Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน บางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ถ.จันทร์

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน บางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ถ.จันทร์ หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน บางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ถ.จันทร์ Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน บางรัก ยานนาวา บางคอแหลม ถ.จันทร์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด. สด.).มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีใจรักด้านการบริการ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ บางรัก กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2561


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สีลม สาทร

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สีลม สาทร หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สีลม สาทร Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) ประจำโซน สีลม สาทร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราตราสารต่างประเทศ. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด ให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด. สด.).มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีใจรักด้านการบริการ.มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีใจรักด้านการบริการ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 21 สิงหาคม 2561


แม่บ้าน (ด่วน)-

...แม่บ้าน (ด่วน)- หางาน - บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด แม่บ้าน (ด่วน) Share บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด แม่บ้าน (ด่วน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน- ทำลายเอกสารสำคัญที่เลิกใช้แล้วด้วยเครื่องทำลายเอกสาร- จัดหาเครื่องดื่ม อาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร- กำจัดขยะแห้ง เปียก- ทำหน้าที่แทน กรณีแม่บ้านต่างแผนกหยุดงาน- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . น. - . น. บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน คุณพัชราภร ชัยต๊ะ/ คณุคมกฤช กิจจะอมร โทร -- Email patcharapornsiamcitylaw.com komkritsiamcitylaw.com - สอบถาม บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด อาคารรัจนาการ ชั้นที่ เลขที่ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 31

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม สิงหาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรับผิดชอบ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2561


... หางาน - Leading power Recruitment Co., Ltd. Share Leading power Recruitment Co., Ltd. สิงหาคม ระดับเงินเดือน .- มีความสามารถใจการโน้มน้าวใจ มีทักษะทั้งด้านบริการการปิดการขาย. -น้ำเสียงไพเราะ มีใจรักงานด้านบริการการขาย. -บุคลิกดี สุภาพ ใจเย็น. -พูดจาฉะฉาน มีไหวพริบ. -วุฒิม. ขึ้นไป ถึงป.ตรี (มีประสบการณ์ Telesales มา) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zhxp Piazza buya nanny nannyโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Leading power Recruitment Co., Ltd. อาคาร จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ C ชั้นที่ เลขที่ / ถนน นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


Admin facebook and Instragrame1

...Admin facebook and Instragrame หางาน - บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) Admin facebook and Instragram Share บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) Admin facebook and Instragram สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,ขึ้นไป .โพสต์โฆณาอาหาร ห้องพักลงในเฟสบุ๊คอินสตราแกรม. ตอบคำถามลูกค้า.ประสานงานกับลูกค้า .อายุ - ปี.ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา.รูปร่าง บุคลิกดี .ซื่อสัตย์ .ตรงต่อเวลา.มีความรับผิดชอบ.อัธยาศัยดี.ซื่อสัตย์.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ฟรี อาหารกลางวัน.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) เลขที่ / ถนนนราธิวาสฯ ซอย (ซอยพระพินิจ) เขตสาทร กรุงเทพ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2561


ธุรการแอดมินเพจ สัญญาจ้าง 3 เดือน ประจำ สาทร คุณแจ๊กกี้ 081-35819001

...ธุรการแอดมินเพจ สัญญาจ้าง เดือน ประจำ สาทร คุณแจ๊กกี้ - หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ธุรการ/แอดมินเพจ สัญญาจ้าง เดือน ประจำ สาทร คุณแจ๊กกี้ - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ธุรการ/แอดมินเพจ สัญญาจ้าง เดือน ประจำ สาทร คุณแจ๊กกี้ - สิงหาคม ระดับเงินเดือน , .ทำข้อมูลลงระบบ จัดกลุ่มข้อมูล ดึงข้อมูลที่มีนัยยะเพื่อใช้ประโยชน์ ประสานงาน ช่วยเหลือทีมสรรหาเก็บข้อมูลเครือข่ายลูกค้า ในรูปแบบต่างๆสนับสนุนรายการส่งเสริมการขายให้ประสบความสำเร็จ.รวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ซื้อความต้องการของผู้ซื้อ(ค้าส่ง,ค้าปลีก,แหล่งการค้าฯลฯ)ลงระบบเพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น.ลงข้อมูลเครือข่ายผู้ซื้อตามประเภท เขตฯลฯทั้งแบบ Ontime Monthly ช่วยจัดสรรข้อมูลแยกตามพื้นที่ กลุ่มอุตสาหกรรม ขนาดของผู้ซื้อเพื่อนำมาใช้งานต่อไป.เป็นส่วนกลาง ประสานงานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมสรรหา.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Microsoft office อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี. ป...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2561


ช่างอิเลกทรอนิกส์

...ช่างอิเลกทรอนิกส์ หางาน - บริษัท อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) ช่างอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) ช่างอิเลกทรอนิกส์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ ติดตั้งระบบงานป้องกันสินค้าสูญหาย ดูแลระบบให้ใช้งานได้อย่างปกติ .จบการศึกษาระดับ ปวช ปวส .มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้า.มีใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ.ผ่านการเกณฑ์ทหาร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)มีโบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถเข้ามากรอกใบสมัครที่ สำนักงานใหญ่ด้วยตัวเอง - สอบถาม บริษัท อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) / ถนน นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 15 สิงหาคม 2561


Web Content

...Web Content หางาน - บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Web Content Share บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Web Content สิงหาคม ระดับเงินเดือน - รายละเอียดของงาน- เขียนคอนเท็นท์ ทั้งข้อความ รูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต เช่น เวบไซต์ บล็อก เวบบอร์ด- ดูแลอับเดทเว็บคอนเท็นท์ตามที่ได้รับมอบหมาย- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวบคอนเท็นท์ต่างๆ .เพศชาย /หญิง.อายุไม่เกิน ปี.การศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร์,วารสารศาสตร์,นิเทศน์ศาสตร์,สื่อสารมวลชน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.หากมีประสบการณ์เรื่องการดูแลอับเดทเวบคอนเท็นท์จะรับพิจารณนาเป็นพิเศษ.มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.มีความรับผิดชอบทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .เบี้ยขยัน.ประกันสังคม.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.ยูนิฟอร์ม.ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน/ประจำปี.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pixxor.resumeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


พนักงานรับสายออเดอร์อาหาร (KFC) ทำงานใกล้ BTS สถานีศาลาแดง-

...พนักงานรับสายออเดอร์อาหาร (KFC) ทำงานใกล้ BTS สถานีศาลาแดง- หางาน - บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด พนักงานรับสายออเดอร์อาหาร (KFC) ทำงานใกล้ BTS สถานีศาลาแดง Share บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด พนักงานรับสายออเดอร์อาหาร (KFC) ทำงานใกล้ BTS สถานีศาลาแดง สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , - รับสายออเดอร์ลูกค้าที่โทรเข้ามา - แนะนำโปรโมชั่นประจำเดือน- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งออเดอร์ออกไป- ชอบงานบริการ .ชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.ชอบงานบริการการพูดคุย แนะนำโปรโมชั่น.พูดจาสุภาพ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- วันลาพักร้อน- สวัสดิการพื้นฐานต่างๆของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com//โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ฝ่ายสรรหาบุคคล พี่เหน่ง - / -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงานสอบได้ที่พี่เหน่ง # -- # --E-mail recruitmentthree-rd.com - สอบถาม บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด บริษัท ทรี-อาร์ดี...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561