Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

ช่างไฟฟ้า

...ช่างไฟฟ้า หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ช่างไฟฟ้า มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ดูแล+ซ่อมบำรุงร้านสาขาทั่วประเทศ .เพศชาย อายุ - ปี.ปวช - ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ Setup

...เจ้าหน้าที่ Setup หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ Setup Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ Setup มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ จัดเรียงสินค้างาน Setup ร้านสาขา งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.ม. - ปวส. ไม่จำกัดสาขา.สามารถเดินทางปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย

...เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับจัดจำหน่าย มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ประสานงาน ดูแลลูกค้ารับจัดจำหน่ายทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ธุรการขาย

...ธุรการขาย หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรการขาย Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรการขาย มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ประสานงานกับลูกค้าเซลส์เก็บรวบรวมเอกสาร ,รับ ,สือสารโต้ตอบอีเมล .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ ส.รุ่งเรืองเพ้นท์อุดมสุข ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ ส.รุ่งเรืองเพ้นท์อุดมสุข ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ ส.รุ่งเรืองเพ้นท์อุดมสุข ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายสี ยี่ห้อ Nippon Paint ประจำ ส.รุ่งเรืองเพ้นท์อุดมสุข ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน , เป็น Promoter ประจำขายสียี่ห้อ Nippon Paint ผู้นำของสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่นเเนะนำขายสีทาอาคาร ภายในเเละภายนอก (ผสมสี) ยี่ห้อ Nippon Paintทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุด วัน วันหยุดไม่ตรงกับ ศ.-ส.-อา./ วันทำงาน ชม.รวมเวลาพัก ชม.วันหยุดตาม บริษัท Nippon paint กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม-เงินเดือน , บ./เดือน -Commission มี ตัว ยอดเข้าร้าน/ยอดขายหน้าร้าน- incentive รายตัว-OT เเละวันหยุดนขัตฤกษ์-เบี้ยขยัน , บาท/เดือน ในกรณี ไม่ขาด/ไม่ลา/ไม่สาย (ตามสาขาที่บริษัทฯกำหนด)-สวัสดิการประกันสังคม ..เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี..วุฒิกาศึกษา ม. ขึ้นไป..มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี..เคยผ่านงานขายสี/อุปกรณ์ก่อสร้าง ใกล้เคียง พระโขนง, บางนา กรุงเทพ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ธุรการประสานงาน

...ธุรการประสานงาน หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรการประสานงาน Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรการประสานงาน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนทำงานใบทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในสาขา .เพศหญิง อายุ - ปี.ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่คัดสรรสินค้า NON BOOK

...เจ้าหน้าที่คัดสรรสินค้า NON BOOK หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คัดสรรสินค้า NON BOOK Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คัดสรรสินค้า NON BOOK มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้า , ประสานงานระหว่างพ่อค้า+สาขา+หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ยอดขาย ,จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,บัญชี,การเงิน เกรด . ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


Sale

...Sale หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) Sale Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) Sale มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ นำเสนองานขายหนังสือให้กับร้านค้า สถาบันองค์กรต่างๆ .เพศชาย อายุ - ปี.ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา).สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่.สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้.มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


Support Sale

...Support Sale หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) Support Sale Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) Support Sale มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ดุแลเอกสารงานขายนำเสนอติดตามการขาย .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา).สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ)

...ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ) หางาน - บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ) Share บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ งานบรรณาธิการต้นฉบับประสานงานร้านเพลต/โรงพิมพ์/นักเขียนแผนกที่เกี่ยวข้องในองค์กรร่วมจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการขาย .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์ . ขึ้นไป.ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ+ภาษาไทยดี.รักการอ่าน สนใจเกี่ยวกับหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 394 หน้า หน้าถัดไป >>