Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางจาก แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัทบางกอกแพค จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัทบางกอกแพค จำกัด พนักงานธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไปที่รับมอบหมายของแผนก.ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกขององค์กร.ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย .วุฒิ ม. ขึ้นไป สาขาบัญชี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความชำนาญในการใช้งาน Ms.Office (Word, Excel) มีประสบการณ์เปิดบิลด้วย Excel.มีความกระตือรือร้น,ตั้งใจ สามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียด,รอบคอบ เป็นระเบียบ.ขยัน ตรงต่อเวลา.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร โอที + ประกันสังคม + โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทบางกอกแพค จำกัด เลขที่ ซอยปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


ช่างบำรุงตึก

...ช่างบำรุงตึก หางาน - Convenient Park ช่างบำรุงตึก Share Convenient Park ช่างบำรุงตึก พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ดูแลบำรุงอาคาร แก้ไขปัญหาตามที่แผนกต่างๆแจ้งดูแล เรื่องระแบบ แอร์ ไฟฟ้า ประปา .สามารถเรียนรู้ได้เร็ว.มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างแผนก.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบช่าง พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร เซอร์วิส ชาร์ตอาหารชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Convenient Park ซอยสุขุมวิท / แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2561


แคชเชียร์ ห้องอาหาร

...แคชเชียร์ ห้องอาหาร หางาน - Convenient Park แคชเชียร์ ห้องอาหาร Share Convenient Park แคชเชียร์ ห้องอาหาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน คิดเงินเช็คยอดสินค้าตอนปิดรอบ .เป็นคนรักความสะอาด.ขยัน.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร เซอร์วิสชาร์จอาหารให้ทานเบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Convenient Park ซอยสุขุมวิท / แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2561


แอดมินธุรการขาย1

...แอดมินธุรการขาย หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด แอดมิน/ธุรการขาย Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด แอดมิน/ธุรการขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .ประสานงานขาย.ดูแลลูกค้าทางไลน์ เมลล์.ทำใบเสนอราคา.รับ .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.รับวุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป.มีความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์งาน.มีความรู้ ความสามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดี.มีความรู้ ความสารถด้านคอมพิวเตอร์ Excell กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.พักผ่อนประจำปี บริษัท.วันหยุดนักขักตฤกษ์.ลาต่างๆ ลาพักร้อน.โบนัส.โบนัส พิเศษ อยู่ครบ ปี (, บ.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


บัญชี-

...บัญชี- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำขัอมูลต่าง ๆ ในรูปแบบทางการบัญชี-การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายด้านบัญชี-การเงิน .เพศชาย - หญิงอายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-office / Express ได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


เลขานุการ-

...เลขานุการ- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขานุการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - - จัดทำวาระการประชุม นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.เก็บรักษาความลับทั้งเรื่องของบริษัทฯ เรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)-

...ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน)- หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ฝ่ายบุคคล(ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทน) พฤษภาคม - ระดับเงินเดือน - - ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง .เพศ หญิงอายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขี้นไป.สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือนได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบสูง สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - โบนัส - โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.)- พักผ่อนประจำปี- ลาต่างๆ เช่นลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อนฯ- หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท

...ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ช่างคุมเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป อยู่ที่ประสบการณ์ คุมเครื่องพิมพ์ไวนิล Out door .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิ การศึกษา.มีประสบการณ์คุมเครื่องพิมพ์ กรุงเทพมหานคร .โบนัส.โบนัสพิเศษ อยู่ครบ ปี( จ่าย , บ.).พักผ่อนประจำปี.ลาต่างๆเช่น ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน ฯ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ.ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


กราฟฟิค ดีไซน์

...กราฟฟิค ดีไซน์ หางาน - บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ Share บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด กราฟฟิค ดีไซน์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , -, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น นามบัตร ป้ายแบนเนอร์ต่างๆ .เพศชาย-หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.ใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น AI,Core dore.มีความคิดสร้างสรรค์ ดีไซน์งาน.มีประสบการณ์ ออกแบบงานป้ายโฆษณา(พิจารณาเป็นพิเศษ) พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร .โบนัส .โบนัสพิเศษ เมื่ออยู่ครบ ปี (จ่าย , บ.).พักร้อน.ลาต่างๆ.หยุดนักขัตฤกษ์ ไม่น้อยกว่า วันทำการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม danstickerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี แอนด์ จี แอดเวอร์ไทซ์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ ซอยอุดมสุข ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Business Development Senior Officer

... ระดับเงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ.ติดตามควบคุมโครงการใหม่ ผลการขาย กลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่ง.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ทั้งในแง่ข้อมูล สถิติ.สำรวจ วิเคราะห์ สรรหาที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการ.ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.สามารถนำเสนอแผนงานได้.Work with Data.พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ.วิเคราะห์ /วิจัยข้อมูลองค์รวม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ.นำเข้านวัตกรรมทางธุรกิจสู่องค์กร.เป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ให้ทีมบุก ทีมการตลาด.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ..เพศชาย /หญิง อายุ ปีขึ้นไป..วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง..มีประสบการณ์ - ปี ขึ้นไป ด้านพัฒนาธุรกิจการตลาด (หากมีในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ )..มีประสบการณ์ในการทำ Project Feasibillity study..มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ..มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โปรแกรมการทำเสนองาน MS Powerpoint..มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์..มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี..มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มนตรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 64 หน้า หน้าถัดไป >>