Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พนักงานปฎิบัติทั่วไป1

...พนักงานปฎิบัติทั่วไป หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว พนักงานปฎิบัติ/ทั่วไป Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว พนักงานปฎิบัติ/ทั่วไป ตุลาคม ระดับเงินเดือน ขั้นต่ำ ตาม กม. แรงงาน .ตรวจสอบสินค้าก่อนหลังระหว่างผลิตให้ตรงตามสเป็คงานที่ใบสั่งผลิต. ดูปริมาณกาวที่ปล่อยระหว่างเดินแกน เติมกาวระหว่างกาวหมดจากการผลิต.ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าหลังผลิตเสร็จ. นับให้ครบตามใบงานให้ครบถ้วน. เตรียมวัตถุดิบก่อนขึ้นผลิตม้วนแกน. ชั่งน้ำหนักของเสียในแต่ละวัน .เพศ ชาย อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.สามารถปฎฺิบัติหน้างานได้.ความขยันอดทน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ยูนิฟร์อม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- โอที- เบี้ยเลี้ยง- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kaeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่านทาง Email- สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคคล คุณ พัทธวรรณ คุณธัชกร ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ขับรถโฟล์คลิฟท์1

...ขับรถโฟล์คลิฟท์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว ขับรถโฟล์คลิฟท์ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว ขับรถโฟล์คลิฟท์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ตรวจเช็คหม้อน้ำของรถ แก๊สของรถโฟล์คลิฟท์. มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์. บริการขนย้าย วัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. จัดเก็บเรียงผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย .เพศ ชาย อายุ - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้.มีประสบการในด้านการขับรถโฟล์คลิฟท์ .มีความรู้ในระบบ เครื่องรถระบบรถ .มีความรู้ในเรื่องของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ในโรงงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ยูนิฟร์อม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- โอที- เบี้ยเลี้ยง- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kaeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่านทาง Email- สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบุคคล คุณพัทธวรรณ คุณ ธัชกร - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง1

...หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมแผนงานขั้นตอนการผลิตซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ .ดูแลงานด้านประสิทธิภาพการทำงานของเเรงงานเเละเครื่องจักร .ตรวจสอบงานตรวจรับงานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกระบบ .สรุปรายงานประวิติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรทุกๆ เดือน.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง .เพศ ชาย อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวส- ป.ตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหกรรมโรงงาน,ไฟฟ้า.มีประสบการณ์ .สามารถปฎฺิบัติหน้างานได้จริง.สามารถเขียนโปรแกรม Autocad จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ยูนิฟร์อม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- โอที- เบี้ยเลี้ยง- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kaeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่านทาง Email- สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบุคคล คุณพัทธวรรณ คุณธัชก...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต1

...หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . วางแผนการใช้กำลังคน ประสิทธิภาพเครื่องจักร. การประสานงานร่วมกับแผนกขายตามแผนการขายเพื่อยืนยันการผลิตก่อนสั่งผลิต.จัดทำแผนลำดับการผลิตภายหลังใบสั่งงานตามช่วงระยะเวลา กำลังการผลิตของเครื่องจักรการผลิต.ติดตามการผลิตภายหลังจัดลำดับการผลิต เพื่อการผลิตดำเนินไปตามเป้าหมาย.ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง กรณีวางไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย. วางแผนงานตามเครื่องให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด .เพศ ชาย อายุ - ปี.ปวส- ปริญญาตรี สาขาวิชา ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการควบคุมการผลิต.ระดับหัวหน้าแผนกมาไม่น้อยกว่า ปี .มีความรู้ด้ามีทักษะการวางแผนการพัฒนากระบวนการผลิต .มีความรู้ด้านการคิดต้นทุนการผลิต จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ยูนิฟร์อม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- โอที- เบี้ยเลี้ยง- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- อื่นๆ สมั...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ QCQA1

...เจ้าหน้าที่ QCQA หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว เจ้าหน้าที่ QC/QA Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว เจ้าหน้าที่ QC/QA ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ตรวจสอบควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ . ตรวจสอบผลิตภัณฑ์รับคืนจากลูกค้า. แก้ไขปัญหา ดำเนินการจัดการเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด. จัดทำข้อมูลสถิติของสินค้าที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่รับคืนจากลูกค้า. บันทึกผลการตวจสอบผลิตภัณฑ์ ประจำวัน. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.ระดับการศึกษา ปวช- ป.ตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการเป็น QC - ปี.มีความรู้ ความสามารถในการคำนวณ.มีความรู้ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ ISO ระบบมาตรฐานอื่นๆ. จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - ยูนิฟร์อม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- ตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- โอที- เบี้ยเลี้ยง- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kaeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตร...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


พนักงานรับส่งเอกสาร1

...พนักงานรับส่งเอกสาร หางาน - บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร Share บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . เก็บเช็ค. วางบิล. รับส่งเอกสาร. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพปริมณฑล.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีความรับผิดชอบสูง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเบี้ยขยันโบนัสปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีวันลากิจ ลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด ,,,, ซอย เอกชัย / ถนน เอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Homeproพระราม2 ( รายได้เฉลี่ย 1500

...ประจำห้าง Homeproพระราม ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Homeproพระราม ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง ร้าน AV Plus ( รายได้เฉลี่ย 15000

...รายได้เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง ร้าน AV Plus ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Indexพระราม2 ( รายได้เฉลี่ย 15000

...รายได้เฉลี่ย , ++ ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai ประจำห้าง Indexพระราม ( รายได้เฉลี่ย , ++ ) ตุลาคม ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย ,++ ขึ้นไป รายละเอียดรายได้ ฐานเงินเดือน , - , บาท - รายได้ รายวัน / วัน - ค่าคอมมิชชั่นดี-Incentive รายตัวสูง- ค่าเป้าลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai - ประเภทสินค้า AV =ทีวี / HE=ตู้เย็น,เเอร์,เครื่องซัก- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


Sale Engineer-

...Sale Engineer- หางาน - บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด Sale Engineer Share บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด Sale Engineer ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,-, -ดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่งาน Water treatment-เพิ่มยอดขายรักษายอดขาย-แนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้นงานระบบ Water treatment .เพศ ชาย หญิง.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์).ขับรถยนต์ได้ มีอนุญาตขับขี่.ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ถึงดีมาก.ทนแรงกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.มีประสบการณ์ด้านงานขาย Water treatment จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เครื่องแบบพนักงาน-ประกันสังคม-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม-โบนัสประจำปี -กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน-เงินช่วยเหลือต่างๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด เลขที่ ซอยพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561