Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางค้อ แขวงบางค้อ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป1

...นทั่วไป หางาน - บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด - เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ประสานงานภายใน-ภายนอกบริษัท ติดตามแก้ไขปัญหาประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง. หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆเจัดก็บข้อมูล . รับเรื่อง แจ้งปัญหา เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข . งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .วุติ ปวช. , ปวส. ขึ้นไป .เพศชาย อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้.มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการติอต่อสื่อสารเป็นอย่างดี.มีความตั้งใจอดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี.ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานธุรการ ปี ขึ้นไป จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมสวัสดิการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับที่ปฏิบัติงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด /- ถนนวุฒากาศ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 สิงหาคม 2558


ผู้ช่วยพนักงานบัญชี1

...ผู้ช่วยพนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด - ผู้ช่วยพนักงานบัญชี บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยพนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ช่วยงานพื้นฐานในการจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ . เปิดบิลขายสินค้า. ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .จบกาศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี .มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. สวัสดิการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับที่สมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง. สมัครงานได้ด้วยตนเองในวันเวลาทำการ คุณสุพัตรา รัตนุคุณูประการ (ฝน) โทร.- ต่อ - สอบถาม บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด /- ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร...


กรุงเทพมหานคร 07 สิงหาคม 2558


ออกแบบเว็บไซค์1

...ออกแบบเว็บไซค์ หางาน - บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด - ออกแบบเว็บไซค์ บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด ออกแบบเว็บไซค์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .รับผิดชอบดูแล Website ของบริษัท ให้โดดเด่น น่าสนใจ ทันสมัยอยู่เสมอ.ประชาสัมพันธ์ทำการตลาดผ่าน Social Media เช่น Facebook , Youtube Application ต่างๆ.บริหารจัดการ SEO .เพศชาย หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป .วุฒิปวส. , ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Excel , Word , เครื่องคิดเลขได้ .มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแล จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมสวัสดิการอื่นๆ ขึ้นอยู่ที่สมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่านทาง Job Thai.com (Click Apply Now)- สมัครผ่านทาง Email- สมัครได้ด้วยตนเองในวันเวลาทำการ - สอบถาม บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด /- ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร - โ...


กรุงเทพมหานคร 02 กรกฎาคม 2558


ผู้จัดการเขต และพนักงานขาย นักวิชาการ ส่งเสริม

...ตำแหน่ง : ผู้จัดการเขต พนักงานขาย นักวิชาการ ส่งเสริม - วิเคราะห์วางแผนการขายสินค้าของบริษัท ผลักดันเรื่องยอดขายเปิดการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า - ติดตามประสานงานลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา- แนะนำสินค้า ให้ลูกค้าทราบถึงคุณสมบัติของสินค้า รับผิดชอบวางแผน บริหารงาน- จัดการในด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย- ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทั้งเขต กรุงเทพฯ ต่าง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ต่าง หลาย เงินเดือนหลายตามความเหมาะสมประสบการณ์เพศชาย หญิงวุฒิปริญญาตรี โท สาขาสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปีสามารถสรุปรายงานการทำงานตามแผนงานที่ดำหนดได้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ต่างได้มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบงาน มีความอดทน ตรงต่อเวลา สุขุม รอบคอบมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีเบี้ยเลี้ยงประจำวัน นอกเหนือจากเงินเดือน วิธีการสมัครสมัครผ่านJob Thai สมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท อยู่ในหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน ฝ่ายบุคคลบริษัท สตาร์ ไบโอเทค จำกัด ตรอกวิ่งวัว แขวงบางค้อ ...


ผู้จัดการเขต และพนักงานขาย นักวิชาการ ส่งเสริม 06 กันยายน 2555


พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)

...พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) รับส่งเอกสารในบริษัท รับเช็ควางบิล เงินเดือนตามตกลง:.อายุปีขึ้นไป.สามารถขับขี่จักรยานยนต์ได้.มีใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์ซ.จอมทองกรุงเทพมหานครสนใจบริษัทสยามโกลเด้นเซลส์แอนด์เซอร์วิสจำกัด:คุณนุชแสงศรีซอยเลิศพัฒนาเหนือถนนริมคลองบางค้อแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร:Fax:siamgoldengroup.comindex.php:เมษายน...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2555


ช่างซ่องบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ต.คอกกระบือ จ.สมุทรสาคร

...ช่างซ่องบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ต.คอกกระบือ จ.สมุทรสาคร ซ่อมบำรุงดูแลควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงานทำงานที่โรงงานปราการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต.คอกกระบืออ.เมืองจ.สมุทรสาครเลียบคลองสี่วาฉีดพลาสติกไฟฟ้าโรง คุณสมบัติไฟฟ้ากำลัง,งานอ๊อกเชื่อม,ถ้ารู้งานฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ การศึกษา:ไม่จำกัด ขอให้มีความขยันอดทนตั้งใจซื่อสัตย์ เงินเดือนตามความสามารถ:.การศึกษา:ไม่จำกัดด้านไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลไม่มีวุฒิการศึกษาแต่มีประสบการณ์.มีความรู้เรื่องไฟฟ้า.ปฏิบัติงานที่โรงงานสมุทรสาคร.ถ้าอยู่ต่างมีสวัดิการห้องพักให้.ผ่านทดลองงานเดือนมีเบี้ยขยันประกันสังคมมีเสื้อยูนิฟอร๋ม.ขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ค่าตอบแทนตามความสามารถหมายเหตุ:สนใจกรอกใบสมัครได้ที่บริษัทในวันทำการตั้งแต่วันจันทร์วันเสาร์เวลา.น..น. หากมีที่พักอาศัยมีภูมิลำเนาอยู่ในละแวกใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษหมู่ตำบลคอกกระบือ(ทรัพย์ไพศาลซอย)อำเภอเมืองสมุทรสาครemailbs_goldenpackyohoo.co.th สมัครด้วยตนเอง (คุณปราการ) เข้าชมwebsiteดูโรงงานที่ siamgoldengroup.comcontact.htmบริษัทสยามโกลเด้นเซลส์แอนด์เซอร์วิสจำกัด:คุณนุชแสงศรีซอยเลิศพัฒนาเหนือถนนริมคลองบางค้อแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร:Fax:siamgoldengroup.comindex.php:เมษายน...


สมุทรสาคร 05 เมษายน 2555


พนักงานธุรการ

...พนักงานธุรการ หางาน-บริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด-พนักงานธุรการบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัดพนักงานธุรการกุมภาพันธ์ระดับเงินเดือนตามตกลงงานออฟฟิศ.วุฒิป.ว.ชขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.มีประสบการด้านงานออฟฟิศจอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอนกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมสมัครทางจดหมายด้วยตนเองที่บริษัท-สอบถามบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด/-ซอยจอมทองถนนจอมทองแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร--,--(กรุณาเวลา.-.น.)--(กรุณาเวลา.-.น.)โทรสาร--...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน-บริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด-พนักงานขายบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัดพนักงานขายกุมภาพันธ์ระดับเงินเดือนตามตกลงขายสินค้าหน้าร้านประจำสาขามาบุญครอง.เพศชาย-หญิงอายุ-ปี.วุฒิปวช.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถขายสินค้าหน้าร้านได้มีใจรักงานขายบริการปทุมวันกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมผู้สนใจสมัครงานได้โดย-สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท-สมัครทางไปรษณีย์-โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด/-ซอยจอมทองถนนจอมทองแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร--,--(กรุณาเวลา.-.น.)--(กรุณาเวลา.-.น.)โทรสาร--...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


พนักงานเขียนแบบ

...พนักงานเขียนแบบ หางาน-บริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด-พนักงานเขียนแบบบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัดพนักงานเขียนแบบกุมภาพันธ์ระดับเงินเดือนตามตกลงสามารถเขียนแบบในโปรแกรมDโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง,ออกวัดพื้นที่หน้างานได้.เพศชาย-หญิงอายุ-ปี.วุฒิปวช.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถเขียนแบบในโปรแกรมDโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสามารถออกพื้นที่หน้างานได้ปทุมวันกรุงเทพมหานครสวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติมผู้สนใจสมัครงานได้โดย-สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท-สมัครทางไปรษณีย์-โทรสอบถามเพื่อนัดสัมภาษณ์สมัครOnlineผ่านJobthaiweb.com-สอบถามบริษัทดับบลิว.เอสโฮมแอนด์เดคคอร์จำกัด/-ซอยจอมทองถนนจอมทองแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร--,--(กรุณาเวลา.-.น.)--(กรุณาเวลา.-.น.)โทรสาร--...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 1 หน้า