Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกะปิ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วิศวกรพลังงาน1

...วจติดตามประเมินการจัดการพลังงานทบทวน วิเคราะห์แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน.กำหนดนโยบาย เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน.จัดทำรายงานวิเคราะห์การใช้พลังงานตาม พ.ร.บ.อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด.ให้คำปรึกษาแนะนำด้านอนุรักษ์พลังงานกับอาคารโรงงาน หมวดงาน งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาพลังงาน สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน.เพศ ชาย / หญิง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในด้านการจัดทำรายงาน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการอนุรักษ์พลังงาน.เดินทางต่างจังหวัดได้.มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีชอบพบปะผู้คนไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เข้ากับผู้อื่นได้ดี.มีความสามารถในการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงาน.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์-อาทิตย์สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ / เสื้อฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือสมรส มีบุตร / เบี้ยขยัน / วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานแนะนำต่อๆ กัน - สอบถาม บริษัท ซี โอ ยู จำกัด - ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา ร.พ.เวชธานี

...วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ / งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา ร.พ.เวชธานี มกราคม ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ.ต้อนรับลูกค้าให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการในร้าน.ฝึกอบรมสอนวิธีการทำงานในหน้าที่ต่างๆ แก่พนักงานบริการตามมาตราฐานวิธีการที่กำหนดไว้.ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือพนักวานในการให้บริการแก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน ระหว่างเปิดบริการ หลังปิดร้าน.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด การบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด.ตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด แจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย.ตวรจรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน จัดเก็บตามระบบ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ .เพศชาย - หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีบุคลิกภาพที่ดี.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


วิศวกรเครื่องกล

...จำกัด วิศวกรเครื่องกล หมวด วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม Share บริษัท ซี โอ ยู จำกัด วิศวกรเครื่องกล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัย ประจำสำนักงาน หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.เพศ ชาย / หญิง.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป ในด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลป้องกันอัคคีภัย.ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ กรุงเทพมหานคร เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.หยุด เสาร์-อาทิตย์สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ / เสื้อฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือสมรส มีบุตร / เบี้ยขยัน / วันหยุดพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานแนะนำต่อๆ กัน - สอบถาม บริษัท ซี โอ ยู จำกัด - ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


รับสมัคร พนักงานระบบสารสนเทศ เงินเดือน 20000-30000 ทำงาน BTS พร้อมพงษ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจติดต่อ

... - หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. รับสมัคร พนักงานระบบสารสนเทศ เงินเดือน ,-, ทำงาน BTS พร้อมพงษ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ K.เบส หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / ภูมิศาสตร์/ผังเมือง//ดาวเทียม Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. รับสมัคร พนักงานระบบสารสนเทศ เงินเดือน ,-, ทำงาน BTS พร้อมพงษ์ ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ K.เบส มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - จัดเก็บข้อมูลร้านค้าเข้าฐานข้อมูล จัดทำให้กับพนักงานขายทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรม เช่น google map- จัดทำข้อมูลรายชื่อร้านค้า - ปรับเปลี่ยนการเยี่ยมร้านค้าในระบบฐานข้อมูล- จัดทำรายงานภาพรวมการทำงาน รายสัปดาห์/เดือน หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลภูมิศาสตร์/ผังเมือง//ดาวเทียม .ไม่จำกัดเพศ.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


"เจ้าหน้าที่ติดตามร้านค้า (Collection)" ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ เงินเดือน 13-18K [ติดต่อ] 092-2726259 K

... มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - โทรออกหาลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแจ้งยอดการชำระเงินตามใบ Invoice(ใบแจ้งหนี้) ที่ทางบริษัทส่งไป- แนะนำช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า วิธีการแบ่งจ่ายให้กับลูกค้า- ประสานงานภายใน ภายนอก[สถานที่ทำงาน]ตึกธนภูมิ (ย่านเพชรบุรีตัดใหม่)[วัน/เวลา การทำงาน]ทำงาน วัน (จันทร์ - ศุกร์) ,เวลา . - . น. หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .ผู้หญิงเท่านั้น.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.เคยมีประสบการณ์รับสายโอนสาย เร่งรัดหนี้สินมาก่อนอย่างน้อย เดือนขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้ เช่น World ,Excel ,PowerPoint ,Internet ฯลฯ.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น .สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- OT. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงE- Mail thanavath.seprtr.comTel. -- - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มกราคม 2562


ด่วน 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน 12000-15000 ทำงานตึกอิตัลไทย-

... P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. ***ด่วน *** เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (PC) วุฒิปวส. เงินเดือน ,-, ทำงานตึกอิตัลไทย มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, - สรรหาพนักงานในที่ได้รับมอบหมาย - นัดสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัครงานให้ตรงตามคุณสมบัติ- อัพเดทประวัติ ส่งต่อให้ Client ในการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย- แจ้งผลสัมภาษณ์ นัดเซ็นสัญญาจ้าง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดบุคคล/ฝึกอบรม/Training .ทุกเพศ.อายุ - ปี.วุฒิปวสขึ้นไป.พิจารณาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์งารสรรหา จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ได้ดี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงานส่งประวัติผ่าน JOBTH Email Suphachaprtr.com สอบถามเพิ่มเติมโทร -- - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)-

... ตามตกลง - งานที่ไกล้เคียงคือ "วิศวกรออกแบบ" "Design Engineer"- มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด- เป็นผู้ช่วยในกระบวนการออกแบบระบบเสียงภาพ อะคูสติกส์ ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- เป็นผู้ช่วยในการลงหน้างานเพื่อตรวจวัดค่าทางเสียง ภาพ แสง - ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ สูตรคำนวณต่างๆในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุด- เขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ (ไม่ใช่งานหลัก)- เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ presentation ในการนำเสนองาน- หากมีงานที่ต้องลงหน้างานเพื่อเข้าประชุม เคลียร์ประเด็นหน้างาน ประสานให้งานดำเนินต่อไปได้ ให้ดำเนินการจัดทำสรุปประเด็นต่างๆ เช่น รายงานสรุปการประชุม พอสังเขปฯ- ทดลองเล่นอุปกรณ์เครื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้มีความเข้าใจในฟังค์ชั่นของอุปกรณ์เหล่านั้น- ส่งต่อความเข้าใจในรายละเอียดของระบบต่างๆ (technology transfer) ให้แก่ผู้ออกแบบหลัก- เริ่มต้น พัฒนา ประสาน ตามงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไป- จัดทำรายงานสรุปงานของตัวเองในแต่ละเดือนพอสังเขป หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม .มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป.มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer)1

...strative Officer) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / เลขานุการ Share บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ธุรการประจำสำนักงาน (Administrative Officer) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ประสานงาน ทำเอกสารต่างๆของงานการตลาดงานขาย งานทั่วไปๆภายในออฟฟิศที่ได้รับมอบหมาย. พูดคุย ต่อรอง ประสานงาน กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ บางรายที่ได้รับมอบหมาย. ทำเอกสารการขายที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบเสนอราคา เอกสารประกอบการขาย ใบสรุปยอดขายในแต่ละโครงการ. ทำเอกสารงานการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้ เช่น ใบสรุปยอดขายในแต่ละแบรนด์ ใบสรุปยอดต่างๆเพื่อส่งแผนกบัญชีการเงิน ใบราคาทั่วไป. ทำงานการตลาดออนไลน์ เช่น อัพข้อมูลสินค้าโปรโมชั่นขึ้นออนไลน์ . ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์พร้อมจัดระเบียบความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .มีใจรักงานบริการ การขายการตลาด.มีความรับผิดชอบสูง.ให้เกียรติในอาชีพงานที่ตัวเองทำอยู่.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง.มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน.มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน.ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า .รักการเรียนรู้พัฒนาทักษะในทุกๆวัน.มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป ...


กรุงเทพมหานคร 12 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (HR Recruitment) Welcome New Graduate[

...น , []- ทำหน้าที่สรรหาพนักงานตามงานที่องค์กรต้องการ - ลงประกาศงานผ่านช่องทางต่างๆ- โทรนัดสัมภาษณ์งาน ส่งรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสัมภาษณ์งาน - สัมภาษณ์งาน ประสานกับบริษัทลูกค้าเพื่อนัดสัมภาษณ์ให้กับบริษัทต้นสังกัดอีกครั้ง- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาวันทำงาน ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์เวลาทำงาน . - . น.สถานที่ทำงาน อาคารอิตาเลี่ยนไท (MRT เพชรบุรี ,BTS พร้อมพงษ์)** ไม่ใช่งานขายตรง ขายประกัน แชร์ลูกโซ่ ** หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ** ยินดีรับเด็กจบใหม่ **.มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS word ,Excel ,เป็นอย่างดี.บุคคลิกดี มีความมั่นใจ ชอบสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้น **ทัศนคติบวก**.ระดับทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ พอใช้ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร [สวัสดิการ]- ประกันสังคม- ประกนสุขภาพ- พักร้อน วัน- Commission สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มกราคม 2562


Data Support1

...tment and Business Management Co.,Ltd. Data Support หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. Data Support มกราคม ระดับเงินเดือน , .บันทึกข้อมูลงานด้านเอกสารเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งสินค้า.ประสานงานสแกน เกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป.เพศหญิง.สามรถเดินทางมาทำงานที่สุวรรณภูมิได้.มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้.อายุ ปีขึ้นไป ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกลุ่มสุขภาพ.หยุด เสาร์-อาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 899 หน้า หน้าถัดไป >>