Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายใน-

...เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายใน- หางาน - W&S Decoration Co., Ltd. เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายใน Share W&S Decoration Co., Ltd. เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายใน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - ประมาณราคางานตกแต่งภายใน ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานกับผู้ออกแบบ จัดทำข้อมูลราคาวัสดุเบื้องต้น- ประสานงานคัดเลือกผู้รับเหมา- ประสานงานรวมถึงเสริมงานผ่านตกแต่งภายในได้ ทั้งด้านการออกแบบอื่น ๆ- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ทำงานนอกสถานที่ ล่วงเวลาได้- ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบเครื่องเรือน, ช่างเคหะภัณฑ์.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้.สามารถประสานงานกับผู้ออกแบบ จัดทำข้อมูลมีความรู้เรื่องราคาวัสดุเบื้องต้น.คิดพื้นที่งานตกแต่งภายในได้.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันระยะเวลาที่จำกัดได้.สามารถอ่านแบบ เข้าใจ ในแบบตกแต่งภายใน.มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความคล่องตัวในการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ สูง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการประกันสังคม- ค่าล่วงเวลา- วั...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์และควบคุมโรงงาน-

... W&S Decoration Co., Ltd. ฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ควบคุมโรงงาน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - ถอดปริมาณของโครงการ ทำแบบส่งผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย- ควบคุมบริหารการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดหา ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบให้เพียงพอกับการผลิต- ประสานงานการจัดส่งขนย้ายงานผลิตรวมถึงวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ให้ไปสู่สถานที่ติดตั้ง- ประสานงานด้านการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า- ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์กำหนดทิศทางการผลิตได้เป็นอย่างดี.มีความพร้อมจะเรียนรู้ศึกษาการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในการผลิต.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบด้านเฟอร์นิเจอร์ได้ยกตัวอย่างเช่น AutoCAD ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ประสบการณ์งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์อดทน.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ- หางาน - W&S Decoration Co., Ltd. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share W&S Decoration Co., Ltd. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - จัดหา Supplier ในการซื้อวัสดุใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทได้รับทางเลือกที่ดีที่สุด- ประสานงานซื้อสินค้ากับ Supplier- ต่อรองราคา / กำหนดรูปแบบการชำระเงิน / วางเครดิต- จัดการเอกสารทางด้านการจัดซื้อ เช่น PO จัดทำภาษีซื้อ- ติดตามวัสดุสินค้าที่ทำการจัดซื้อ- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ- จัดบันทึกข้อมูลรายการวัสดุที่จัดซื้อ- ทำ Report วัสดุการจัดซื้อต่าง ๆ- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint.มีความละเอียดรอบคอบด้านเอกสารการตรวจเช็ควัสดุ.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มองหาแหล่งวัสดุในการก่อสร้างใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา.มีประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพร้อมในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


Head Chef ครัวไทย - จีน - ยุโรป - ญี่ปุ่น1

...Head Chef ครัวไทย - จีน - ยุโรป - ญี่ปุ่น หางาน - บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด Head Chef ครัวไทย - จีน - ยุโรป - ญี่ปุ่น Share บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด Head Chef ครัวไทย - จีน - ยุโรป - ญี่ปุ่น มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .คิดเมนูแนะนำให้ร้าน.ควบคุมต้นทุนการผลิตอาหาร.ควบคุมดูแลลูกทีมให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่ทางร้านได้กำหนดไว้.ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) .เพศชาย-หญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ใน Head Chef ไม่น้อยกว่า ปี.สามารถทำงานเป็นกะได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ทำงานสัปดาห์ละ วัน.วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน ต่อปี.วันลาพักร้อน วัน ต่อปี.มีอาหารพนักงาน.ประกันสังคม.ประกันอุบัติเหตุกลุ่่ม กรณีพนักงานผ่านทดลองงานแล้ว สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด / ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ - การเงิน1

...เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ - การเงิน หางาน - บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ - การเงิน Share บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ - การเงิน มกราคม ระดับเงินเดือน ,+++++ .คีย์ข้อมูล-รับชำระเงินจากลูกค้าที่มาใช้บริการ.รับจองลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าโทรมาจอง) ออกใบเสนอราคาถ้าลูกค้าต้องการ.คีย์สรุปรายได้-ภาษีขายทุกสิ้นเดือนนำส่งแผนกบัญชีเพื่อยื่นภาษี.คีย์สรุปรายการจ่ายเงินค่านักร้องทุกสิ้นเดือนนำส่งแผนกบัญชี.ปฏิบัติงานอื่น ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) .เพศหญิง.อายุไม่ต่ำกว่า ปี.การศึกษาขั้นต่ำปวช. ใช้คอมพิวเตอร์ได้.ใช้โปรแกรม POS.ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีประสบการณ์โดยตรงในไม่น้อยกว่า ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด / ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


ผู้จัดการร้านอาหาร1

...ผู้จัดการร้านอาหาร หางาน - บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร Share บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร มกราคม ระดับเงินเดือน ,+++++ .ควบคุมดูแลร้านค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้.อบรมพัฒนาพนักงานในส่วนงานบริการให้ได้มาตรฐาน.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานอื่นๆ .เพศชาย-หญิง.อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์โดยตรงในไม่น้อยกว่า ปี.สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร.ใช้โปรแกรม POS.ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานเป็นกะได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร .ทำงานสัปดาห์ละ วัน.วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน ต่อปี.วันลาพักร้อน วัน ต่อปี (ต้องผ่านทดลองงานก่อน).มีอาหารพนักงาน.ประกันสังคม.ถ้าพนักงานผ่านทดลองงาน จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วิญญ์ เอ็นเตอร์ไพรส์เสส จำกัด / ถนนพระร...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


งานโทรขายทางโทรศัพท์ อยู่ประจำออฟฟิศ เงินเดือน12000คอมฯต่างหาก ทำงานจ-ศ หยุด ส-อ สนใจโทร 096-8178646

... **งานโทรขายทาง อยู่ประจำออฟฟิศ เงินเดือน+คอมฯต่างหาก ทำงานจ-ศ หยุด ส-อ สนใจโทร - พี่เมย์ Share Leading Power Recruitment Co., Ltd. **งานโทรขายทาง อยู่ประจำออฟฟิศ เงินเดือน+คอมฯต่างหาก ทำงานจ-ศ หยุด ส-อ สนใจโทร - พี่เมย์ มกราคม ระดับเงินเดือน ฐานเงินเดือน, บาท+ค่าคอมมิชชั่นต่างหาก **หน้าที่**-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันของบริษัท-เสนอผลิตภัณฑ์ประกันให้ลูกค้าทาง บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ไม่ต้องหารายชื่อเอง -ทำงานประจำออฟฟิตเท่านั้น-ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้-เราฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครอบรมงานใดๆทั้งสิ้น*** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / มีการสอนงานอบรมเทรนงานให้ #ฟรี ***___ วันเวลา ทำงาน ___ - ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อ (เข้างานเพิ่มเติม เสาร์ต่อเดือน)- เข้างานเวลา . - . น.___ สถานที่ทำงาน ___ **ประจำออฟฟิตอยู่ใน ก.ท.ม. หลายสาขา**พระราม /สีลม / BTS สุรศักดิ์ .-การศึกษาวุฒิ ม. ขึ้นไป.-อายุตั้งแต่ - ปี , ไม่จำกัดเพศ.- สามารถทำงานตามเวลาห้างสามารถเดินทางได้.-ไม่ต้องมีประสบการณ์ มีการอบรมงานให้ .-หากมีประสบการณ์การขายโปรดักส์ประกันมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.-สนใจงานขาย รักงานบริการ พูดจาฉะฉาน มีความมั่นใจ .-*ไม่มีอคติกับงานประกัน* ...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2561


Tele sales ธนาคารยูโอบี

...Tele sales ธนาคารยูโอบี หางาน - ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Tele sales ธนาคารยูโอบี Share ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) Tele sales ธนาคารยูโอบี มกราคม ระดับเงินเดือน ,ขึ้นไป โทรหาลูกค้าที่ธนาคาร มีรายชื่อให้ จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตอยู่แล้ว เพื่อแจ้งเสนอผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องขายบัตรเครดิต ไม่ต้องหาลูกค้ารายใหม่ .ชาย-หญิงอายุ -ปี.วุฒิการศึกษา ม. ,ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีอบรมให้ฟรี -ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมมารถได้ด้วยตัวเอง สัมภาษณ์ทราบผลทันที - รายได้ต่อเดือน ,-,/เดือน - มีโบนัสรายเดือนโบนัสรายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง สถานที่ทำงานตึกรัจนาการ ถ.สาทร ลงสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่คลัง (สโตร์)-

... เจ้าหน้าที่คลัง (สโตร์) Share W&S Decoration Co., Ltd. เจ้าหน้าที่คลัง (สโตร์) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ - ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ ภายในสต๊อค- สั่งซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานเข้าสต๊อค ทั้งที่จำเป็นต้องเพิ่มขาดลด- บันทึกข้อมูลลงในโปรเเกรม Express- เบิกของให้ทีมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้วัสดุเช่น ทีมช่าง ฝ่ายต่าง ๆ- ตรวจสอบความถูกต้องไม่ว่าจะรายละเอียดรวมถึงของวัสดุที่มีการสั่งมาจาก Supplier- สามารถปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานนอกสถานที่ได้- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ เวลา .-. น. .ชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ปวช. - ปวส. - ปริญญาตรี.มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่นการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Express.มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ตนเองไม่รู้จัก เช่น อุปกรณ์ก่อสร้างตกแต่งภายในชนิดต่าง ๆ.มีความละเอียดรอบคอบด้านการตรวจสอบสินค้าอุปกรณ์ ทั้งการรับวัสดุเข้าสโตร์ การตรวจเช็ควัสดุภายในสโตร์.มีประสบการณ์ด้านงานสโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เพราะบางครั้งต้องมีการไปประจำควบคุมวัสดุที่ไซด์งาน.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพร้อมในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


รับสมัคร พนักงานขาย เครื่องสำอาง BA เวชสำอาง DA VICHY LAROCHE-POSAY ประจำ boots คิวเฮ้าส์ ลุมพินี

... บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัคร พนักงานขาย เครื่องสำอาง BA เวชสำอาง DA VICHY & LAROCHE-POSAY ประจำ boots คิวเฮ้าส์ ลุมพินี + ทองหล่อ มกราคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ด่วนๆ รับสมัคร พนักงานขาย เวชสำอาง DA VICHY&LAROCHE-POSAYพนักงานประจำเชียร์ขายสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ แบรนด์ Vichy& La Roche-Posay เช่น น้ำแร่ ้เซรั่ม โทนเนอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านริ้วรอย ฝ่า , กระ , จุดด่างดำ ฯลฯรายได้ (ปรับเงินเดือนทุกปี)+Com+Incentive+ค่าProduct Knowledge บาท+ ค่าPerformance+เบี้ยขยัน +ค่าโทร+โบนัส+อื่นๆ+(ถ้าได้ภาษาได้บาท)+สวัสดิการที่ดี(สอบถามได้)+มีโบนัสรายไตรมาสโบนัสรายปีคุณสมบัติ-เพศ หญิงเท่านั้น-อายุ -ปี-วุฒิ ม. ขึ้นไป-มีประสบการณ์ในการขายเครื่องสำอาง เวชสำอาง หยิบยาร้านยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ประสบการณ์ใกล้เคียง มีวามรู้ดี-บุคลิกภาพดี ใบผิวหน้า สะอาดสะอ้าน ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา วัน นัตขัตฤกษ์ได้ แรง .-. น. .- เพศหญิง เท่านั้น - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.-มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องสำอางมาก่อน.- มีผิวหน้าที่สะอาด สว่างใส .- สามารถทำงานในห้างได้ ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 224 หน้า หน้าถัดไป >>