์แบบเพื่อนำไปก่อสร้าง.สามารถควบคุม คุณภาพ ประสานงานได้ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนถึงนำแบบไปประมูล แก้ไขงาน ติดตามประสานงานตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนก่อสร้างแล้วเสร็จ .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาสถาปัตยกรรม (จบ มัธยมปลาย ม. ต่อเนื่องปริญญาตรี).มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี สามัญวิศวกร.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ด้านการบริหารงานโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานอาคารสูง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี.หากมีความรู้ประสบการณ์ในงานด้าน Landscape & Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft / AutoCAD / Adobe / Autodesk / AutoCAD พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


วิศวกรโครงการ (Structural Engineer)

...วิศวกรโครงการ (Structural Engineer) หางาน - บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด วิศวกรโครงการ (Structural Engineer) Share บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด วิศวกรโครงการ (Structural Engineer) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ .วางแผนบริหารควบคุมงานก่อสร้าง.ตรวจสอบติดตามการทำงานของโฟร์แมนผู้รับเหมา.จัดทำตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง.ตรวจสอบจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน.จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุมัติวัสดุ รายการอนุมัติแบบ Shop Drawings .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา (จบ มัธยมปลาย ม. ต่อเนื่องปริญญาตรี).มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี สามัญวิศวกร.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถควบคุม ดูแล บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท.มีมนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน.มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน.สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี.สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, AutoCAD ได้ดี พระโขนง, บางนา ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

... บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ .วางแผนควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง .วางแผนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย.สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ.ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง.ควบคุมดูแลบริหารทีมงาน ผู้รับเหมา.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม (จบ มัธยมปลาย ม. ต่อเนื่องปริญญาตรี).มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี สามัญวิศวกร.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป บริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ใน Project Manager ) อย่างน้อย ปีขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัท ที่ปรึกษา บริษัท ผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ).กรณีมีประสบการณ์ในการทำราคา ทำงานประมูลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะความเป็นผู้นำ การประสานงาน การเจรจาต่อรอง บุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.สามารถ ทำงานภายใต้ ภาวะความกดดัน ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, AutoCAD ได้ดี.มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


PC ประจำร้าน อีฟ แอนด์ บอย เมกะ บางนา รายได้เฉลี่ย 15000 บาท ติดต่อ 085-480-5749 พี่เบิร์ด -

...PC ประจำร้าน อีฟ แอนด์ บอย เมกะ บางนา รายได้เฉลี่ย บาท ติดต่อ -- พี่เบิร์ด - หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด PC ประจำร้าน อีฟ แอนด์ บอย เมกะ บางนา รายได้เฉลี่ย , บาท -- พี่เบิร์ด Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด PC ประจำร้าน อีฟ แอนด์ บอย เมกะ บางนา รายได้เฉลี่ย , บาท -- พี่เบิร์ด ธันวาคม ระดับเงินเดือน เฉลี่ย ,/เดือน - เชียร์ขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (L...


สมุทรปราการ 18 ธันวาคม 2560


รับสมัครพนักงาน PART-TIME ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีฟาว สาขา เซ็นทรัล บางนา ด่วนมาก สอบถาม 081-753-5853 พี

...รับสมัครพนักงาน PART-TIME ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีฟาว สาขา เซ็นทรัล บางนา ด่วนมาก สอบถาม -- พี่โบว์ หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PART-TIME ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีฟาว สาขา เซ็นทรัล บางนา ด่วนมาก สอบถาม -- พี่โบว์ Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PART-TIME ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทีฟาว สาขา เซ็นทรัล บางนา ด่วนมาก สอบถาม -- พี่โบว์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,-, หน้าที่ความรับผิดชอบ.แนะนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า.ดุแลพื้นที่ขาย .เพศชาย / เพศหญิง อายุ ...


สมุทรปราการ 18 ธันวาคม 2560


รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว ทีฟาว สาขา เซ็่นทรัล บางนา

...รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว ทีฟาว สาขา เซ็่นทรัล บางนา หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัว ทีฟาว สาขา เซ็่นทรัล บางนา Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัว ทีฟาว สาขา เซ็่นทรัล บางนา ธันวาคม ระดับเงินเดือน ,-, หน้าที่ความรับผิดชอบ.แนะนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า.ดุแลพื้นที่ขาย .เพศชาย / เพศหญิง อายุ ...


สมุทรปราการ 18 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่สโตร์1

... บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ดูแลควบคุมสต๊อกที่ส่งต่าง ๆ . คีย์คอมพิวเตอร์ตัดยอดรับ-จ่าย. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย อายุ - ปี.จบปวช., ปวส.ทุกสาขา.ไม่มีโรคประจำตัว, สุขภาพแข็งแรง.มีความซื้อสัตย์ .มีผู้ค้ำประกัน ฉะเชิงเทรา - ค่าอาหาร วันละ บาท- ค่าล่วงเวลา (OT)- เบี้ยจูงใจ เดือนละ - บาท- รถรับ - ส่งพนักงาน สาย คือ สายสำโรง - เวลโกรว์ สายเทพารักษ์ - เวลโกรว์- ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันชีวิต - อุบัติเหตุ- ประกันสังคม- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินเกษียณอายุงาน- เงินช่วยเหลือการฌาปณกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรส บุตร- งานสังสรรค์บริษัท- วันหยุดวันเกิด วัน- ค่าแนะนำเพื่อนมาสมัครงาน บาท/คน- ค่า (บางงาน)- ค่าพิเศษ (บางงาน)- ค่าวิชาชีพ (บางงาน)- ค่าน้ำมันรถ (บางงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม asian.chemical/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน ...


ฉะเชิงเทรา 18 ธันวาคม 2560