Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager ) ประจำสาขารามอินทรา

...ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager ) ประจำสาขารามอินทรา หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager ) ประจำสาขารามอินทรา Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการ ASGM (Assistant Store General Manager ) ประจำสาขารามอินทรา มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลงกับบริษัท จัดการควบคุมเกี่ยวกับสินค้าของสาขา ทำให้บรรลุเป้าหมายในงานด้านปฏิบัติการ ยอดขายผลกำไร ภายใต้ต้นทุนยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าเท่ากับที่กำหนด รวมทั้งดูแลรับผิดขอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกแผนก รวมทั้งทำหน้าที่ ผู้จัดการที่รับผิดชอบประจำกะ (Duty Manager) ในกรณีที่ผู้จัดการประจำสาขาไม่อยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาต้องปฏิบัติหน้าที่แทน ในการดูแลจัดการ ควบคุมสาขาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็จะต้อง จัดการแก้ปัญหาประจำวันของสาขา .เพศ หญิง , ชาย.อายุ(ปี) - ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี.ประสบการณ์(ปี) ปีขึ้นไป.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาจะต้องมีส่วนในการจัดทำงบประมาณเป้าหมายยอดขาย ควรทราบขั้นตอนการจัดทำ งานงบประมาณทั้งหมด .ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2561


หัวหน้าร้าน และผู้ช่วยหัวหน้าร้าน1

...หัวหน้าร้าน และผู้ช่วยหัวหน้าร้าน หางาน - บริษัท พีอาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าร้าน ผู้ช่วยหัวหน้าร้าน Share บริษัท พีอาร์ ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าร้าน ผู้ช่วยหัวหน้าร้าน มีนาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป .ดูแลร้านสาขาบริหารงานภายในร้าน .ดูแลสต๊อกสินค้าสั่งซื้อสินค้า .ควบคุมพนักงานสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ .เพศชายหญิง อายุ-- ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา - ปวส- ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ.มีใจรักการบริการ ภาวะผู้นำ.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานเป็นกะได้.ผู้สมัครที่อยู่ในพื้นที่บางคอแหลม,ยานนาวา,บางนา(ซอยลาซาล)จะได้รับพิจารณาก่อน.สัมภาษณ์เริ่มงานได้ทันที.สนใจ - คุณณิชาพัฒน์, คุณอณุภา บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม .มีวันหยุดประจำสัปดาห์วันนักขัตฤกษ์ . ค่าคอมมิชชั่นเบี้ยขยัน ...


กรุงเทพมหานคร 19 มีนาคม 2561


สถาปนิก

...สถาปนิก หางาน - บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สถาปนิก Share บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สถาปนิก มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เขียนแบบ แก้แบบได้ มีความรู้กฎหมายคุมอาคาร ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ขึ้นไป .มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย ปี .มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดฟอร์ม ชุดต่อปี, ตรวจร่างกายประจำปี , จัดงานเลี้ยงสังสรรปีใหม่, สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม FifthDevelopmentGroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา)

...Quality Management Co.,Ltd. Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา) มีนาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน เช็คอีเมล์ เพื่อตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น ของทีม Call Center admin. ควบคุมการทำงานของ Call Center Admin ให้เป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงประเมินผลการทำงาน ของ Call Center Admin เพื่อให้ถงึ KPI ที่ตั้งไว้. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ จาก Call Center มาวิเคราะห์แนะนำแนวทางการปิดการขาย. ขออนุมัติเปิดหน้าบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ , ขอวงเงินเครดิต. จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับ Call Center ในแต่ละเดือน. มอบหมายรายชื่อลูกค้าเก่า + ใหม่ ให้ Call center รับผิดชอบ. สรุปยอดขายทั้งหมด ของทีม Call Center ให้ผู้บังคับบัญชา. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ. ทำรายงานสรุปผลการดำเนิน งานประจำเดือน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ผลหาทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .ช/ญ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานทีม call center Tele sales.มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการประสานงาน /เจรจาต่อรอง ได้เป็นอย่างดี. มีความอดทน สามารถรับภาวะกดดันได้ ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ธุรการจัดซื้อ

...ธุรการจัดซื้อ หางาน - บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด ธุรการจัดซื้อ Share บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด ธุรการจัดซื้อ มีนาคม ระดับเงินเดือน +++ ประสานงาน, จัดหาสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด, ทำใบส่งสินค้า,นัดส่งสินค้า . บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด /- อาคารเอสวี ซิตี้ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


Sale Coordinator - Modern Trade1

...Sale Coordinator - Modern Trade หางาน - บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด Sale Coordinator - Modern Trade Share บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด Sale Coordinator - Modern Trade มีนาคม ระดับเงินเดือน - . คีย์ข้อมูลงานขายเช่น Invoice, Credit Note, รายการขาย. เปิด Order , ทำจม. เสนอสินค้า, จม.ปรับราคาอื่นๆ. support ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ . ทำรายงานขายประจำเดือน รายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รายงานตรงต่อ Key Account Manager Sale Manager. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้ .มีทักษะการสื่อสารที่ดี .ทำ Microsoft Office ได้.สามารถไปปฏิบัติงานที่ บางนา กม. ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ewtaonlineโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณกรสรัญ ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา ZenParagon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม 20000-40000-

...ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา ZenParagon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม -- หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา Zen/Paragon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม ,-,+ Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ด่วน BA เคาน์เตอร์แบรนด์ Shu Uemura สาขา Zen/Paragon สื่อสารภาษาจีนได้ รายได้รวม ,-,+ มีนาคม ระดับเงินเดือน ์N/A -เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์-นำเสนอการขายให้บริการแต่งหน้าลูกค้า-ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด-ดูแลสต็อคสินค้าให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย .เพศชาย/เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ป.ตรี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอาง / สกินแคร์ เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า มาก่อน.สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร รายได้ & สวัสดิการเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวมเฉลี่ย + ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ + คอมมิสชั่นจากผลการปฏิบัติงาน + สัมมนาประจำปี + เบิกใช้สินค้าแบรนด์ในเครือบริษัท + โบนัส ...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ Makro สาธร ด่วน

...รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ Makro สาธร ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ Makro สาธร ด่วน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ประจำที่ Makro สาธร ด่วน มีนาคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)**เงินเดือน ,+คอมมิชชั่น+Incentive**OT (จำกัดต่อเดือนไม่เกิน ชม.)- สัมนาประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม- ทำงานครอบ ปีมีโบนัสให้ .- เพศหญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ด้านงานขายในห้างฯ มาก่อน .- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-สนใจพี่บุ๋ม --...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


Pick Up Officer (เจ้าหน้าที่บริการรับ - ส่ง รถ)-

...Pick Up Officer (เจ้าหน้าที่บริการรับ - ส่ง รถ)- หางาน - บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด Pick Up Officer (เจ้าหน้าที่บริการรับ - ส่ง รถ) Share บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด Pick Up Officer (เจ้าหน้าที่บริการรับ - ส่ง รถ) มีนาคม ระดับเงินเดือน , - บริการรรับส่งรถยนต์ของผู้เอาประกันตามจุดที่กำหนด- ประเมิณความเสียหายของรถเบื้องต้น- ตรวจสอบคุณภาพของการซ่อมรถ- อธิบายรายระเอียดการซ่อมชี้แจงข้อมูลให้ผู้เอาประกันทราบ .อายุ ไม่เกิน - ปี.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา .บุคลิกภาพดี พูดจาดี มีใจรักการบริการ.มีความสนใจในเรื่องยานยนต์.มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับขี่รถได้หลากหลายประเภท.สามารถทำงานเป็นกะได้ ( กะการทำงานระหว่าง .-. น.).ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรง.สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ (มีค่าล่วงเวลาให้).สุขภาพร่างกายแข็งแรง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น วันต่อปี- โบนัสประจำปีตามผลงาน- ประกันสุขภาพทันตกรรม- ทริปประจำปี- กิจกรรมสนุกทุกเดือน- ขนมเครื่องดื่มไม่อั้น- มื้อกลางวันฟรี สัปดาห์ละ ครั้ง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb....


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


HR Manager

...HR Manager หางาน - บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด HR Manager Share บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด HR Manager มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ควบคุม ดูแลรับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล / การตลาด / สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในไม่น้อยกว่า - ปี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี เสียสละ ทุ่มเท.สามารถใช้ MS Office โปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันกลุ่มสุขภาพ / อุบัติเหตุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ - , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด / อาคารเอสวีโอเอ ชั้น ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ - ต่อ - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561