Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางขุนเทียน แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการคลังสินค้า

...ดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย-หญิง2.อายุ 35 ปี ขึนไป3.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ4.วุฒฺิปริญญาตรีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2563


ครูดนตรีเด็กเล็ก

...งาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีมนุษยสัมพันธื2.ทำงานเป็นทีม3.ซื่อสัตย์4.อดทน5.รอบคอบ6.คิดบวก7.ตรงต่อเวลา8.เล่นเปียโนได้9.รักเด็ก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤษภาคม 2563


พนักงานจัดสินค้า

...งหนักได้4.สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบครอบ มีความรับผิดชอบอย่างสูง5.มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ6.พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที7.อายุ 21 ปีขึ้นไป8.ปวช เทียบเท่า ขึ้นไป9.อ่านภาษาอังกฤษได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2563


แม่บ้านสำนักงาน

...ปี3.มีประสบการณ์งานแม่บ้านทำความสะอาดอย่างน้อย 1 ปี4.มีทักษะในการทำความสะอาด5.รักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ พูดจาสุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤษภาคม 2563


ช่างไฟฟ้าเครื่องจักร - โรงงาน

...ุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 20 ปีขึ้นไป2.ม.6-ปวช-ปวส (สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิค)3.มีความรับผิดชอบสูง เข้ากะได้4.คล่องแคล่ว อดทน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2563


พนักงานขับรถ

... พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์2.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้3.ไม่ใจร้อน4.เคารพกฎจราจร5.ทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563


พนักงานขาย

...ย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ขาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563


Marketing Online ดูแลตลาดออนไลน์

...ลาดออนไลน์ Digital Online marketing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมPhotoshop ได้2.มีประสบการณ์ด้านออนไลน์3.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563


ธุรการบัญชี

... หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความรู้ด้านบัญชี2.มีประสบการณ์3.ขยัน มีความรับผิดชอบ ใจเย็น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2563


จนท.ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ สาขาสุขสวัสดิ์(ช่องทางการสมัคร ทางโทรศัพท์ VDO Call E-Ma

...นโรคพิษสุราเรื้อรัง7.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี8.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน 07.30 - 15.30 น.9.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง พร้อมเริ่มงานทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จอมทอง, ...


กรุงเทพมหานคร 28 เมษายน 2563


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>