Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นคัตสึยะ สาขาเซ็นทรัลพระราม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


Receptionist

...Receptionist หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Receptionist Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ Receptionist พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน >,. ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้่ามาใช้บริการโรงแรม .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วฺุฒิการศึกษาปริญญาตรี.มีใจรักการบริการ.ทำงานเป็นกะได้.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม มีอาหารให้ทานฟรี มีเครื่องแบบพร้อมซักรีดให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤศจิกายน 2561


Admin ประจำคลัง กม.41A

...Admin ประจำคลัง กม.A หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Admin ประจำคลัง กม. Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Admin ประจำคลัง กม. พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท Admin ประจำคลังสินค้า กม. บางวัว ฉะเชิงเทรา .อายุ -ปี.ช/ญ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 13 พฤศจิกายน 2561


พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง7

...พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำคลอง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท พนักงานเคาน์เตอร์ ประจำธัญบุรี คลอง .อายุ -ปี.ช/ญ ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ปทุมธานี 13 พฤศจิกายน 2561


QC Supervisor (พระราม3 ซอย53)1

...ับบัญชาต้นสังกัด . ประชุม มอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ . วางแผนควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตส่งผ่าน Online storeเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ายังคงคุณภาพเป็นไปตามข้อตกลงในมาตรฐานสินค้า(Specification) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคถูกกฎหมาย. ติดตามกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา , แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี. มีความรู้ในเนื้องาน ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน , มาตรฐานของคุณภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ขององค์กร สามารถอธิบาย ,สื่อความหมาย ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานได้อย่างชัดเจน. นำเสนอรายงาน สรุปปัญหา สามารถวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี . สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในองค์กร / หน่วยงานภายนอกองค์กร .สามารถให้คำปรึกษา , แนะนำ แก้ปัญหาตัดสินใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ . พัฒนาฝึกฝนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะในการทำงานให้มากขึ้น . ฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ควบคุม ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพทางด้านโรงงานอาหาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ.พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม3)-

...ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม)- หางาน - บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม) Share บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์ (เซ็นทรัลพระราม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น - ประกอบคอมพิวเตอร์- ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ- อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ- เบิกสินค้าประสานงานกับหน่วยงานอื่น .วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.เพศ ชาย.มีความขยัน อดทน สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีความรู้ด้านสินค้าไอทีระดับดี.หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--,-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร --,--,-- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่งงาน : Accounting Officer AR เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร-

...ตำแหน่งงาน : Accounting Officer AR เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร- หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน Accounting Officer AR / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน Accounting Officer AR / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำ สาทร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,- , - วางแผนในการเรียกชำระเงินจากลูกหนี้ของบริษัท โทรติดตามหนี้ เจรจาต่อรองเพิ่มขอให้ชำระหนี้- บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้- เก็บข้อมูลการชำระเงิน เก็บเอกสารที่ข้องกับการรับเงิน- จัดทำรายงานต่างๆเพื่อวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุประเมินผงการติดตามหนี้ .. เพศชาย / หญิง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี . การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์Computer literacy, especially Excel, ACCPAC , AX. ประสบการณ์ประสบการณ์ - ปี ด้านลูกหนี้ Account Receivableเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ ถึง วันศุกร์ . เวลาทำงาน - -. สถานที่ปฎิบัติงานถนน จันทร์ สาทร . เงินเดือนเงินเดือน ,-, บาท. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการมีประกันสุขภาพสามารถเบิกได้ทั้ง OPD IPDมีกองทุนสำรองเลี้ยงช...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม3)

...พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายหลอดไฟพานาโซนิค(ประจำโฮมโปร พระราม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน วันละ ขายหลอดไฟพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย.มีความรับผิดชอบ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร

...พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) พนักงานชั่วคราว ประจำอมตะนคร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท พนักงานชั่วคราวประจำอมตะนคร .อายุ ปีขึ้นไป ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ชลบุรี 07 พฤศจิกายน 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HE) ประจำสาขา MAKROสาทร (รายได้ประมาณ 15000 ขึ้นไป

... หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HE) ประจำสาขา MAKROสาทร (รายได้ประมาณ , + + ขึ้นไป ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ LG (HE) ประจำสาขา MAKROสาทร (รายได้ประมาณ , + + ขึ้นไป ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , + ค่าคอมมิชชั่น ( รายตัว+รายเป้า )ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG- ประเภทสินค้า HE ทีวี- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561