Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางกอกใหญ่ แขวงบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Digital Marketing-

...Digital Marketing- หางาน - บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด Digital Marketing Share บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด Digital Marketing พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ประสานงานวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณาผ่านสื่อ Digital สำหรับโครงการ/แคมเปญต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดตรงเป้าหมายของลูกค้า-จัดเตรียมรายงานวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญ การใช้สื่องบประมาณ-วางแผนการทำโฆษณา Online-สรุปวัดผลการประเมินการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ของบริษัท-บริหารจัดการเครื่องมือทีใช้สื่อสารในการโฆษณาออนไลน์อื่นๆ-วิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง-ติดตาม ปรับปรุง สถานการณ์ทางการตลาดด้าน Online & Digital-ศึกษาคู่แข่งกลยุทธ์ของคู่แข่ง นำเสนอข้อมูลของคู่แข่งใหม่ๆ .เพศชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่เน้นด้านการตลาด, การสื่อสาร, ด้านภาษา ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีใจรักในสายงานด้านดิจิตัล ชอบเล่นอินเตอร์เน็ต social media ต่างๆ.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารการประสานงาน.มีทักษะด้านการวิเคราะห์การเขียนดี คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ ก...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤษภาคม 2561


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท คัสโตมิกส์ เทค จำกัด พนักงานบัญชี Share บริษัท คัสโตมิกส์ เทค จำกัด พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . คีย์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงระบบ Express. จัดทำใบเสนอราคา/ ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย/ ใบกำกับภาษี . จัดเก็บเอกสารที่จัดทำลงแฟ้มเอกสารอย่างมีระบบ .ละเอียดรอบคอบ.มีความรับผิดชอบต่องาน.มีทัศนะคติที่ดี.ทำงานภายใต้กดดันได้.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. วันหยุดตามกฎหมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คัสโตมิกส์ เทค จำกัด ชั้น , ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


Content Writer1

...Content Writer หางาน - บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด Content Writer Share บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด Content Writer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . เขียนสร้างสรรค์ Content บน Social Media ต่าง ๆ. ดูแลเนื้อหางานเขียนที่รับผิดชอบ.อัพเดทเนื้อหา สื่อออนไลน์ของบริษัทฯลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อมาเรียบเรียงนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ. บริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำ E-Newsletter. ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ เนื้อหา ก่อนนำเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสคร์ , วารสารศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความคิดสร้างสรรค์,ช่างสังเกต, ใส่ใจรายละเอียด ตามเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ.มีทักษะการฟัง พูด อ่านภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี.ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี.สามารถติดตาม trend สามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้.หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, copywriting, การเขียนเพื่อ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


Digital Marketing Content Marketing -

... บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด Digital Marketing / Content Marketing พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน - - วางแผนงาน ,วิเคราะห์ข้อมูล ,ประสานงาน ดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้- จัดการสื่อโฆษณาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Google Adword, Facebook Ads เป็นต้น- ประเมินผลการดำเนินแต่ละช่องทางการโฆษณา สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ- ออกแบบกำหนดรูปสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ- ติดตามกระแส Social Network อยู่ตลอดเวลา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม- สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการ คิด อ่าน เขียน มีความสร้างสรรค์ในการนำเสนอ Content ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.มีความเข้าใจสามารถทำงานด้าน Digital Marketing, Website, Social Media, Mobile Communication & Technologies, SEO, SEM, Content Writing, Online Campaign.มีความกระตือรือร้น รักการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ได้ยิ่งดี.มีทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนได้ในระดับดีมาก / มีความรู้ภาษาอังกฤษดี.มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing / Content Creator จะพิจารณาป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


พนักงานห้องผ้า (linen) ประจำโรงพยาบาลศิริราช

...พนักงานห้องผ้า (linen) ประจำโรงพยาบาลศิริราช หางาน - บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานห้องผ้า (linen) ประจำโรงพยาบาลศิริราช Share บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด พนักงานห้องผ้า (linen) ประจำโรงพยาบาลศิริราช พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, พับผ้า เก็บผ้า เข็นขนส่ง .เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความรับผิดชอบขยันอดทนตรงต่อเวลา.ทำงานเป็นกะได้.ทำงาน วันหยุด วัน คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อุบัติเหตุกลุ่ม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด / อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Support Engineer

...Support Engineer หางาน - บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด Support Engineer Share บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด Support Engineer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , เรียนรู้เครื่องมือสำรวจของบริษัทเพื่อแนะนำหการใช้แก่ลูกค้า .วิศวกรรมสำรวจ.ปวส สำรวจ.เดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด อาคาร สินสาธรทาวเวอร์ ชั้นที่ เลขที่ / ถนน กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤษภาคม 2561


ด่วน รับสมัครพนักงาน The Terrace สาขา ร.พ.ศิริราช

... ด่วน รับสมัครพนักงาน The Terrace สาขา ร.พ.ศิริราช หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด *** ด่วน รับสมัครพนักงาน The Terrace สาขา ร.พ.ศิริราช Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด *** ด่วน รับสมัครพนักงาน The Terrace สาขา ร.พ.ศิริราช พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + ครัว - ผู้ช่วยกุ๊ก จัดเตรียมอาหาร ปรุงอาหารบริการ - รับออเดอร์ เสริฟ ดูแลลูกค้าภายในร้านสนใจสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ โทร. -- (LINE) พี่กานต์ .อายุปีขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร- เงินรางวัลจากการขาย ทิป- ชุดยูนิฟอร์ม- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี- โบนัส- วันหยุดประจำปี- พักร้อน- ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท , ต่อปี (ค่าทำฟัน บาทต่อปี)- ประกันสังคม- เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ- เงินช่วยเหลือการสมรส- เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม- เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน- การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ทุนพนักงาน- โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ สมัคร Online ผ่าน J...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน คลองสาน ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา.ติดต่อ พี่มิ้งค์ 061-

...ตำแหน่ง Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน คลองสาน ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา.ติดต่อ พี่มิ้งค์ - หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน คลองสาน ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา. พี่มิ้งค์ - Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน คลองสาน ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา. พี่มิ้งค์ - พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ***ลักษณะงาน***- หางานพื้นวางตู้บลูเพย์ ตามโซนเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ- ประสานงานกับฝ่ายอาคาร ขอชื่อ เบอร์ ถ่ายรูปพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เมื่อลูกค้าตกลง- ส่ง Report การออกพื้นที่ในแต่ละวันให้กับทาง BD ทุกวัน- ทำงาน วัน หยุด (เสาร์-อาทิตย์) วันหยุดนัตขัตฤกษ์ .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี รูปร่าง สมส่วน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีทักษะในด้านการเจรจา.มีประสบการณ์ด้านงาน Sale ประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน.มีมอเตอร์ไซด์ ใบอนุญาตขับขี่ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ฐานเงินเดือนค่าเดินทางค่าลาพักร้อน วัน (อายุงาน ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobt...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน ไอคอนสยาม

...พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน ไอคอนสยาม หางาน - บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน ไอคอนสยาม Share บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงาน ไอคอนสยาม เมษายน ระดับเงินเดือน , -, ขับรถยนต์ ของบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ตามคำสั่ง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . .. เพศชาย อายุ - ปี ไม่มีพันธะทางทหาร บุกคลิกดี.. วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ ปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง.. ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน.. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. ไม่สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า.. มีที่พักแถว ละแวกใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. ประกันสังคมตามกฎหมาย. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย. ประกันชีวิต. ประกันอุบัติเหตุ. เงินเบิกล่วงหน้า. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ , บาท ต่อครั้ง. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. เครื่องแบบพนักงาน. เบี้ยขยัน ...


กรุงเทพมหานคร 26 เมษายน 2561


รับสมัคร PC ขาย สาขาเจริญนคร ประจำห้างฯ ทาคาชิมาย่า-

...รับสมัคร PC ขาย สาขาเจริญนคร ประจำห้างฯ ทาคาชิมาย่า- หางาน - บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัคร PC ขาย สาขาเจริญนคร ประจำห้างฯ ทาคาชิมาย่า Share บริษัท ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัคร PC ขาย สาขาเจริญนคร ประจำห้างฯ ทาคาชิมาย่า เมษายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไป - ให้ข้อมูลแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้า- ดูแลสต๊อคสินค้า- บริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย- แจ้งสรุปรายงานการขาย- อื่น ๆ .เพศหญิง อายุ ปีขึ้น.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน่อย ปี.บุคลิกภาพดี รักงานขายบริการลูกค้า.หากเคยผ่านงานขายในห้างสรรพสินค้ามาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานตามเวลาห้างเปิด-ปิด.มีที่พักใกล้เดินทางสะดวก คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน.ยูนิฟอร์ม สำหรับพนักงานขายPC.สวัสดิการซื้อสินค้าส่วนลดพิเศษ สำหรับพนักงาน.อื่นๆตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม harmonylife.sustaina.shop/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [()--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 79 หน้า หน้าถัดไป >>