Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ Technician ประจำ สาทร-

...เจ้าหน้าที่ Technician ประจำ สาทร- หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ Technician ประจำ สาทร Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ Technician ประจำ สาทร ธันวาคม ระดับเงินเดือน - - หน้าที่คือเดินทางไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้า - งาน Service Maintenance - งาน อบรมวิธีการใช้งานให้ลูกค้า .เพศชาย บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปริญญาตรี สาขาปวส ปตรี คณะอิเล็คโทรนิกส์. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์Computer literacy, especially Excel,. ประสบการณ์ประสบการณ์ - ปี ด้านเจ้าหน้าที่ Technician จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ ถึง วันศุกร์. เวลาทำงาน - . สถานที่ปฎิบัติงานถนน จันทร์ สาทร. เงินเดือนเงินเดือน ,-, บาท. รายได้อื่นๆค่าเสื่อมรถ ,Fleed Card น้ำมัน ,Sim / ค่าทางด่วนเบิกได้ / ค่าห้องต่างจังหวัดวันละ . ทดลองงาน วัน. สวัสดิการมีประกันสุขภาพสามารถเบิกได้ทั้ง OPD IPDมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีโบนัสประจำปีตามผลประกอบการมีท่องเที่ยวประจำปีมีงานเลี้ยงปีใหม่มีรางวัลให้กับพนักงานที่อยู่นานตามระยะเวลา ปี, ปีมีเ...


กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้นทุน

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้นทุน หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้นทุน Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้นทุน ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบกาณณ์ คำนวณ STD วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต .ปริญญาตรี .ชอบงานด้านตัวเลข คำนวณ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี กรุงเทพมหานคร incentiveประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุกลุ่มค่ารักษาพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2561


Technical Training Officer1

...Technical Training Officer หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Technical Training Officer Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Technical Training Officer ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของงานหลังการติดตั้งให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานแก้ปัญหาทันทีที่พบ. จัดเก็บข้อมูลนำเสนอรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา. สามารถอบรมให้ความรู้แก่ช่างที่ออกไปปฏิบัติงานได้. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำงานวันต่อสัปดาห์ .เพศชาย.อายุ-ปี.วุฒิปวสขึ้นไป.มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ,ระบบไฟฟ้า,ระบบสาธารณูปโภคอย่างน้อย-ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ทักษะในการสื่อสารที่ดี.มีประสบการณ์เกี่ยวกับอบรมช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrsdclโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายจัดซื้อ

...เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายจัดซื้อ หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายจัดซื้อ Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายจัดซื้อ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - เอกสารด้านการจัดซื้อ .ปริญญาตรี ทุกสาขา.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร incentiveประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตงานด้าน lab .ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร incentiveกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมประกันอุบัติเหตุสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - มีทักษะประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการเขียนโปรแกรมด้าน JAVA PHP ,มีความเข้าใจสามารถใช้งานระบบ DATABASE POSTGRES SQL, MYSQL, ORACLE , MSSQL มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ERP Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ .ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.หากมีประสบการณ์ตามที่ระบุข้างต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร incentiveกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคมประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบกาณณ์ เทคนิคด้านการออกแบบชิ้นส่วน อุปกรณ์การผลิตรองเท้าโดยใช้ PRINTER D .ปวส ปริญญาตรี สาขาช่างเทคนิค ช่างโลหะ ออกแบบ.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม D ในการออกแบบได้จะพิจารณาเป้นพิเศษ.เงินเดือนตามตกลง/ตามประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร incentiveกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคมประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้าต่างประเทศ หางาน - บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้าต่างประเทศ Share บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้าต่างประเทศ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานลูกค้าต่างประเทศการเรื่อง ORDER, จัดซื้อวัตถุดิบ .ปริญญาตรี ทุกสาขา ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.เงินเดือนตามตกลง/ตามประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร incentiveกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสื้อฟอร์มค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ / ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


ขายและการตลาด

...ขายและการตลาด หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนเวิลด์ไวด์โปรดักส์ ขายการตลาด Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนเวิลด์ไวด์โปรดักส์ ขายการตลาด ธันวาคม ระดับเงินเดือน ขายสินค้าหน้าห้อง จัดการดูแลสต๊อคสินค้าให้เรียบร้อย .ขยัน ตั้งใจ เรียนรู้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมพิเศษรายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเชี่ยนเวิลด์ไวด์โปรดักส์ /- ซอยเจริญกรุง ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 ธันวาคม 2561


ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ประจำ ตึก TPI สาทร สัญญาจ้าง 4 เดือน ต่อ 4 เดือน

...ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ประจำ ตึก TPI สาทร สัญญาจ้าง เดือน ต่อ เดือน หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ประจำ ตึก TPI สาทร สัญญาจ้าง เดือน ต่อ เดือน Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ประจำ ตึก TPI สาทร สัญญาจ้าง เดือน ต่อ เดือน ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานให้กับทีมเซลล์ คอยซัพพอร์ทงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องคีย์ข้อมูลลงระบบ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวส. ขึ้นไปสามารถใช้ Word/Excel ได้ประสบการณ์ การทำงานด้านการประสานงาน ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ - เสาร์ หยุด เสาร์เว้นเสาร์. เวลาทำงาน. - . น.. สถานที่ปฎิบัติงาน อาคารสารสิน. เงินเดือน, - , บาท. สวัสดิการประกันสังคม เบี้ยขยัน บาท.เป็นพนักงานสัญญาจ้าง เดือน ต่อ เดือน***ทำงานดีมีโอกาศบรรจุเป็นพนักงานประจำ*** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัท...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561