Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-

...เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ- หางาน - บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ Share บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) - ควบคุมระบบเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO, GMP, HACCP, BRC- ดำเนินการฝึกอบรมภายในเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารของบริษัทฯ .อายุ - ปี.ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบเอกสารอย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรม MS Excel, MS Word ในการบันทึกข้อมูลได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เสื้อยูนิฟอร์ม- รถรับ-ส่งพนักงาน- เบี้ยขยัน- ค่าล่วงเวลา (OT)- ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซอยแสมดำ แ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า คลังวัตถุดิบ-

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า คลังวัตถุดิบ- หางาน - บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ Share บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ มิถุนายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป (ตามประสบการณ์) - รับ จ่าย จัดเก็บ สินค้า/วัตถุดิบ- ดูแลตรวจสอบ สินค้า/วัตถุดิบ ให้อยู่ในปริมาณสภาพที่กำหนดอยู่เสมอ .อายุ ปี ขึ้นไป.เพศ ชาย.วุฒิ ม. ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากผ่านการอบรมขับรถโฟลค์ลิฟต์ จะได้รับค่าทักษะเพิ่มจากเงินเดือนปกติ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร - เสื้อยูนิฟอร์ม- รถรับ-ส่งพนักงาน- เบี้ยขยัน- ค่าล่วงเวลา (OT)- ตรวจสุขภาพประจำปี- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซอยแสมดำ แขวงแสม...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


พนักงาน RD -

...พนักงาน RD - หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงาน R&D Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงาน R&D มิถุนายน ระดับเงินเดือน /วัน - ช่วยนักวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ไม่จำกัดเพศ, อายุ.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.ไม่แพ้ ฝุ่นสารเคมี.ตาไม่บอดสี ไม่สายตาสั้น .มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ก่อนเริ่มงาน จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2561


พนักงานบัญชี-การเงิน -

...พนักงานบัญชี-การเงิน - หางาน - บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี-การเงิน Share บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พนักงานบัญชี-การเงิน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ -จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน / จัดเตรียมเช็คเงินสดเพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนี้ / จัดทำทะเบียนจ่ายเงิน-จัดทำใบสำคัญรับเงิน / วางบิล / รับเช็ค / ติดตามสอบถามยอดหนี้เมื่อถึงกำหนด-สรุปค่าใช้จ่าย ประจำวัน, สัปดาห์, รายเดือน ตามรอบที่กำหนด-ทำรายการกระทบยอดรายรับ/รายจ่าย ยอดเงินธนาคาร ให้ถูกต้อง-บันทึกข้อมูลในระบบ Express -สรุปรายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้อง-สรุปรายรับประจำเดือน-ทำรายงานภาษี ภพ. , ภงด. , ภงด. -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .จบ ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย ปี .มีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน.มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ทำงานจันทร์-ศุกร์ + เสาร์เว้นเสาร์, มีเสื้อฟอร์ม, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jo...


กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2561


Stock Admin Supervisor -

... บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด Stock Admin Supervisor มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ -บริหารควบคุมดูแลให้อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผนงานของฝ่ายติดตั้งบริการ-ดำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่สำรอง โดยการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าอุปกรณ์ ในคุณภาพ เวลาที่เหมาะสม-วิเคราะห์วางแผนการจัดการด้านอุปกรณ์อะไหล่ในสต็อคที่อยู่ในความดูแล ให้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย เบิก-จ่าย ตรวจสอบ ตรวจนับได้อย่างมีประสิทธิภาพ-ควบคุมการตรวจรับ การบันทึกรายการอุปกรณ์ อะไหล่สำรอง เข้าระบบสต็อคให้ครบถ้วน ถูกต้อง-ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ อะไหล่สำรอง ให้มีความสะดวก แต่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย-บริหารกระบวนการรับอุปกรณ์ อะไหล่ที่ชำรุด เพื่อการส่งซ่อม -จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสต็อค-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .จบ ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ การบริหารสินค้าคงคลัง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร Stock อย่างน้อย ปี .มีความละเอียด รอบคอบ มีความเข้มงวดในขั้นตอนกระบวนการทำงาน.มีใจรักงานบริการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการสื่อสารที่ดี.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2561


Marketing

...Marketing หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด Marketing Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด Marketing มิถุนายน ระดับเงินเดือน N/A ดูแลลูกค้า,หา Order,ทำ PR , Present งาน .- Foreigner, Living in Thailand.. - University Graduated. .- Fluent in English and Presentation Skill.. - Basic Computer skill, Powerpiont .- Have a good Responsibility, Diligent,Patience,Personal Relationships. .- Always ready to travel abroad. .- Special consideration will be given for Thai language skills. จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


ครูภาษาอังกฤษ

...ครูภาษาอังกฤษ หางาน - โรงเรียนวรรณสว่างจิต ครูภาษาอังกฤษ Share โรงเรียนวรรณสว่างจิต ครูภาษาอังกฤษ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ครูสอนสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมปลาย .เอกการสอนภาษาอังกฤษ.มีความรับผิดชอบ.มีมนุษยสัมพันธ์.ตรงต่อเวลา.ทำงานเป็นทีม.พัฒนาตนเอง พร้อมเรียนรู้.ขยัน อดทน พยายาม.ชอบสอนเด็ก/หวังดี/.มีจรรยาบรรณของครู จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงเรียนวรรณสว่างจิต ถนนพระราม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม21

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านขนมอานตี้ แอนส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม มิถุนายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).บุคลิกภาพดี.มีความรับผิดชอบ.สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


IT Engineer (งาน Full-time Part-time)1

... .เข้า Survey site เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าราคาสินค้า ทั้งหมดของร้านค้านั้นๆ โดยใช้ PDA ในการเก็บข้อมูล (ทางสำนักงานใหญ่มีให้).ตรวจสอบพื้นที่ในการ ติดตั้งเครื่อง POS โดยให้ถ่ายรูปพื้นที่ ที่จะตั้งเครื่อง POS ส่งมาที่สำนักงานใหญ่ .ติดตั้งชุดเครื่อง POS อุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับร้านค้า ตามกำหนด.Training User การใช้งาน Software Hardware (ทางสำนักงานใหญ่มีการ Training ให้กับ Engineer ก่อนออกไปติดตั้งจริง).จัดทำเอกสาร ใบงานติดตั้ง Checklist ถ่ายรูปเครื่อง POS หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อย .เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware (หากมีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ Hardware ช่างเทคนิค ช่างติดตั้ง เคย Support อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ (มีรถยนต์ส่วนตัวจะดีมาก).สามารถเดินทางไปทำงานในต่างพื้นที่ได้ เดินทางต่างจังหวัดได้ กรุงเทพฯ/ปริมณฑล มีเสื้อฟอร์มบริษัท, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัสประจำปี, วันลาพักผ่อนประจำปี สำหรับพนักงาน Full time สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wanneexmbaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--] - สอบถาม บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด / ถนนพระราม ซอย (ซอยโลตัสพระราม) ตำบลแสมดำ เขต...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 06 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)

...เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ ประสานงาน ดูแล ลูกค้าต่างประเทศ .เพศ ชาย / หญิง.ไม่จำกัดอายุ.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก.มีบุคลิกภาพดี แคล่วคล่องว่องไว .มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูง.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561