Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

พนักงานตรวจสอบภายใน

... ฐิติกร จำกัด (มหาชน)) พนักงานตรวจสอบภายใน พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศชาย/หญิง .อายุ(ปี) - (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว).วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์(การเงิน),การจัดการ ,คอมพิวเตอร์ ฯ.สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร .กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน .โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ).ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี .ค่ารักษาพยาบาลประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี .รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี.เงินช่วยเหลือสวัสดิการพิธีการต่างๆ .เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน .เงินรางวัลจากการทำงาน (เฉพาะ) .ค่า + ค่าน้ำมัน (เฉพาะ).ประกันอุบัติเหตุหมู่ (คุ้มครอง ชั่วโมง) .กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน .กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ .กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม เครือบริษัท S.P.I.Group (บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)) อาคาร เอส.พี.อาเขต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป งานผลิตน้ำดื่ม)

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ทำสวน ดูแล บำรุง รักาาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดทำสวน ทำสนามหญ้า รวมทั้งเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลิตน้ำดื่ม .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ป. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วนเปิดลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานเวลา .-. น.สามารถได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางคุณชีวานันท์ --คุณมัณฑนา --คุณนิชกานต์ --ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงานห้ามพลาดสมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด)

...ดำเนินการทำสัญญาเมื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ นำอาคารว่างออกขาย- รัคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกรณี กคช. ไม่จัดทำโครงการแนะนำลูกค้าให้เลือกโครงการอื่นแทน- ดำเนินการปิดสัญญา (เดิม) ที่ลูกค้ามายกเลิก เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ กคช. ยังจัดทำโครงการ-จำทำบันทึกขออนุมัติคืนเงินที่ได้ชำระแล้วแบ่งเป็น เงินประกันค่าน้ำ เงินประกันค่าไฟฟ้า ในกรณ๊ที่ลูกค้าไม่ค้างชำระประสงค์จะขอคืนอาคาร- ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินของลุกค้า ดำเนินการปิดสัญญา กรณ๊ที่ลูกค้าค้างชำระเกิน งวด เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่- รับคำร้องลูกค้าที่ขอใหม่ ( walk-in) กรณีโครงการที่สนใจยังไม่มีอาคารวางเพื่อเป็นข้อมูลลูกค้าในการขายต่อไป- จัดทำแฟ้มสัญญาอาคารที่มีผู้ซื้อแล้ว เพื่อเก็บรักษาส่่งมอบให้กับ สช. (กรณีบรรจุอยู่อาศัยแล้ว) .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป.มีมนุษย์สัมพันธ์บุคลิกภาพเหมาะสมในการให้บริการ ต้อนรับลูกค้า.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ(งานขับรถยนต์ขับเตรื่องจักรก่อสร้าง)

...ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ปฏิบัติงานขับรถยนต์์ เครื่องจักรก่อสร้าง เช่น รถขุด รถแทรกเตอร์รถปั่นจั่น รถยนต์ประเภทใช้งานหนัก เป็นต้น .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ป. ขึ้นไป.ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับขี่อื่นๆ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ที่กำหนด.ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/ขับเครื่องจักรก่อสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติดจากโรงพยาบาลของรัฐเอกชนเท่านั้นก่อนทำการจ้าง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วนเปิดลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานเวลา .-. น.สามารถได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางคุณชีวานันท์ --คุณมัณฑนา --คุณนิชกานต์ --ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงานห้ามพลาดสมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานแคชเชียร์ (สาขาคลองหลวงเทพารักษ์ปากน้ำ)-

... พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ตรวจสอบยอดรับชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า-สรุปยอดเงินในแต่ละวัน-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมายต่างๆ .เพศหญิง.อายุ(ปี)-.ระดับการศึกษาปริญญาตรี.ประสบการณ์(ปี).อื่นๆยินดีรับนักศึกษาจบใหม่.หากมีประสบการณ์ด้านการเงินแคชเชียร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร .กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน .โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ).ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี .ค่ารักษาพยาบาลประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี .รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี.เงินช่วยเหลือสวัสดิการพิธีการต่างๆ .เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน .เงินรางวัลจากการทำงาน (เฉพาะ) .ค่า + ค่าน้ำมัน (เฉพาะ).ประกันอุบัติเหตุหมู่ (คุ้มครอง ชั่วโมง) .กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน .กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ .กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม เครือบริษัท S.P.I.Group (บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)) อาคาร เอส.พี.อาเขต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด

...พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุมงานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ(ประจำห้องประชุม/งานประชุมจัดเลี้ยง) ต่างจังหวัด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ให้บริการในห้องประชุมการจัดเลี้ยง งานพิธีการต่างๆ- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายให้เพียงพอพร้อมใช้งาน- ดูแลตรวจตราเครื่องใช้อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแจ้งผู้บังคับบัญชาหากมีการชำรุด- สนับสนุนงานส่วนกลางงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ขึ้นไป.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/ขับเครื่องจักรก่อสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .ปฏิบัติงาน จ - ศ หยุด ส-อา เวลา .-. น. บางกะ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ (ช่วยงานธุรการงานเดินหนังสืองานผลิตเอกสาร(ต่างจังหวัด)

...ังหวัด กทม/จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ช่วยปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ- รับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือ จัดส่งหนังสือ/เดินส่งเอกสารภายในการเคหะแห่งชาติ- ถ่ายสำเนาเอกสาร ผลิตเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วนเปิดลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานเวลา .-. น.สามารถได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทางคุณชีวานันท์ --คุณมัณฑนา --คุณนิชกานต์ --ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงานห้ามพลาดสมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานอะไหล่และบริการ-

... หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ดูแลให้บริการในเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -การขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาซื้อหน้าศูนย์บริการโดยดูแลใบเบิกจ่าย -การตัดสินค้าคงคลัง-การแจ้งราคาสินค้าให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงการส่งเอกสาร .เพศ ชาย,หญิง.อายุ(ปี) -.ระดับการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี.ประสบการณ์ (ปี).อื่นๆยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร .กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน .โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ).ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี .ค่ารักษาพยาบาลประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี .รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี.เงินช่วยเหลือสวัสดิการพิธีการต่างๆ .เงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบพนักงาน .เงินรางวัลจากการทำงาน (เฉพาะ) .ค่า + ค่าน้ำมัน (เฉพาะ).ประกันอุบัติเหตุหมู่ (คุ้มครอง ชั่วโมง) .กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน .กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ .กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - สอบถาม เครือบริษัท S.P.I.Group (บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)) อาคาร เอส.พี.อาเขต ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ตำแหน่ง Driver (พนักงานขับรถส่วนกลาง)อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก-คลองเตย ฐานเงินเดือน 12Kot ติ

...เงินเดือน Kot ติดต่อ -- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. Driver (พนักงานขับรถส่วนกลาง)อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก-คลองเตย ฐานเงินเดือน K+ot - Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. Driver (พนักงานขับรถส่วนกลาง)อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก-คลองเตย ฐานเงินเดือน K+ot - พฤศจิกายน ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน +++ - ขับรถ Toyota Altis ( ขับรถส่วนกลาง )ทำงาน หยุด *** หยุด ส-อ *** เข้างาน . - . น. .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.รับเพศชายเท่านั้น.อายุไม่เกิน ปี.ขอคนที่มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์.ต้องมีประสบการณ์ขับรถยนต์ ส่ง พนักงาน+ผู้บริหาร มาก่อน คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม-ลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailand/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่)

...ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ช่างประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-,(ตามความสามารถ) ซ่อมบำรุง ระบบยูนิตทันตกรรม ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์ งานซ่อมบำุงทั่วไป .เพศ ชาย ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวช ขึ้นไป.สายงาน ไฟฟ้า ประปา อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยเลี้ยงรายวัน-ประกันสังคม-ยูนิฟอร์ม-สิทธิการทำฟัน-ฉีดวัคซีน-โบนัสประจำปี-ปรับฐานเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561