Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางจาก แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร

แอดมินธุรการขาย1

...แอดมินธุรการขาย หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด แอดมิน/ธุรการขาย Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด แอดมิน/ธุรการขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .ประสานงานขาย.ดูแลลูกค้าทางไลน์ เมลล์.ทำใบเสนอราคา.รับ .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.รับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป.มีความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์งาน.มีความรู้ ความสามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดี.มีความรู้ ความสารถด้านคอมพิวเตอร์ Excell กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.พักผ่อนประจำปี บริษัท.วันหยุดนักขักตฤกษ์.ลาต่างๆ ลาพักร้อน.โบนัส.โบนัส พิเศษ อยู่ครบ ปี (, บ.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


บัญชี-

...บัญชี- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำขัอมูลต่าง ๆ ในรูปแบบทางการบัญชี-การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชี-การเงิน .เพศชาย - หญิงอายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-office / Express ได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


เลขานุการ-

...เลขานุการ- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ เรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)-

...ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) พฤษภาคม - ระดับเงินเดือน - - ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง .เพศ หญิงอายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบสูง สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท

...ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์ คุมเครื่องพิมพ์ไวนิล Out door .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา.มีประสบการณ์คุมเครื่องพิมพ์ กรุงเทพมหานคร .โบนัส.โบนัสพิเศษ อยู่ครบ ปี( จ่าย , บ.).พักผ่อนประจำปี.ลาต่างๆเช่น ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน ฯ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


กราฟฟิค ดีไซน์

...กราฟฟิค ดีไซน์ หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , -, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น นามบัตร ป้ายแบนเนอร์ต่างๆ .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น AI,Core dore.มีความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์งาน.มีประสบการณ์ ออกแบบงานป้ายโฆษณา(พิจารณาเป็นพิเศษ) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .โบนัส .โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.).พักร้อน.ลาต่างๆ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Business Development Senior Officer

... ระดับเงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ.ติดตามควบคุมโครงการใหม่ ผลการขาย กลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่ง.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ทั้งในแง่ข้อมูล สถิติ.สำรวจ วิเคราะห์ สรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.สามารถนำเสนอแผนงานได้.Work with Data.พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ.วิเคราะห์ /วิจัยข้อมูลองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ.นำเข้านวัตกรรมทางธุรกิจสู่องค์กร.เป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ให้ทีมบุก ทีมการตลาด.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ..เพศชาย /หญิง อายุ ปีขึ้นไป..วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง..มีประสบการณ์ - ปี ขึ้นไป ด้านพัฒนาธุรกิจการตลาด (หากมีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ )..มีประสบการณ์ในการทำ Project Feasibillity study..มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ..มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โปรแกรมการทำเสนองาน MS Powerpoint..มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์..มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี..มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

... เช่น - การเตรียมห้องประชุม อาหารว่าง เครื่องดื่ม (ทั้งก่อนหลังประชุม)- การจัดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม - การเชิญประชุม- การจดรายงานการประชุม . รายงานการเตรียมการนำเสนอ การเข้าร่วมการประชุมทางประสานงานกับผู้บริหาร กับลูกค้าต่างประเทศ จัดการประชุมการนัดหมาย ประสานงานกับบุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ทั้งภายในภายนอก) เป็นศูนย์กลางประสานงาน จัดตารางการทำงานประจำวันของพนักงานขับรถทุกคน ประสานงาน ดูแล อำนวยความสะดวกในการประชุม หารือ เจรจาของผู้บริหาร ทั้งภายในสำนักงานภายนอก สืบค้น/รวบรวมข้อมูลให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การนำเสนอ จัดการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา .มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย - ปี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office .มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้.สามารถจัดทำสรุปรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอผู้บริหารได้.สามารถจัดทำ Presentation ในการนำเสนอในที่ประชุม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2561


วิศวกรไฟฟ้า

... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญทรัพย์วิชั่น วิศวกรไฟฟ้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน .ออกแบบระบบท่อจ่ายก๊าซLPG สำหรับโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท.ออกแบบเขียนแบบระบบปล่องระบายอากาศ ปล่องดูดควัน.จัดทำตู้คอนโทรลตามแบบที่ได้รับมอบหมาย ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า.เข้าเยี่ยมหน้างาน วัดหน้างาน ออกแบบ.ดูแลปรับปรุงระบบเว็บไซค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย.บริการลูกค้า ทั้งก่อนหลังการขาย.ตรวจเช็คสต็อกสินค้า .มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ หากมีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่ารถเดือนละ บาท ค่าน้ำมันเบิกได้.มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft officeพื้นฐาน.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad พื้นฐาน.มีทักษะการออกแบบ เขียนแบบตามงานที่ได้รับมอบหมาย.ควบคุมฝ่ายช่างในงานติดตั้ง(หน้าไซต์งาน).ดูแลสินค้ากลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านำเข่า ตามที่ได้รับมอบหมาย กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันชีวิต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thaicharoensupgasโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญทรัพย์วิชั่น , หมู่ ตำบล...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2561


แนะนำสินเชื่อ SME

... บริษัทฯ จัดหาสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการวงเงินหมุนเวียนสูง พร้อมกับการทำหนังสือค้ำประกันวงเงินกู้กับธนาคาร การค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ จัดหารสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่เคยยื่นขอสินเชื่อธนาคาร แต่ไม่ผ่านพิจารณา ( บริษัทฯ เป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นสินเชื่อผ่าน % ตามขั้นตอนของบอร์ดบริหารงานการเงิน).เสนองานสินเชื่อ SME ให้กับนิติบุคคล .เสนอขั้นตอนงาน ประสานงานกับลูกค้าขอสินเชื่อ.ประสานงานด้านเอกสาร ธุรกรรมระหว่างลูกค้า กับ บริษัท .เพศ ชาย / หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี.มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร งานอสังหาฯ - ปี.มีรถยนต์ส่วนตัว ทราบเส้นทางทั่วประเทศ.ทำงา่นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ %.มีความซื่อสัตย์ ตรงเวลา กระตือรือร้น รับผิดชอบ มีมารยาทที่ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที (มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว).*นี้จะต้องมีบุคคลค้ำประกันการทืำงาน ท่าน* ทุกจังหวัด - เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท- ค่าคอมมิสชั่น ตามผลงาน- ค่าน้ำมัน / ค่าเดินทาง ตามเป้าหมายบริษัท- รางวัลการขาย- ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ- โบนัสประจำปี- สวัสดิการครอบครัว (ตามผลงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามข้อมูลสมัครงาน - นัดสัมภาษณ์งาน จ.นครราชสีมา - สอบถาม Sahamit Inter Group / ซ.สุขุมวิท แขวง...


ทุกจังหวัด 30 เมษายน 2561