Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พนักงานบุคคล

...พนักงานบุคคล หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานบุคคล Share บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานบุคคล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - งานบันทึกเวลาทำงาน, การทำจ่ายเงินเดือน, การฝึกอบรม, งานอาชีวอนามัย .เพศชาย / หญิง.อายุ ขึ้นไป.ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ตั้งแต่ ปี.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.ขยัน ซื่อสัตย์ ยุติธรรม อดทน ละเอียด รอบคอบ.มีบุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี(ถ้ามี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pmknoodle pmknoodleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทร. --, - - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ซอยเทียนทะเล แยก - ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - ทำบัญชีรายวัน ทำหัก ณ ที่จ่าย ส่งสำนักงานบัญชี ระบบโปรแกรมบัญชี CD .เพศชาย / หญิง.อายุ ขึ้นไป.วุฒิตั้งแต่ ม. เทียบเท่า(ปวส.) สูงกว่า.มีประสบการณ์ทางด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.ใช้โปรกรมระบบบัญชี CD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขยัน อดทน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pmknoodle pmknoodleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ซอยเทียนทะเล แยก - ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


ผู้ช่วยฝ่ายผลิต

...ผู้ช่วยฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายผลิต Share บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายผลิต กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ประสานงานด้านการผลิตฝ่ายควบคุมคุณภาพ, จัดทำเอกสารในการผลิต อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิตั้งแต่ ม. เทียบเท่า(ปวส.) สูงกว่า.สามารถทำงานภาคกลางคืน .-. น..มีประสบการณ์ทางด้านงาน QC เอกสารที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจ มีน้ำใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย.สามารถแก้หขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.ทำงานเป็นทีมได้ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, OT(ถ้ามี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pmknoodle pmknoodleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทร --, - - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ซอยเทียนทะเล แยก - ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขว...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต Share บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ผลิตสินค้า ตามออเดอร์ .เพศชาย .อายุ ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pmknoodle pmknoodleโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.เค.นู้ดเดิ้ล แฟมิลี่ จำกัด ซอยเทียนทะเล แยก - ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายผลิต

...ผู้จัดการฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายผลิต กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ ควบคุมวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลควบคุมเครื่องจักรเครื่องฉีดพาสติก .เพศชาย อายุไม่เกิน - ปี.จบปริญญาตรีวิศวกรเครื่องกล อุตสาหกรรม.ช่างมีประสบการณ์ด้านการปรับแต่งเครื่องฉีดพลาสติกอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excell ได้คล่อง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


พนักงานเย็บจักร

...พนักงานเย็บจักร หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด พนักงานเย็บจักร Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด พนักงานเย็บจักร กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ เย็บจักรได้เข้ากะได้ .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบวุฒิ ม..เคยมีประสบการณ์ในการเย็บผ้า.มีความรับผิดชอบสูง.สามารถทนรับแรงกดดันได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

...ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ หางาน - บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ Share บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลงประสบการณ์ ประสานงานดูแลลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินพิธีการนำออกต่างๆ ทำใบเสนอราคาต่างประเทศประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงงานในการส่งออกสินค้า เดินทางไปเปิดบูธที่ต่างประเทศ .เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.มีประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ขายสินค้าทางด้าน Hardware จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kanokproductโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด - ซอยพระยามนธาตุฯ แยก ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร -, -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


พนักงานปั๊มตัด

...พนักงานปั๊มตัด หางาน - บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานปั๊มตัด Share บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พนักงานปั๊มตัด กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท คุมเครื่องปั๊มติดชิ้นงาน .เพศ ชาย .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม./ปวช. ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.มีบุคลิกภาพดี แคล่วคล่องว่องไว .มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูง.สามารถเข้ากะได้ + โอที จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร ตามที่บริษัทฯ กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bkkscrnโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เลขที่ ถนนพระราม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน1

...เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน หางาน - บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน Share บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่แม่พิมพ์ ด่วน พร้อมเริ่มงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง . จัดเก็บแม่พิมพ์.จ่ายแม่พิมพ์.จ่ายแม่พิมพ์ .เพศ ชาย .อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.หากมีที่พัก ใกล้ แสมดำ บางขุนเทียน บางกระดี่ พระราม พิจารณา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด , ซอยบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


พนักงานคีย์ข้อมูลด่วน

...พนักงานคีย์ข้อมูลด่วน หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น แอนด์ ซีเอ็น พนักงานคีย์ข้อมูลด่วน Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น แอนด์ ซีเอ็น พนักงานคีย์ข้อมูลด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน /วัน ป้อนข้อมูลลงใน Tabletงานด่วนทำงานวันที่ - ก.ค. เท่านั้น วันละ บาท ทำงานที่แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน ผู้สมัครงานต้องมีที่พักอยู่ใกล้เคียง เพื่อความสดวกในการตรวจสอบงาน .หญิงชายไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษา.สามารถอ่าน/เขียน/พิมพ์/บน Tablet ได้คล่อง.มีความละเอียด ไม่ผิดพลาด .อ่านภาษาไทยได้ดี ภาษาอังกฤษได้บ้าง จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร อาจจะพิจารณาจ้างต่อถ้าผ่านงานได้ดี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CNCN_Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น แอนด์ ซีเอ็น บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชั้น ห้อง ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 220 หน้า หน้าถัดไป >>