Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

ช่างกล

...ช่างกล หางาน - บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด ช่างกล Share บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด ช่างกล ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A ดูแลเครื่องจักรซ่อมบำรุงเครื่องจักร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป .ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไปสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน .มีความรู้เรื่องระบบไฮโดรลิค นิวเมติก .สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ .หากมีประสบการณ์ทางเครื่อง Extruder ธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรปราการ - ค่ากะ- ค่าความสามารถ- เบี้ยขยัน- รถรับ - ส่ง- สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูก- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน งานศพ งานบวช- เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ได้ที่ hrthcolor.com สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ / หมู่ที่ ถนน บางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี -- - สอบถาม บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด / หมู่ที่ ถนน บางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุ...


สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ-

...เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ- หางาน - บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลธุรการ Share บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลธุรการ ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A - งานธุรการภายในโรงงาน- ดูแลระบบสาธารณูปโภค- งานฝึกอบรม- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย- ควบคุมเอกสารทั้งหมดในระบบ ISO - กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป .บุคลิกดี ,มีความคล่องตัวมีความรับผิดชอบสูง .มีทักษะในการสื่อสาร , มนุษย์สัมพันธ์ดี .สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สมุทรปราการ - ค่ากะ- ค่าความสามารถ- เบี้ยขยัน- รถรับ - ส่ง- สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูก- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน งานศพ งานบวช- เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ได้ที่ hrthcolor.com สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ / หมู่ที่ ถนน บางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี -- ...


สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2561


หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน1

...หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หางาน - บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน Share บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A .รับผิดชอบงานบัญชีด้าน AR, AP GL.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน.ควบคุมต้นทุนทรัพย์สิน.งานจัดซื้อ.งานอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย . เพศชาย/หญิง .อายุ ปีขึ้นไป .มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี .สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสัตว์ ทีเอช ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ค่ากะ- ค่าความสามารถ- เบี้ยขยัน- รถรับ - ส่ง- สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูก- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน งานศพ งานบวช- เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ได้ที่ hrthcolor.com สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ / หมู่ที่ ถนน บางนาตราด ตำบลบางโฉลง ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า- หางาน - บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Share บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A - เบิกจ่ายวัตถุดิบภายในกระบวนการผลิต- จัดเก็บวัตถุดิบตาม Lay out ที่กำหนดไว้- รับวัตถุดิบ ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกเดือน- ฯลฯ .เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ - ปี .วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี .มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน .สามารถขับขี่โฟร์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สมุทรปราการ - ค่ากะ- ค่าความสามารถ- เบี้ยขยัน- รถรับ - ส่ง- สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูก- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน งานศพ งานบวช- เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ได้ที่ hrthcolor.com สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ / หมู่ที่ ถนน บางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี -- - สอบถาม ...


สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์-

...เจ้าหน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์- หางาน - บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ Share บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน N/A - เบิกจ่ายวัตถุดิบภายในกระบวนการผลิต- จัดเก็บวัตถุดิบตาม Lay out ที่กำหนดไว้- รับวัตถุดิบ ตรวจนับสินค้าคงคลังทุกเดือน- ฯลฯ .เพศชายอายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถขับรถ Forklift ได้ สมุทรปราการ - ค่ากะ- ค่าความสามารถ- เบี้ยขยัน- รถรับ - ส่ง- สวัสดิการอาหารกลางวันราคาถูก- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ- เงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน งานศพ งานบวช- เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ได้ที่ hrthcolor.com สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัดเลขที่ / หมู่ที่ ถนน บางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี -- - สอบถาม บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด / หมู่ที่ ถนน บางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ - ต่อ ...


สมุทรปราการ 16 ตุลาคม 2561


QC Operator1

...QC Operator หางาน - บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด QC Operator Share บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด QC Operator ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,+สวัสดิการ . ตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิต. กำกับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิต .เพศชาย- เพศหญิง .อายุ ปี ขึ้นไป.ขยัน ร่างกายแข็งแรง.สามารถทำงานเป็นกะได้.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ สมุทรปราการ ค่าข้าว /วันค่ากะ /วันค่าเดินทาง /วันค่าเดินทางทำโอที /วันเบี้ยขยัน /เดือนIncentive /เดือนOT.ประกันอุบัติเหตุชุดยูนิฟอร์มรถรับส่งโบนัสงานเลี้ยงปีใหม่ทำบุญประจำปีสามารถซื้อสินค้าสวัสดิการในราคาพิเศษได้เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม theptex.hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -- ฝ่ายบุคคล ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เทพเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ / หมู่ ถนนบางนา-ตราด กม. ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ต่อ -- ฝ่ายบุคคล ...


สมุทรปราการ 15 ตุลาคม 2561


Supervisor ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนาเมกาบางนา1

...Supervisor ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนาเมกาบางนา หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา,เมกาบางนา Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา,เมกาบางนา ตุลาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายกล้องวงจรปิดกล้องติดรถยนต์ Snapple

...รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายกล้องวงจรปิดกล้องติดรถยนต์ Snapple หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเจค การค้า รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายกล้องวงจรปิด/กล้องติดรถยนต์ Snapple Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเจค การค้า รับสมัครพนักงาน Part-Time ขายกล้องวงจรปิด/กล้องติดรถยนต์ Snapple ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะงาน- นำเสนอขายกล้องวงจรปิด Snapple - ประเภทสินค้า กล้องวงจรปิด เช่น กล้องติดรถยนต์ , กล้องหลอดไฟ- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน- ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วันหยุด วัน ( วันหยุด ไม่ตรง ส,อา ) เงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++สถานที่ปฏิบัติงาน ต้องการพนักงานขาย ประจำ homepro สาขาดังนี้.รามอินทรา.พระราม.เมกา บางนา.พระราม.แจ้งวัฒนะ . เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีทักษะในด้ายการขาย / การทำงานในห้าง รู้กฎระเบียบห้าง.มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน กรุงเทพมหานคร เงินเดือน +ค่าคอมมิชชั่นรายตัว สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pkpallop cctvprojectshopโทรสอบถาม นั...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


อาสาสมัครทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง 13 ครั้ง 3200 บาท

...อาสาสมัครทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง ครั้ง บาท หางาน - DRC (Thailand) Co.,Ltd. อาสาสมัครทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง ครั้ง บาท Share DRC (Thailand) Co.,Ltd. อาสาสมัครทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนัง ครั้ง บาท ตุลาคม ุ ระดับเงินเดือน เข้าร่วมทดสอบเครื่องสำอาง ใช้แผ่นหลังในการทดสอบ วัน วันละ ชั่วโมง วัน/เวลา ,,,,,,,,, พ.ย. , , ธ.ค. ค่าตอบแทน บาท (จ่ายวันสุดท้าย) .ชาย-หญิง - ปี สัญชาติไทย.แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคทางผิวหนัง ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ให้นมบุตร.ไม่แพ้ยา เครื่องสำอาง โลหะ เครื่องเงิน พลาสเตอร์.แผ่นหลังไม่มีรอยสัก ปาน ผดผื่น ที่รบกวนการ.ไม่ใช้ยาภูมิแพ้ก่อนทำการทดสอบอย่างน้อย สัปดาห์.ไม่เคยเข้าร่วมการทดสอบแปะหลังภายใน เดือนที่ผ่านมา.สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้ตามเวลาที่กำหนด พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม drcvolunteer DRC-Thailand-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงผู้สนใจสมัครกรุณาแอดไลน์ drcvolunteer (มี) ระบบจะส่งลิ้งค์ใบสมัครไปให...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ด่วนๆๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ ปฏิบัติงานย่านสุขุมวิท64

...ด่วนๆๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ ปฏิบัติงานย่านสุขุมวิท หางาน - บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ด่วนๆๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ ปฏิบัติงานย่านสุขุมวิท Share บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ด่วนๆๆ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ธุรการ ปฏิบัติงานย่านสุขุมวิท ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,++ ธุรการ คีย์ข้อมูล ทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย / หญิง / เพศที่ .วุฒิ ปวส - ป.ตรี.ฐานเงินเดือน , + บขย..ทำงาน วัน จ - ศ . - ..ถ้ามีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด อาคาร ชั้น ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. โทร. - ต่อ -- (คุณป๊อป) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด ชั้นที่ เลขที่ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 456 หน้า หน้าถัดไป >>