Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ธุรการคีย์ข้อมูล ประจำสาทร รับวุฒิ ปวช. ปวส. ทำงาน จ-ศ เงินเดือน 12000 สนใจโทร 065-508-2692 พี่อ้อม

...ธุรการคีย์ข้อมูล ประจำสาทร รับวุฒิ ปวช. ปวส. ทำงาน จ-ศ เงินเดือน สนใจโทร -- พี่อ้อม หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ธุรการคีย์ข้อมูล ประจำสาทร รับวุฒิ ปวช. ปวส. ทำงาน จ-ศ เงินเดือน , สนใจโทร -- พี่อ้อม Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด ธุรการคีย์ข้อมูล ประจำสาทร รับวุฒิ ปวช. ปวส. ทำงาน จ-ศ เงินเดือน , สนใจโทร -- พี่อ้อม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , คีย์ข้อมูลเข้าระบบสแกนเอกสาร ถ่ายเอกสารจัดเรียงเอกสาร .ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ปวช,ปวส กำลังศึกษา ป.ตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม AdeccoThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด อาคารอับดุลราฮิม ชั้น ห้อง ถนนพระราม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


WH Supervisor

...WH Supervisor หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด WH Supervisor Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด WH Supervisor พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ มีความรู้เรื่องคลังสินค้า MS Office โปรแกรมเพื่อลงระบบข้อมูลสต๊อคสินค้าจัดระเบียบ ดูแลพื้นที่ เก็บสินค้า พื้นที่จัดเก็บการวัดรายงานผลกาปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าจัดระเบียบ เก็บรักษา ทำบันทึกรายการจัดเอกสารข้อมูลที่จำเป็น เพื่อแสดงสถานะคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความระเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office โปรแกรมสำเร็จรูปได้.สามารถจัดระบบ สต๊อคสินค้า บริหารจัดกาคลังสินค้าได้.หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


นักศึกษาฝึกงาน

...นักศึกษาฝึกงาน หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด นักศึกษาฝึกงาน Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด นักศึกษาฝึกงาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน /วัน จัดเก็บ เรียบเรียง เอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบภาษีขายเดินเอกสาร ตรวจเช็คเอกสารเปิดบิล - วางบิลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศหญิง/ชาย อายุ ปีขึ้นไป.กำลังศึกษาในระดับ ปวช /ปวส. / ปริญญาตรี .พิจารณานักศึกษาฝึกงานที่มีระยะเวลาการฝึกไม่ต่ำกว่า เดือน.นักศึกษาต้องสามารถฝึกงานในวันเสาร์ที่ต้นเดือนปลายเดือนได้ .ขยัน อดทน หากทำงานผ่านประเมินมีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)

...พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับพนักงานขาย ลูกค้าทำหน้าที่ซ่อม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบริษัทฯวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์.มีความละเอียดรอบคอบ ใช้เครื่องมือตรวจสอบได้.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


ขยายฟลอเพิ่มรับด่วน เจ้าหน้าที่่รับสายออเดอร์ KFC (ใกล้BTS ศาลาแดง-สีลม)-

...ขยายฟลอเพิ่มรับด่วน เจ้าหน้าที่่รับสายออเดอร์ KFC (ใกล้BTS ศาลาแดง-สีลม)- หางาน - บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ขยายฟลอเพิ่มรับด่วน เจ้าหน้าที่่รับสายออเดอร์ KFC (ใกล้BTS ศาลาแดง-สีลม) Share บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ขยายฟลอเพิ่มรับด่วน เจ้าหน้าที่่รับสายออเดอร์ KFC (ใกล้BTS ศาลาแดง-สีลม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - รับสายออเดอร์ลูกค้าKFC- เข้างานเป็นกะ กะแรก- กะสุดท้าย.-ทุ่ม- ทำงาน วัน หยุด วัน .ชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.น้ำเสียงการพูดจาดี สุภาพ .ชอบงานบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.เรียนรู้งานใหม่ได้เสมอ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - พนักงานประจำ- ประกันสังคม- สิทธิลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com//โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ฝ่ายสรรหาบุคคล พี่เหน่ง - / -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามนัดสัมภาษณ์งานได้ที่พี่เหน่ง มือถือ - โทร --E-mail recruitmentthree-rd.com - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


Sales Co

...Sales Co หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Sales Co Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) Sales Co พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ดูแลงานoperation system ให้เป็นไปตามที่กำหนดประสานงาน ดูแลลูกค้าจัดทำดูแลเอกสารงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.ป.ตรี.ประสบการณ์งานขายปี.สามารถทำงานเอกสารได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 01 พฤศจิกายน 2561


หัวหน้างานขนส่ง

...หัวหน้างานขนส่ง หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) หัวหน้างานขนส่ง Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) หัวหน้างานขนส่ง พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ควบคุมการจัดเที่ยวรถ ดูแลงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย .วุฒิปริญญาตรี.ช/ญ ฉะเชิงเทรา ประกันสังคมสวัสดิการตามโครงสร้างบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


ฉะเชิงเทรา 01 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม3)-

...เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม)- หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (พระราม) ตุลาคม ระดับเงินเดือน , - , - รับผิดชอบบัญชีทางด้านภาษีซื้อ - ภาษีขาย- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การทำรายงานลูกหนี้- รับผิดชอบบัญชีทางด้าน รับวางบิล เก็บเช็คลูกค้า .ชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี.มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี มาอย่างน้อย - ปี.สามารถทำงานที่พระราม ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ตามบริษัท ฯ กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณป้อม -- - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2561


พนักงานซักรีดเสื้อผ้า1

...พนักงานซักรีดเสื้อผ้า หางาน - บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) พนักงานซักรีดเสื้อผ้า Share บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) พนักงานซักรีดเสื้อผ้า ตุลาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,- .รีดผ้า.ซักผ้า .พับผ้า.ส่งผ้าให้ลูกค้าตามห้องพัก .เขียนบิล .อายุ ไม่เกิน ปี.ขยัน.ซื่อสัตย์.อดทน.อัธาศัยดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- อาหารกลางวันฟรี- โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ- งานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เยลโล่ ริบบอน คอร์ต จำกัด (โรงแรม แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์) เลขที่ / ถนนนราธิวาสฯ ซอย (ซอยพระพินิจ) เขตสาทร กรุงเทพฯ - ต่อ ,, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ตุลาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 270 หน้า หน้าถัดไป >>