Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ1

...มปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามวาระ. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องส่งหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด. ทำหน้าที่เสนอแนะบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน. คอยติดตามรายงานกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารรับทราบร่วมออกนโยบายข้อบังคับให้พนักงานปฏิบัติ. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.ประสบการณ์ที่มี ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ปี.ทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการระบบงานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม.ความสามารถพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจการจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO , TS สมุทรปราการ ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยัน, เงินช่วยรักษาพยาบาลเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี), สวัสดิการสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี (แล้วแต่กรณี), สวัสดิการเงินกู้ยืม, การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ**สามารถทำงานวันเสาร์ได้ ตั้งแต่เวลา .-. น.***** สามารถมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งพระสมุทรเจดีย์ได้โดยสะดวก*** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wunthakarn.jun CSP.Steel.Centerโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สนญ. ตรอกนอกเขต ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขต...


สมุทรปราการ 07 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน-

...เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน- หางาน - บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน , - , - ตรวจสอบชุดการขายกับใบกำกับภาษี- ตรวจสอบจัดทำใบกำกับภาษี- ตรวจสอบจัดทำใบเสร็จรับเงิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง อายุ - ปี ประสบการณ์อย่างน้อย ปี มีความรู้ทางด้านงานบัญชี.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องคำนวณอย่างคล่องแคล่ว.มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมที่มีความจำเป็นต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารเอกสารต่างๆของธนาคาร.ความสามารถในการประยุกต์ ประสานงานในการทำงานทุกด้าน.ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ตามความสำคัญของงาน.ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ประเมินความสามารถบุคคล.ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การเงิน,การจัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง .ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมการบัญชี โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - มีใจร...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


ช่างเทคนิคเครื่องกล-

...เดือน ,-, - รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน- ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม- ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอกแผนก ตามความสามารถอำนาจหน้าที่- ตรวจสอบ ดูแล เฝ้าระวังระบบเครื่องกล การทำงานของเครื่องกล อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น- แก้ไข ซ่อมแซม ป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล การทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์อื่นๆ- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข เชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย- รายงานสาเหตุผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงานปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน- ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ- ติดตาม ปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ-ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด-ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. - ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านเครื่องกลช่างยนต์ เทียบเท่า.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า.มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ-

...เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ- หางาน - บริษัท ริคโค บีซ จำกัด เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท ริคโค บีซ จำกัด เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ยังไม่รวมเบี้ยขยันคอมมิชชั่น -ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ เพื่อแนะนำนำเสนอประกันรถยนต์-นั่งประจำออฟฟิศ (ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก)-บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)-มีการอบรมการทำงานให้ก่อนเริ่มงาน-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .อายุ - ปี.ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ กศน. เทียบเท่า ม., ปวช. ขึ้นไป.รักงานบริการ งานขาย พร้อมเรียนรู้.มีมนุษยสัมพันธ์.ขยัน อดทน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำให้ มีค่าเบี้ยขยัน บวกค่าคอมมิชชั่นให้-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน-ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำงาน-ทำงานแถวสาทร ติด BTS ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม 3( เริ่มงาน มีนาคม

... หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้- รายได้ วันละ บาท + ค่าเดินทาง บาทลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทยการไฟ้ฟ้า- ประเภทสินค้า พัดลม อื่นๆ- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วันหยุด วัน ( วันหยุด ไม่ตรง ศ,ส,อา )- ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ( เดือน ) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี เชียร์ขายเก่ง.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น** ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์-

...พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์- หางาน - บริษัท ริคโค บีซ จำกัด พนักงานขายประกันรถยนต์ทาง หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท ริคโค บีซ จำกัด พนักงานขายประกันรถยนต์ทาง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ขึ้นไปตามประสบการณ์ -ลูกค้าทางเพื่อให้ลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์รถยนต์-นั่งประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า -บริษัท มีข้อมูลฐานลูกค้าให้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.เพศชาย/หญิง/ข้ามเพศ.การศึกษา ม./ปวช.เทียบเท่า ขึ้นไป.รักงานบริการ งานขาย พร้อมเรียนรู้.มีมนุษยสัมพันธ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ฐานเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งประวัติมาได้ที่ hrriccobiz.co.th ส่งเข้า Line หมายเลข -...


กรุงเทพมหานคร 06 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน ,++ พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำคิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ เพชร,ทอง,พลอย,ของใช้แบรนด์เนม หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .เพศหญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.บุคลิกภาพดี รักงานบริการ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.ซื่อสัตย์ สุจริต บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ค่าครองชีพ , บาท. ค่าที่พัก , - , บาท. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เงินพิเศษ , บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง , บาท. ค่าชุดยูนิฟอร์ม , บาท/ปี. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานครอบครัวพนักงานเสียชีวิต. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี/ประกันกลุ่ม. สวัสดิการเงินก...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานบัญชีทั่วไป

...พนักงานบัญชีทั่วไป หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานบัญชีทั่วไป หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานบัญชีทั่วไป กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้ ,.- ทำเอกสารทางบัญชีตามที่หัวหน้ามอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีบริหารธุรกิจ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม อาหารทานฟรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานเก็บเช็ควางบิล

...พนักงานเก็บเช็ควางบิล หางาน - โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานเก็บเช็ควางบิล หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พนักงานเก็บเช็ควางบิล กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินได้ เดินเอกสาร รับเช็ค วางบิล ตามที่ต่างๆในกรุงเทพฯ โดยใช้จักรยานยนต์ของตนเอง หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลพนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชายอายุ ปีขึ้นไป บุคลิกภาพเรียบร้อย.วุฒิไม่ต่ำกว่า ม..อ่านเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารได้พอควร.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีจักรยานยนต์ของตนใช้งานได้สภาพดี กรุงเทพมหานคร มีอาหารให้ทานฟรี ประกันสังคม มีค่าน้ำมันให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระรามที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม 3( เริ่มงาน 1 ก.พ. - 30

...รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำ ขายแอร์ ยี่ห้อ Electrolux- ยกของ , จัดเรียง , เดินบิลรายได้- วันละ บาท- ไม่มียอด / ไม่มีเป้าเวลาทำงาน - เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.- มีประสบการณ์ขายในห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 254 หน้า หน้าถัดไป >>