Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

Supervisor ประจำสาขา ปตท.ทางด่วนประชาชื่น1

...Supervisor ประจำสาขา ปตท.ทางด่วนประชาชื่น หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor ประจำสาขา ปตท.ทางด่วนประชาชื่น Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor ประจำสาขา ปตท.ทางด่วนประชาชื่น มิถุนายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) .มีความรับผิดชอบ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้า...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


รับสมัคร Commis I สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น

...รับสมัคร Commis I สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร Commis I สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร Commis I สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น มิถุนายน ระดับเงินเดือน , รับผิดชอบผลิตอาหารตามในสิ่งที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการขายดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


รับสมัคร Sous Chef สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น

...รับสมัคร Sous Chef สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร Sous Chef สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร Sous Chef สาขาปตท.ทางด่วนประชาชื่น มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ควบคุมดูแล ปรสานงานทั้งหมดส่วนครัวควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าควบคม จัดตารางงานส่วนครัวสอนให้คำแนะนำเทคนิค วิธีการประกอบปรุงรับผิดชอบงานส่วนครัวให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ .เพศชาย - หญิง.อายุ -ปี.วุฒิปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ทำงานด้านร้านอาหารอย่างน้อย ปี บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tiya.dear ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเซ็นทรัลวงศ์สว่าง1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเซ็นทรัลวงศ์สว่าง หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเซ็นทรัลวงศ์สว่าง Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเซ็นทรัลวงศ์สว่าง มิถุนายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).มีความรับผิดชอบ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน ผู้จัดการร้...


กรุงเทพมหานคร 07 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขาลาดพร้าว 56-

...ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขาลาดพร้าว - หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขาลาดพร้าว Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขาลาดพร้าว มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลเด็กวัย เดือนขึ้นไปในเนิร์สเซอรี .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ผ่านการอบรมการพยาบาลดูแลเด็กอ่อน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้ .มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส .มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กอ่อนอายุ เดือนขึ้นไป กรุงเทพมหานคร Uniformประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหารนายไทย บ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บ้านนายอยู่บางซื่อ -

...พนักงานขับรถผู้บริหารนายไทย บ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บ้านนายอยู่บางซื่อ - หางาน - บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหารนายไทย บ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บ้านนายอยู่บางซื่อ Share บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหารนายไทย บ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ บ้านนายอยู่บางซื่อ มิถุนายน ระดับเงินเดือน รายได้รวม ,++ - ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


รับสมัคร นักออกแบบDesigner ประจำ ประดิพัทธ์บางซื่อ

...รับสมัคร นักออกแบบDesigner ประจำ ประดิพัทธ์บางซื่อ หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร นักออกแบบ/Designer ประจำ ประดิพัทธ์/บางซื่อ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัคร นักออกแบบ/Designer ประจำ ประดิพัทธ์/บางซื่อ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบงาน Booth-Exhibition งานตกแต่งภายใน ใช้โปรแกรม D Dได้เป็นอย่างดี เช่น (SketchUp, DMax, Photoshop, Illustrator, อื่นๆ)คุยงานประสานงานออกแบบผลิตชิ้นงานควบคุมดูแลงานติดตั้งทำงานเป็นทีมได้ .เพศชาย-หญิง จตุจักร กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาป.ตรี เทียบเท่าขึ้นไป. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบ d d (SketchUp, DMax, Photoshop, Illustrator, อื่นๆ). ประสบการณ์ ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ - ศุกร์ . เวลาทำงาน. - . น.. สถานที่ปฎิบัติงานประดิพัทธ์/บางซื่อ. เงินเดือน, - , บาท. ทดลองงาน เดือน. สวัสดิการประกันสังคม อื่นๆตามกฎหมายแรงงานกำหนด. ปรับเงินเดือนปรับเงินเดือนทุกปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOn...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤษภาคม 2561


เลขานุการ ผู้ช่วยผู้กำกับ

...เลขานุการ ผู้ช่วยผู้กำกับ หางาน - บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด เลขานุการ /ผู้ช่วยผู้กำกับ Share บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด เลขานุการ /ผู้ช่วยผู้กำกับ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง งานเลขานุการ ผู้ช่วยของผู้จัด / ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ / ผู้กำกับการแสดง .เพศชาย หญิง อายุ - ปี .จบการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. /ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง .ใช้โปรแกรม Word Excel power point เพื่อทำงานเอกสารต่างๆได้.สามารถทำ photoshop ได้ดีมาก, มีความรู้เรื่อง computer graphic.มีความรู้เรื่องการตัดต่อ VDO .ขยัน คล่องแคล่ว อดทน สู้งาน ซื่อสัตย์.สามารถทำงานเช้า เลิกดึกได้ (ออกกองถ่ายละคร) ตามความเหมาะสม.ชอบดูละคร ภาพยนตร์ .มีความคิดสร้างสรรค์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาหลอง นิวไลน์ จำกัด บ้านเลขที่ ซอยสุภาร่วม (กรุงเทพ-นนท์ )แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพฯ -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย 6-

...่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย - หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก สาขารามอินทรา ซอย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลเด็กวัย เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center- ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก- งานประจำ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ผ่านการอบรมการพยาบาลดูแลเด็กอ่อน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลดูแลเด็กอ่อน.มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส .สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง กรุงเทพมหานคร Uniform ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร โทร. - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขต...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย 6-

...ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย - หางาน - บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย Share บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด ครูพี่เลี้ยง สาขารามอินทรา ซอย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - ดูแลเด็กวัย เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center- ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก- งานประจำ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม. ถ้ามีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กอ่อน ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน จบเคหะการบริบาล จากโรงเรียนพระดาบส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.รักเด็ก สามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้ .มีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กช่วงก่อนวัยเรียน.รักงานบริการ ใจเย็น สุภาพ บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง มีความอดทน ร่าเริง แจ่มใส.สามารถร้องเพลงได้ดีเสียงไม่หลง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมUniform สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัคร - สอบถาม บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด / ซอยประชาชื่น ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561