Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางชัน แขวงบางชัน กรุงเทพมหานคร

งานติดตั้ง อุปกรณ์ 3G4G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน )1

... คนในทีม จะต้องมีความสามารถปฏิบัติงานบนเสาส่งโทรคมนาคม ที$สูงได้ อุบลราชธานี ยานพาหนะ รายการอุปกรณ์ เครืองมือทีต้องจัดเตรียมใช้ในการปฏิบัติงานขันJ ต$ำดังนี J. รถยนต์กระบะ (สามารถขนบันได เครื$องมือที$ใช้ในการปฎิบัติงานได้). Computer Notebook เครื$อง. Smart Phone Tablet ระบบ AIS (สามารถ Support . & GHZ & LTE) เครื$อง. เคลื$อนที$ของ Operator รายอื$น เครื$อง. Digital Multi Meter u เครื$อง. AC&DC Clamp-meter u เครื$อง. Tilt Down Meter u เครื$อง. เครื$องทดสอบสาย LAN u ตัว. กล้องถ่ายรูป Digital กล้อง. บันไดสูงอย่างน้อย เมตร ตัว. Safety Belt ชุด. อุปกรณ์ทำความสะอาด Air Filter เช่น เคร$ืองดูด / เป่ าฝุ่น (Blower) u ชุด. สว่าน(เจาะไม้ / ปูน) u ตัว. เครื$องเข้าหัวสาย RJ & RJ u ตัว. เข็มทิศ u อัน , Digital Tilt. ชุดกระเป๋าเครื$องมือช่าง (Basic Tool) เช่น คีม,ไขควง,ประแจ รวมถึงเครื$องมือเฉพาะของอุปกรณ์ในแต่ละยี$ห้อในแต่ละรุ่น u ชุด. Insert tool u Set (Chrone and Poye). ชุดประแจบล็อก, Block Torque ชุด- Torque Wrench - N.m- Open Head & . ชุดรับส่งอุปกรณ์จากที$สูง รอก เชือก ชุด. Light Source. Optical Power Meter. Feeder Cutter. ตลับเมตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ichitech.telecomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด ซอยคู้บอน แขวง...


อุบลราชธานี 06 กุมภาพันธ์ 2562


งานรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ 3G4G Project AIS ภาคตะวันออก ( ต้องการด่วน )1

...ภัย ได้รับใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันทีIได้รับการ รับรอง เพืIอเข้าทำงานตามข้อกำหนดของสถานทีIต่าง ๆ ชลบุรี ยานพาหนะ รายการอุปกรณ์ เครืIองมือทีIต้องจัดเตรียม. รถยนต์กระบะพร้อมนำO มัน (สามารถขนบันได เครIืองมือทIีใช้ในการปฎิบัติงานได้) คัน. Computer Notebook เครืIอง. เคลืIอนทีI Smart Phone Tablet ใช้ SIM ระบบ AIS (สามารถ Support . & GHz& LTE) เครืIอง. เคลืIอนทีI ใช้ SIM ของ Operator รายอืIน เครืIอง. Digital Multi Meter เครืIอง. AC&DC Clamp Meter เครืIอง. Tilt Down Meter เครืIอง. เครืIองเข้าหัวสาย RJ & RJ ตัว. เครืIองทดสอบสาย LAN ตัว. Insert Tool ชุด (Chrone & Poye). บันไดสูงอย่างน้อย เมตร ตัว. Safety Belt ชุด ( คนต่อ ชุด). ชุดรับส่งอุปกรณ์จากทีIสูง รอก เชือก ชุด. อุปกรณ์ทำความสะอาด Air Filter เช่น เครIืองดูด/เป่ าฝุ่น (Blower) ชุด. สว่าน (เจาะไม้/ปูน) ตัว. เข็มทิศ อัน. ตลับเมตร อัน. ชุดกระเป๋าเครืIองมือช่าง (Basic Tool) เช่น คีม, ไขควง, ประแจ รวมถึงเครืIองมือเฉพาะของอุปกรณ์ในแต่ละยีIห้อในแต่ละรุ่น ชุด. ชุดประแจบล็อก, Block Torque ชุด- Torque Wrench - N.m- Open Head & . Light Source & Optical Power สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ichitech.telecomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด ซอยคู้บอน แขวง...


ชลบุรี 05 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้อำนวยการโรงเรียน

...ผู้อำนวยการโรงเรียน หางาน - Blessed home preschool ผู้อำนวยการโรงเรียน หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ Share Blessed home preschool ผู้อำนวยการโรงเรียน มกราคม ระดับเงินเดือน หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ .มีใบอนุญาติผู้บริหารสถานศึกษา.มีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการในโรงเรียนนานาชาติ.เป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kruunโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Blessed home preschool / เศรษฐสิริ ถนน ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2562


Apply for Engineer for AIS Northeast Project ( NOKIA ZTE )1

... . RF Optimization ( DTA ) SOW Engineers are required - Network/Cluster tuning reports - Network/Cluster KPIs reports- Problems Area Analysis (PA). OSS Optimization ( OSS KPI ) SOW Engineers are required - Worst Cell Analysis for GUL- Analyze performance statistics and events to improve the KPI - Neighbors consistency check for ADJS/ADJI - Collect, monitor and generate report. RNC Engineer SOW Engineers are required - NodeB Configuration - NodeB Upgrade- Modify parameters for new cells according to baseline - Monitoring and troubleshooting- Update the database Location in Nakhonrachasima, Chonburi (AIS Project )send CV to ichitech.hrichitech.co.th หมวดงาน วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคมวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ .Strong knowledge in GUL counters&kpis.Having good presentation skills.NOKIA & ZTE experiences only.Location in Nakhonrachasima, Chonburi (AIS Project ) นครราชสีมา Location The working location is to be based in Nakhonrachasima, Chonburi for AIS Project , but traveling around Thailand is required from time to time. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ichitech.telecomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด ซอยคู้บอน แขวง...


นครราชสีมา 25 มกราคม 2562


พนักงานตำแหน่งวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าร้องเรียน ( Customer Complaint ) AIS จังหวัด ชลบุรี

...r Complaint ) AIS จังหวัด ชลบุรี หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center / วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม Share บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด พนักงานวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าร้องเรียน ( Customer Complaint ) AIS จังหวัด ชลบุรี มกราคม ระดับเงินเดือน , ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้าตามที่แจ้งผ่าน Call Center จากแหล่งต่างๆ โดยตรวจสอบกับข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ ตอบคำถาม กับลูกค้า กรองปัญหา พร้อมสรุปปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายวิศวกรรมนำไปแก้ไข โดยครอบคลุมทั้ง Voice , Data Fixed Broadband หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา IT, Computer ที่เกี่ยวข้อง เน้นการใช้งาน Computer , Program MS Office เป็นอย่างดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง ชลบุรี . เบี้ยขยัน. ประกันสังคม. โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ichitech.telecomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด ซอยคู้บอน แขวง...


ชลบุรี 17 มกราคม 2562


ครูพี่เลี้ยง

...ครูพี่เลี้ยง หางาน - Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ Share Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง มกราคม ระดับเงินเดือน , หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ .ปริญญสตรีเอกปฐมวัย .มีประสบการณ์.สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Blessed home preschool / เศรษฐสิริ ถนน ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 มกราคม 2562


Sale Executive

...Sale Executive หางาน - บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Sale Executive มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่าทำใบเสนอราคา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรี .บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ssidsystem ssidsystemโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด / หมู่บ้านรื่นฤดี ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มกราคม 2562


Messenger-

...รถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด Messenger มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รับ - ส่งเอกสาร, วางบิล-รับเช็ค ตามที่ได้รับมอบหมาย- รับ - ส่งพัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.รักงานบริการ มีความอดทน สุขภาพแข็งแรง.มีมนุษยสัมพันธ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้.มีความละเอียดในการทำงานเกี่ยวกับเอกสารได้อย่างดี.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา.มีรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่เป็นของตัวเอง.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าเดินทาง- ค่าพนักงาน- โบนัสประจำปี- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ssidsystem ssidsystemโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด / หมู่บ้านรื่นฤดี ถนนหทัยราษฎร์ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ครูพี่เลี้ยง

...ครูพี่เลี้ยง หางาน - Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ Share Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูแลเด็กร่วมกับครูต่างชาติ หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ .รักเด็ก.มีความรับผิดชอบ.ทำงานได้ วัน ต่อ สัปดาห์.มีความซื่อสัตย์ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kruunโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Blessed home preschool / เศรษฐสิริ ถนน ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 มกราคม 2562


ครูพี่เลี้ยง

...ครูพี่เลี้ยง หางาน - Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง หมวด งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ Share Blessed home preschool ครูพี่เลี้ยง มกราคม ระดับเงินเดือน - ดูแลเด็กร่วมกับครูต่างชาติ หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ .รักเด็ก.มีความรับผิดชอบ.ทำงานได้ วัน ต่อ สัปดาห์.มีความซื่อสัตย์ มีนบุรี,คลองสามวา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kruunโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Blessed home preschool / เศรษฐสิริ ถนน ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพ -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 19 หน้า หน้าถัดไป >>