Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี1

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) เจ้าหน้าที่บัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ควบคุมแลดูแลเงินสดย่อย เงินทดลองจ่าย ของคลังสินค้า. ตรวจสอบดูแลค่าขึ้น-ลง สินค้า. รับวางบิลค่าใช้จ่ายตามรอบบัญชี, ค่าใช้จ่ายตามสัญญา, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์. กระทบยอดบัญชี. จัดทำรายงาน ภพ. นำส่งให้กรมสรรพากร .สามารถใช้โปรแกรม Express ได้.ปริญญาตรี บัญชี.ประสบการณ์ - ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันต่อสัปดาห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


ผู้จัดการเขต-

...ผู้จัดการเขต- หางาน - บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต Share บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) ผู้จัดการเขต มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตที่รับผิดชอบ- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน- จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการทำงาน .ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL) อาคารบุญญสถิตย์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Assistant operations executive-

...Assistant operations executive- หางาน - บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Assistant operations executive Share บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Assistant operations executive มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ประสานงานในส่วนบริหารงานหน้าร้านให้ดำเนินไปได้ด้วยดี - ดูแลจัดการพนักงานหน้าร้าน- วางแผนงาน จัดการเอกสาร ตามหน้าที่รับผิดชอบ .เพศชาย - เพศหญิง.วุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา ).มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ วางแผน การจัดการได้ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,คอมมิชชั่น , ชดยูนิฟอร์ม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร --,-- โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า )

...Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) หางาน - บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) Share บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด Sales Consultant ( ที่ปรึกษางานขายรองเท้า ) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง มีใจรักงานขายรองเท้างานบริการลูกค้า .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้.มีประสบการณ์ด้านงานขายรองเท้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,คอมมิชชั่น , ชดยูนิฟอร์ม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร ไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร --,-- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

... ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูป. สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้า วัตถุดิบเพื่ออนุมัติรับส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในการผลิต ตรวจสอบ ทดสอบสินค้าระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด. วิเคราะห์ของเสียที่เกิดระหว่างการผลิตปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิต. ทดลอง ทดสอบหาวัตถุดิบ เครื่องมือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลการผลิตอยู่เสมอ. ให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการบวนการผลิตการคิดแก้ปัญหาด้านคุณภาพ .ไม่จำกัดเพศ .อายุ - ปี.การศึกษา ปวช-ปริญญาตรี.หากมีประสบการณ์ บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .ขยันทำงาน ไม่เกี่ยงงาน.บริษัทฯ ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่ที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้น อดทน.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้.ผ่านการอบรมรบบคุณภาพ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ ชลบุรี เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ชุดฟอร์ม โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลืออื่นๆ ท่องเที่ยวประจำปี อบรมนอกสถานที่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท วัฒนพันธุ์แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร --, --- สำนักงานใหญ่ เลขที่ ,, ถนนมไหสวรรย์ (ฝั่งขวา) แขวง...


ชลบุรี 09 มีนาคม 2561


เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม 3 ซอย 27 ติดต่อคุณแจ็ค 081-3581900

...เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย ติดต่อคุณแจ็ค - หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย คุณแจ็ค - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เด็กติดรถส่งของ ประจำ พระราม ซอย คุณแจ็ค - มีนาคม ระดับเงินเดือน - ติดรถส่งของ ขนของ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ไม่จำกัด.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สู้งาน อดทน ตั้งใจทำงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับงานวันทำงาน จันทร์ - เสาร์เวลาทำงาน . - . น.สถาณที่ทำงาน คลังสินค้า พระราม แถววัดดอกไม้เงินเดือน คิดเป็นรายวันวันละ บาท มีค่าเที่ยว/ค่าโอที/ค่าออกต่างจังหวัดเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ , - , บาททดลองงาน เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงติดรถ - สอบถาม บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนน พระราม แขวงห...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

...เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานภายในฝ่ายขายฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปวช เทียบเท่า.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์

...เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการโปรโมท/โฆษณาสินค้าของบริษัท .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญาตรีเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์ในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


Sales Manager หัวหน้าแผนกขาย

...Sales Manager หัวหน้าแผนกขาย หางาน - บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Sales Manager / หัวหน้าแผนกขาย Share บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Sales Manager / หัวหน้าแผนกขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน ขายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ สายโรงแรม การท่องเที่ยวมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การทำเซลล์ออนไลน์ การตลาดออนไลน์ สามารถสื่อสาร มี presentation skillsมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบโฮสติ้ง เคยขาย web application มาก่อน .ปริญญาตรี ด้าน การจัดการ บริหาร การตลาด โดยเฉพาะทางด้าน ออนไลน์.ประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย ปี.มี service mind / attitude Can Do.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี.เชี่ยวชาญการนำเสนอในหลายรูปแบบ มิติ.มียานพาหนะ เพื่อใช้ในการไปพบลูกค้า บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นทำงาน วันต่อสัปดาห์ค่าเดินทางประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ble-kp hotelsolutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


Web Administrator ผู้ติดต่อประสานงานเว็บไซต์

...Web Administrator ผู้ติดต่อประสานงานเว็บไซต์ หางาน - บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Web Administrator ผู้ประสานงาน Share บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด Web Administrator ผู้ประสานงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน - เป็นผู้ประสานงาน ระหว่าง ลูกค้า กับ โปรแกรมเมอร์ เว็บ ดีไซน์เนอร์ เพื่อจัดทำ ตามความต้องการของลูกค้าคอย อัพเดท ข้อมูล ประสานงานขอ คอนเทนท์จากลูกค้าติดตั้ง google analytic มีความรู้เกี่ยวกับ SEO / Google Ads / GDN .ประสบการณ์ การทำงาน ที่เกี่ยวกับ การประสานงาน อย่างน้อย ปี.มีความรู้ทางด้าน Digital Marketing.Google Analytic, SEO, Google Ads, GDN.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี.มีความรู้เรื่อง coding จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ทำงาน วันต่อสัปดาห์วันหยุดราชการ วันต่อปีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ble-kp hotelsolutionโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด / ซอยเจริญกร...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 224 หน้า หน้าถัดไป >>