Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

CALL CENTER-PART TIME: รับรายการอาหาร(PIZZA)รับสมัครด่วน100อัตราสมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลและเริ่มงานได้ท

...ด (มหาชน) CALL CENTER-PART TIME รับรายการอาหาร(PIZZA)/รับสมัครด่วน**สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย. Share บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER-PART TIME รับรายการอาหาร(PIZZA)/รับสมัครด่วน**สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย. มีนาคม ระดับเงินเดือน ,+ รับรายการอาหารทาง (พิซซ่า)ประสานงาน สาขา จัดส่ง ตามขั้นตอนที่กำหนด**หลังผ่านการอบรม สามารถเลือกลงเวลาทำงานได้** ขั้นต่ำ ช.ม./วัน วัน ต่อสัปดาห์**ต้องสามารถเข้าอบรมเต็มวัน วันที่ - เม.ย. เวลา .-.*** มีเบี้ยเลี้ยงค่าอบรมให้วันละ .- บาทค่าจ้าง -**บาท/ชั่วโมงสมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย.**เปิดรับสมัคร (Walkin) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ .-.**สมัครงานด้วยตนเอง (Walk in) ได้ที่ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร ABC World ชั้น ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯโทร. -- /-- ต่อ .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม. ปวช-ปวส. ป.ตรี กำลังศึกษาอยู่ ผู้ที่ต้องการทำงานพิเศษ สามารถจัดตารางเรียน&ทำงานควบคู่กันได้.การพูดชัดเจน สุภาพ จับประเด็นการสนทนาได้ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (เน้นพิมพ์*).เริ่มงานได้ทันที เม.ย. (อบรม - เม.ย.) ...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561


CALL CENTER Staff->ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ปฏิบัติงาน อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง 30เริ่มง

...าซื้อรถยนต์ปฏิบัติงาน อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง เริ่มงานได้ทันที เม.ย. หางาน - บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER Staff->ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ปฏิบัติงาน อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง /เริ่มงานได้ทันที เม.ย. Share บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER Staff->ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ปฏิบัติงาน อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง /เริ่มงานได้ทันที เม.ย. มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ ***สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงานได้ทันที เม.ย.****. รับสายลูกค้าทำการประสานงานให้ลูกค้าตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้. รับเรื่องประสานงานบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้ลูกค้า. รับเรื่องประสานงานบริการนำรถเข้าซ่อมทำสีให้ลูกค้า. รับเรื่องประสานงานบริการรถยนต์ทดแทนให้ลูกค้า.รับเรื่องประสานงานบริการเอกสารสำคัญประจำรถให้ลูกค้า (ป้ายภาษี, ป้ายทะเบียน, สำเนาทะเบียน, สำเนาประกันภัย, สำเนาพรบ. ). รับเรื่องประสานงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร้องเรียนบริการต่างๆ. รับเรื่องแนะนำให้ข้อมูลลูกค้าในเรื่องอื่น ๆ ในกรณีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเปิดรับสมัครทุกวัน (Walk in) วันจันทร์-ศุกร์ .-.สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย.***สถานที่สมัคร สัมภาษณ์ ปฏิบัติงาน แผนกบุคคล บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร ABC World ชั้น ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง เขต...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561


CALL CENTER-AIS One2Call รายได้ 15000 สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผล แล ะ เริ่มงานได้ทันที 2 เม.ย.61 รับสมัคร

... ป มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ [AIS One--CALL Project]ปฏิบัติงาน ประจำศูนย์Contact Centerอาคาร ABC World ชั้น ซ.รามคำแหง รายละเอียดงานให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล/แก้ไขปัญหา นำเสนอบริการต่างๆของระบบ AIS วัน-ทู-คอลรายได้รวม ,++ (เงินเดือน , + เบี้ยขยัน , + ค่าทักษะ , + ค่ากะค่าเดินทาง .-/วัน + ค่าสอบ , รายได้อื่นๆ , - , บาทต่อเดือน++ ไม่รวม OT) เปิดรับสมัครทุกวัน (Walk in) จันทร์-ศุกร์ เวลา .-.สมัครงาน/สัมภาษณ์ได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ชั้น อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง (ปากซอย)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.-- /-- ต่อ สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย.โปรดเตรียมเอกสารการสมัครงานดังนี้-.สำเนาบัตรประชาชน.สำเนาทะเบียนบ้าน.สำเนาหลักฐานการศึกษา.รูปถ่าย ใบ (ขนาด นิ้วขึ้นไป).อื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบผ่านงาน, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร***โปรดแต่งกายสุภาพ*** .ชาย/หญิง ปีขึ้นไป - วุฒิ ม. ขึ้นไป เทียบเท่า.สื่อสารได้ดี การพูดออกเสียงชัดเจน .มีความสนใจเทคโนโลยีมือถือ G/G.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เน้นพิมพ์.สามารถทำงานเป็นกะได้ ตามเวลาที่บริษัทกำหนด (ทำ วัน หยุด วัน/สัปดาห์) วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ **วันหยุด วัน/เดือน.สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงานได้ทันที เม.ย. ...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561


CALL CENTER~รับรายการอาหาร PIZZA100อัตราปฏิบัติงานอาคารABC World ซ.รามคำแหง 30เริ่มงานได้ทันที 2 เม.

...CALL CENTER~รับรายการอาหาร PIZZAอัตราปฏิบัติงานอาคารABC World ซ.รามคำแหง เริ่มงานได้ทันที เม.ย. หางาน - บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER~รับรายการอาหาร PIZZA/ปฏิบัติงานอาคารABC World ซ.รามคำแหง /เริ่มงานได้ทันที เม.ย. Share บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER~รับรายการอาหาร PIZZA/ปฏิบัติงานอาคารABC World ซ.รามคำแหง /เริ่มงานได้ทันที เม.ย. มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงานได้ทันที เม.ย.-รับรายการอาหารทาง(Pizza) /Web Online-แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นรับสมัครด่วน เปิดรับสมัคร (walk in) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ .-.สมัครงานได้ที่ ชั้น อาคาร ABC World ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯโปรดแต่งกายสุภาพ เตรียมเอกสารในการสมัครงานให้พร้อมสอบถาม /นัดสัมภาษณ์ /จองคิว โทร. -- / -- ต่อ email hr-tmcabcteleinfomedia.co.th .ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม. /ปวช-ปวส, ปริญญาตรีทุกสาขา ผู้กำลังศึกษาอยู่/ม.รามฯ สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนดได้.สื่อสารได้ดี การพูดชัดเจน สามารถจับประเด็นได้.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เน้นการพิมพ์**.สามารถทำงานตามเวลาที่บริษัทกำหนด กะหมุนเวียน (ทำหยุด - วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์).สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561


CALL CENTER ทำงาน09.00-18.00 ปฏิบัติงานรามคำแหง30 อาคาร ABC World รับสมัครด่วน100อัตรา เริ่มงานได้ทั

...CALL CENTER ทำงาน.-. ปฏิบัติงานรามคำแหง อาคาร ABC World รับสมัครด่วนอัตรา เริ่มงานได้ทันที เม.ย. ราย หางาน - บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER ทำงาน.-. ปฏิบัติงานรามคำแหง อาคาร ABC World /รับสมัครด่วน+ เริ่มงานได้ทันที เม.ย. ราย Share บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) CALL CENTER ทำงาน.-. ปฏิบัติงานรามคำแหง อาคาร ABC World /รับสมัครด่วน+ เริ่มงานได้ทันที เม.ย. ราย มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเริ่มงานได้ทันที เม.ย.สถานที่สมัคร/สัมภาษณ์ ปฏิบัติงาน บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) อาคาร ABC World ชั้น ซอยรามคำแหง (ปากซอย) ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯลักษณะงานโทร.หาลูกค้าเพื่อเสนอแพคเกจ บริการต่างๆของ AISวัน-เวลาปฏิบัติงาน .-. ทำ วันหยุด วัน (วันหยุดไม่ตรงเสาร์อาทิตย์)รายได้เริ่มต้น ,++ บาท/เดือนขึ้นไป เงินเดือนประจำ ,/เดือน + ค่าทักษะ , + เบี้ยขยัน ,/เดือน + Incentive -, บาท/เดือนสอบถาม/นัดสัมภาษณ์/จองคิว โทร.-- / -- ต่อ eMail hr-tmcabcteleinfomedia.co.th**เปิดรับสมัคร (walk in) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ .-.**โปรดเตรียมเอกสารการสมัครงานดังนี้-.สำเนาบัตรประชาชน.สำเนาทะเบียนบ้าน.สำเนาหลักฐานการศึกษา.รูปถ่าย ...


กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม 2561


บริการต้อนรับ

...บริการต้อนรับ หางาน - Green Capital Thailand Co.,Ltd. บริการ/ต้อนรับ Share Green Capital Thailand Co.,Ltd. บริการ/ต้อนรับ มีนาคม ระดับเงินเดือน คอยบริการต้อนรับลูกค้า บุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้านต่างๆภายในบริษัท ทดูแลงานในส่วนต่างๆตามที่ได้รับผิดชอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญาญ่า โทร.- .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ม. เทียบเท่า.มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย เดิอน.เพศชาย-เพศหญิง.มีความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทั่วไป-เบี้ยขยัน-โบนัส-สัมมนาทริปท่องเที่ยว สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม kdppโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญาญ่า โทร.- - สอบถาม Green Capital Thailand Co.,Ltd. / แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 24 มีนาคม 2561


ด่วน รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำ บิ๊กซี บางนา (ติดต่อพี่ต่อ โทร.092-257-0721)-

...รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำ บิ๊กซี บางนา (พี่ต่อ โทร.--) Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ด่วน รับสมัคร PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำ บิ๊กซี บางนา (พี่ต่อ โทร.--) มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, -เสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ไมโครเวฟ เตาดูดควัน ฯลฯ-ทำรายงานสรุปยอดขาย .วุฒิ ม. ขึ้นไป .ช่วงอายุ -ปี.มีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถรับแรงกดดันได้. รักการเรียนรู้ใหม่ๆ พระโขนง, บางนา กรุงเทพมหานคร - สวัสดิการตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม torsumrej https//www.facebook.com/nantawat.prtrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com#พี่ต่อE_Mail nantawat.srprtr.comโทร. --Line ID torsumrej - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


ลูกค้าสัมพันธ์(เพศหญิง)-

...ลูกค้าสัมพันธ์(เพศหญิง)- หางาน - P.A Commercial จำกัด ลูกค้าสัมพันธ์(เพศหญิง) Share P.A Commercial จำกัด ลูกค้าสัมพันธ์(เพศหญิง) มีนาคม ระดับเงินเดือน -รับสายจากปลายทางที่เข้ามา-ประสานงานด้านการ-ทำงานตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา .อายุ ปี ขึ้นไป.ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม..,ปวช.,เทียบเท่า.ประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย ปี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .โบนัสรายปี.งานเลี้ยงของบริษัทประจำปี.เบี้ยขยันอื่นๆ.วันหยุดตามเทศกาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครได้ที่ (ฝ่ายบุคคล) โทร. ได้เวลาทำการ .น.-. น. - สอบถาม P.A Commercial จำกัด (ศูนย์ประสานงาน) ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด1

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท พลา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด Share บริษัท พลา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . สำรวจตลาด/วิเคราะห์สินค้า/เพิ่มช่องทางการขาย. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายลูกค้า. งานโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า .เพศชายเพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด.มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดโดยตรง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการตลาด.มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาด.สามารถขับรถยนต์พร้อมมีใบขับขี่ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. เบี้ยเลี้ยงอาหารกลางวันวันละ บาท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม phalagroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พลา กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ซอยโพธิ์แก้ว แยก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2561


ด่วน รับสมัครร ผู้ช่วยทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร รายได้ 15K ประจำ โลตัส บางกระปิ

...ด่วน รับสมัครร ผู้ช่วยทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร รายได้ K ประจำ โลตัส บางกระปิ หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ****ด่วน รับสมัครร ผู้ช่วยทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร รายได้ K+ ประจำ โลตัส บางกระปิ Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ****ด่วน รับสมัครร ผู้ช่วยทดลองผลิตภัณฑ์อาหาร รายได้ K+ ประจำ โลตัส บางกระปิ มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน + #หน้าที่ ทำวิจัยภาคสนาม โดยการจัดบู๊ทชง-ชิม เรียกลูกค้าที่มาใช้บริการให้ห้างเทสโก้โลตัสบางกะปิ ให้มาชิมอาหาร พร้อมทำแบบประเมินความพึงพอใจ .ทุกเพศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, โภชนาการ สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.สามารถรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ไม่เป็นอิสลาม มังสวิรัติ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -- - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานค...


กรุงเทพมหานคร 22 มีนาคม 2561