Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

FOREMAN ( คุมงานก่อสร้างตกแต่งภายใน)

...หากสามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานกลางคืนได้7.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในกรณีมีงาน8.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน9.มีความสามารถในการลำดับความสัมคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


3D Designer

...าน ทำงานต่างจังหวัด ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรณีมีงานในความรับผิดชอบ7.มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับการผลิตงานทั้งในด้านแนวความคิด,รูปแบบ การใช้งานวัสดุที่ทันสมัย8.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


FOREMAN (ควบคุมงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและงานเคาท์เตอร์สินค้า)

...รแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน8.มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง9.มีความละเอียดความรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเขียนแบบ (Draftman)

...หญิง2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี3.สามารถใช้โปรแกรม AutoCad / Sketch up ได้เป็นอย่างดี4.สามารถอ่าน วิเคราะห์แบบที่เกี่ยวข้องได้ เช่น สถาปัตยกรรม Engineering Interior5.สามารถประสานงานหน้าไซด์งานได้6.สามารถขับรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการ

...บผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกคล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Interior Designer Assist PM

...ใช้โปรแกรมเขียนแบบ AUTO CAD / 3D / SOLID / ETC.4.ทำงานนอกเวลา วันหยุดได้ในช่วงเวลาที่สำคัญ5.เดินทางต่างจังหวัดได้6.มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้7.ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ8.สามารถขับรถยนต์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...ตามที่ได้รับมอบหมาย3.วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง4.สามารถขับรถยนต์ เกียร์ธรรมดา เกียร์กระปุก / มอเตอร์ไซต์ 5.ทำงานกลางคืนได้ออกงานต่างจังหวัดได้6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ7.มีทักษะงานช่างประเภทต่างๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


SENIOR FOREMAN

...หากสามารถเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.สามารถทำงานกลางคืนได้ site งานต่างจังหวัดได้ตามแต่จะได้รับมอบหมาย7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน8.มีความสามารถในการลำดับความสัมคัญของเนื้องานจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

...ารณาเป็นพิเศษ6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา7.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจ มีน้ำใจ8.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย9.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Admin Online

...รตอบคำถามลูกค้า มีไหวพริบปฎิภาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้4.มีอัธยาศัยดี น้ำเสียงไพเราะ เป็นมิตร5.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้6.ประสบการณ์ 0 - 2 ปี7.มีประสบการณ์ขายออนไลน์ เขียน Content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563