Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister Donut ปตท.กม.27 (ใกล้เอแบคบางนา)1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister Donut ปตท.กม. (ใกล้เอแบคบางนา) หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister Donut ปตท.กม. (ใกล้เอแบคบางนา) หมวด วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ / อื่นๆ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister Donut ปตท.กม. (ใกล้เอแบคบางนา) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - . ช่วยผู้จัดการร้านดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. ช่วยผู้จัดการร้านบริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการอื่นๆ .ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา.สามารถทำงานเป็นกะได้.หากมีประสบการณ์ด้านร้านอาหารมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมุทรปราการ . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู...


สมุทรปราการ 21 กุมภาพันธ์ 2562


Sale Executive พนักงานขายบ้าน ประจำโครงการ-

...Sale Executive พนักงานขายบ้าน ประจำโครงการ- หางาน - A Solution Co.,Ltd. Sale Executive / พนักงานขายบ้าน ประจำโครงการ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share A Solution Co.,Ltd. Sale Executive / พนักงานขายบ้าน ประจำโครงการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,++ -ให้บริการลูกค้าในการจองทำสัญญา - ให้การบริการจัดการงานขายปิดงานขาย - พาลูกค้าเข้าชมโครงการบ้านตัวอย่าง - ศึกษารายละเอียดคู่แข่งขัน - จัดทำแผนการขายรายงานผลการขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการบ้าน,คอนโด อย่างน้อย ปี.มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.มีรถยนต์ส่วนตัว พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นค่าน้ำมันอื่นๆตามข้อตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม emookoi.pโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม A ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก หยุดเสาร์ -อาทิตย์1

...r ) ด่วนมาก หยุดเสาร์ -อาทิตย์ หางาน - บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก หยุดเสาร์ -อาทิตย์ หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก หยุดเสาร์ -อาทิตย์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,+++ . รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน ทั้งพนักงานสาขา Back office. ประสานงานหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ กับ Out Source(บ.จัดหางาน) . จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา. ดุแลกระบวนการสรรหาทั้งระบบ. ประสานงานการทำประเมินทดลองงาน. ดูแลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการสรรหา ฝึกอบรม อย่างน้อย - ปี หากมีประสบการณ์ Recruit Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความอดทน สามารถรับสภาวะกดดันจากการทำงานได้ดี.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.หยุดเสาร์ - อาทิตย์ พระโขนง, ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก1

...เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก หางาน - บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training Share บริษัท ซิเนอร์ไจซ์ จำกัด เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ( Recruitment Officer ) ด่วนมาก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง . รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน ทั้งพนักงานสาขา Back office. ประสานงานหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ กับ Out Source(บ.จัดหางาน) . จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา. ดุแลกระบวนการสรรหาทั้งระบบ. ประสานงานการทำประเมินทดลองงาน. ดูแลเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการสรรหา ฝึกอบรม อย่างน้อย - ปี หากมีประสบการณ์ Recruit Agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความอดทน สามารถรับสภาวะกดดันจากการทำงานได้ดี.มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พระโขนง, บางนา ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


ช่างเครื่องปรับอากาศ

...ช่างเครื่องปรับอากาศ หางาน - ห้างหุ้นส่วน ซี.ที.พี. แอร์เซอร์วิส ช่างเครื่องปรับอากาศ หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ / Share ห้างหุ้นส่วน ซี.ที.พี. แอร์เซอร์วิส ช่างเครื่องปรับอากาศ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,+ ติดตั้ง ซ่อม แก้ปัญหาเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งระบบ VRV,VRF หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ .ไม่จำกัดวุฒิ สมุทรปราการ เงินเดือนตามประสบการณ์การทำงาน OT โบนัสปลายปีตามผลงาน เงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม --โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-- ที่อยู ลาซาล ทองอยู่ สุขุมวิท บางนา กทม - สอบถาม ห้างหุ้นส่วน ซี.ที.พี. แอร์เซอร์วิส เลขที่ ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


สมุทรปราการ 20 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา หมวด งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลบางนา กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจั...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน ฝ่ายผลิตโดนัท ฝ่ายแต่งหน้าโดนัท ประจำโรงงานสาขาอุดมสุข สุขุมวิท 661 ด่วนมาก...-

...รับสมัครพนักงาน ฝ่ายผลิตโดนัท ฝ่ายแต่งหน้าโดนัท ประจำโรงงานสาขาอุดมสุข สุขุมวิท ด่วนมาก...- หางาน - บริษัท เคดีเอ็น จำกัด รับสมัครพนักงาน ฝ่ายผลิตโดนัท , ฝ่ายแต่งหน้าโดนัท ประจำโรงงานสาขาอุดมสุข สุขุมวิท / ด่วนมาก... หมวด งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ / อื่นๆ Share บริษัท เคดีเอ็น จำกัด รับสมัครพนักงาน ฝ่ายผลิตโดนัท , ฝ่ายแต่งหน้าโดนัท ประจำโรงงานสาขาอุดมสุข สุขุมวิท / ด่วนมาก... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , - , - ผลิตโดนัท- แต่งหน้าโดนัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์อื่นๆ .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป .หากมีประสบการณ์ทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้ .วันงาน วัน / สัปดาห์.ทำงานวันละ ชั่วโมง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัส- เบี้ยขยัน- ค่า- ค่ารักษาพยาบาล- ค่าครองชีพ- ค่าปิดร้าน- เครื่องแบบพนักงาน- Incentive- เงินรางวัลพนักงานดีเด่น- ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / งานกีฬาสี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขายนาฬิกา PC ห้างเซ็นทรัลบางนา1

...พนักงานขายนาฬิกา PC ห้างเซ็นทรัลบางนา หางาน - บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด พนักงานขายนาฬิกา PC ห้างเซ็นทรัลบางนา หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด พนักงานขายนาฬิกา PC ห้างเซ็นทรัลบางนา กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรนด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.บุคลิกดี รักงานบริการ.มีความซือสัตย์สุจริต.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีสมุดอบรมห้าง ถ้าไม่มีไปอบรม วัน.ไม่มีรอยสัก เห็นนอกร่มผ้า พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jo...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานติดรถส่งของ โทร 02-7458555

...พนักงานติดรถส่งของ โทร - หางาน - บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด พนักงานติดรถส่งของ *โทร -* หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด พนักงานติดรถส่งของ *โทร -* กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ติดรถเพื่อไปส่งสินค้า เบิกของ ยกของ เช็คของ วางบิล รับเช็ค งานเอกสาร ประสานงานกับลูกค้าที่ไปส่งของ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .ชาย อายุ ปีขึ้นไป.จบวุฒิ ป ขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ ประสานงาน.ทำงาน จันทร์-ศุกร์.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,วันพักร้อน,เสื้อฟอร์ม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต,ค่ารักษาพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]Email sasiyakmcc.co.th - สอบถาม บริษัท เคเอ็มซีซี จำกัด เลขที่ ซอยลาซาล ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขายฟรีแลนซ์-

...พนักงานขายฟรีแลนซ์- หางาน - ธนาวัฒน์วรโชติ พนักงานขายฟรีแลนซ์ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share ธนาวัฒน์วรโชติ พนักงานขายฟรีแลนซ์ กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน ตามลูกค้า - นำเสนอสินค้า บริการของบริษัทในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล- ให้ข้อมูลสินค้าบริการแก่ลูกค้า- หาลูกค้าใหม่ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานขาย งานบริการ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจแอดมิน โพรไวเดอร์โทร. -- / -- - สอบถาม ธนาวัฒน์วรโชติ เลขที่ ซอยอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- / -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 439 หน้า หน้าถัดไป >>