Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จ.อยุธยา1

...การที่วางไว้. ประชาสัมพันธ์องค์กร, กิจกรรม, บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ผู้นำชุมชนให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งการชักชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมบริการต่างๆของศูนย์ดรอปอิน (Drop-in Centre) ศูนย์สุขภาพในพื้นที่. นำพา (Recruit) /ชักชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการตรวจเอชไอวีโรคทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งส่งต่อเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง. จัดหาบริหารจัดการแกนนำอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการปฏิบัติงานการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย MSM/TG ให้คลอบคลุมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .- ไม่จำกัดวุฒการศึกษา.- มีทักษะด้านงานชุมชนสัมพันธ์ , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , กล้าแสดงออก , มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ.- มีประสบการณ์การทำงาน ทำงาน ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ พระนครศรีอยุธยา สวัสดิการเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กรปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ประกันสังคม / ประกันกลุ่ม ปรับเงินเดือนประจำปี ลาพักร้อน,วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี *เงื่อนไขเป็นไปตามสมาคมฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเปิดวันนี้ - มกราคม - สอบถาม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฝ่ายบุคคล ชั้น ซอยรามคำแหง / ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต...


พระนครศรีอยุธยา 06 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

...เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาทขึ้นไป-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

...เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาทขึ้นไป-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเดล - - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

...เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาท-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ1

...เจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ หางาน - ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ Share ธนาคารเกียรตินาคิน เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, .เวลาทำงาน - น..ประชาสัมพันธ์ด้านสินเชื่อ บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร.จัดการด้านเอกสารของลูกค้า.ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน .เพศหญิง.อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้.มีทักษะทางการพูด ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -รายได้ต่อเดือน,-,บาท-มีIncentiveทุกๆเดือน-โบนัส กลางปี / ปลายปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ironspiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม ธนาคารเกียรตินาคิน อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น (ธ.เกียรตินาคิน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


พนักงานชาย (PART-TIME)

...พนักงานชาย (PART-TIME) หางาน - บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด พนักงานชาย (PART-TIME) Share บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด พนักงานชาย (PART-TIME) มกราคม ระดับเงินเดือน /วัน รับสมัครงาน ชายทำงานทั่วไป จัดของ/ส่งของ จ้างชั่วคราว - เดือน้ถ้าขับรถได้ จ้างวันละ .- [าท .ชาย อายุไม่เกิน ปี. ขี่มอเตอร์ไซด์ ถ้าขับรถได้.มีความรับผิดชอบในหน้าที่.มีไหวพริบในการทำงาน.อาจได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน Full Time กรุงเทพมหานคร เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ . - .เสาร์ . - . สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด ซอยโพธิ์แก้ว แยก ถนนโพธิ์แก้ว (ลาดพร้าว )แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


Design Develop

...Design Develop หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด Design Develop Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด Design Develop มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .จบการศึกษาระดับปวส/ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม.มีประสบการณ์ในด้านเคลียร์แบบเขียนแบบก่อสร้าง ( ปีขึ้นไป).สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ดี เช่น Auto CAD โปรแกรมอื่นๆ.ทำงานออกแบบตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างได้จะ พิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการนำเสนองาน มีความคิดสร้างสรรค์.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน.สามารถทำงานเป็นทีม, ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีในเวลาอันคับขัน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสประจำปีทำงาน จันทรื-ศุกร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสถานที่...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


พนักงานเขียนแบบ

...พนักงานเขียนแบบ หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด พนักงานเขียนแบบ Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด พนักงานเขียนแบบ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ เขียนแบบตามได้รับมอบหมาย .ประสบการณ์เขียนแบบ ปี ขึ้นไป.สำเร็จวุฒิการศึกษาปวช / ปวส. /ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบกับงาน บริหารเวลาในการทำงานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสุขภาพดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัสประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีทำงาน จันทร์-ศุกร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงที่อยู่ ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


Customer Service Inbound ประจำเพชรบุรี 35 รายได้รวม 35000 บาทเดือน-

... จำกัด( Home Shopping) Customer Service Inbound ประจำเพชรบุรี รายได้รวม , บาท/เดือน Share บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด( Home Shopping) Customer Service Inbound ประจำเพชรบุรี รายได้รวม , บาท/เดือน มกราคม ระดับเงินเดือน ,++ - รับสายจากลูกค้า ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร สุขภาพ ความงาม สกินแคร์ ที่ลูกค้าสนใจ พร้อมรับออร์เดอร์จากลูกค้า .ม. - ปริญญาตรี .ไม่จำกัดเพศ.พูดจาสื่อสารดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย.สามารถรับแรงกดดันได้พอสมควร.สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้.สอบถามเพิ่มเติมโทร -- คุณเจมส์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - หากมีประสบการด้าน Telesales inbound Call Center inbound มา จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด( Home Shopping) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ซอยรามคำแหง / แขวงหัวหมาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561


สถาปนิกอาวุโส(Senior Architect)

...สถาปนิกอาวุโส(Senior Architect) หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด สถาปนิกอาวุโส(Senior Architect) Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด สถาปนิกอาวุโส(Senior Architect) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รักการออกแบบ หลงใหลการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์.ขั้นต่ำ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์.ประสบการณ์ทำงานทางด้านสถาปัตยกรรม - ปี ขึ้นไป.ใช้ ACAD, Sketch-up โปรแกรมอื่นๆ ได้ชำนาญ.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในระดับพื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / หมู่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มกราคม 2561