Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี-

...เจ้าหน้าที่บัญชี- หางาน - สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ - เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ เจ้าหน้าที่บัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน - - ลงบันทึกบัญชี ทางด้านต่างๆ- จัดเก็บเอกสารบัญชี- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชี .วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา.มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- ทำงาน จ.-ศ. . - . น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ เลขที่ อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์1

...เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .วางแผนการตลาดให้กับฝ่ายขายศูนย์บริการ. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำโปรโมชั่น. วางแผนกิจกรรมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์. จัดงานอีเว้นท์ให้กับบริษัท .เพศชาย / เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นในการทำงาน.มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่ารักพยาบาล, ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


IT SUPPORT

...IT SUPPORT หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - IT SUPPORT บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด IT SUPPORT พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน สามารถต่อรองได้ - ให้การสนับสนุน ดูแลแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน สารสนเทศ - การใช้ PC ,อุปกรณ์, โปรแกรมสำนักงาน,LAN - จัดอบรมผู้ใช้งานให้ได้ประโยชน์จาก IT - ร่วม Implement ในโครงการใหม่ ๆ .เพศชาย/หญิง.วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์.อายุ - ปี.มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปี ขึ้นไป.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกลักษณะดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันสังคม-ค่ารักษาพยาบาล-ตรวจสุขภาพประจำปี-ชุดยูนิฟอร์มฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


ช่างยนต์

...ช่างยนต์ หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - ช่างยนต์ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ช่างยนต์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - ซ่อมแซมบำรุงรักษาตามใบสั่งซ่อม .เพศชาย .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิปวช. - ปวส..มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครทาง E-mail hr_lpnthonburi.com - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


พนักงานขาย

...พนักงานขาย หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - พนักงานขาย บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด พนักงานขาย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - เสนอขายรถยนต์ให้กับลูกค้า จัดทำเอกสารตามขั้นตอนฝ่ายขาย .เพศชาย หญิง .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ชุดยูนิฟอร์ม, ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครทาง E-mail hr_lpnthonburi.com - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้

...ท ธนบุรีพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้- จัดทำใบสำคัญจ่ายรับวางบิล- จัดเตรียมรายงาน ภงด.(หัก ณที่จ่าย)รายงานภาษีเพื่อ ยื่นสรรพากร-กระทบยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินฯลฯบัญชีลูกหนี้- จัดเตรียมเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเพื่อวางบิลลูกค้า- ติดตามทวงถามการรับชำระหนี้- บันทึกรับชำระเงินบัญชีลูกหนี้- จัดเตรียมรายงานภาษีขาย- จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ-จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน-กระทบยอดบัญชีต่าง ๆฯลฯู .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ทางด้านภาษีอากร.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านบัญชีพื้นฐานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจให้บริการ กรุงเทพมหานคร เงินโบนัส/การปรับค่าจ้างประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพภาพประจำปี/อบรมพัฒนาพนักงาน/งานสรรสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


หัวหน้าแผนกบัญชี1

... บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด หัวหน้าแผนกบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .ควบคุมดูแล ตรวจสอบความถูกต้องงานบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีต้นทุน พร้อมทั้งดำเนินการปิดงบการเงิน จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกำหนด ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด.จัดทำรายงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย.ดูแลงาน/ช่วยเหลือเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ.วางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายู .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ทางด้านภาษีอากร.สามารถปิดงบบัญชีการเงินได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านบัญชีพื้นฐานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธฺ์ดี มีจิตใจให้บริการ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร เงินโบนัสประจำปี/การปรับค่าจ้างประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี/อบรมพัฒนาความรู้ทั้งในนอก/งานสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2559


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า1

...ุนายน ระดับเงินเดือน .รับเรื่องร้องเรียน การจองรถ ตอบข้อซักถามปรับปรุงข้อมูล.ให้ข้อมูลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท.ประสานส่งเรื่องร้องเรียน การจองรถ.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาแจ้งความคืบหน้าในการให้ Customer Contact Center.จัดทำเอกสาร คำขอ ตามแบบฟอร์ม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด.ปรับปรุงเอกสารเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า.จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า.แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าทราบ..ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .วุฒิปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร.มีความกระตือรือร้นรักงานบริการ.มีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกลักษณะความเป็นผุ้ให้ผู้บริการที่ดี.มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์.มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีทักษะการนำเสนอที่ดี.มีความเป็นผู้นำ กรุงเทพมหานคร เงินโบนัสประจำปี/การปรับค่าจ้างประจำปี/เครื่องแบบพนักงาน/เบี้ยขยัน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ค่ารักษาพยาบาล/ค่ารักษาโรคฟัน/ตรวจสุขภาพประจำปี/อบรมพัฒนาความรู้ทั้งในนอก/งานสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2559


พนักงานอะไหล่-

...พนักงานอะไหล่- หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - พนักงานอะไหล่ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด พนักงานอะไหล่ มีนาคม ระดับเงินเดือน -รับผิดชอบดูแลห้องอะไหล่-ตรวจรับอะไหล่ที่ส่งมา-จัดเก็บอะไหล่ตาม Location ที่จัดไว้-จ่ายอะไหล่ตามใบเบิก หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้-ทำใบเสนอราคาอะไหล่ก่อนส่งมอบให้แผนกเซอร์วิส- ฯลฯ .เพศชาย/หญิง.วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี .มีความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ .มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ค่ารักษาพยายาบาล-ชุดยูนิฟอร์ม-ประกันสังคม-ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2559


พนักงานคอนโทรล-

... บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด พนักงานคอนโทรล มีนาคม ระดับเงินเดือน , -บันทึกเวลาเริ่ม-สิ้นสุดงานซ่อมของช่างทั้งหมดตามใบสั่งซ่อม-ออกบัตรบันทึกเวลาซ่อมประจำวัน-ลงบันทึกตามใบสั่งซ่อมของลูกค้า ใบสั่งซ่อมภายใน เวลา ของศูนย์บริการในบัตรบันทึกเวลาประจำวัน-โอนรายการจากบัตรบันทึกเวลาลงในใบบันทึกชั่วโมง ทำงานของช่าง สรุปชั่วโมงการทำงานของช่าง-รวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อจัดส่งให้แก่ฝ่ายออกใบแจ้งหนี้-ควบคุมดูแลเอกสารใบสั่งซ่อมเพื่อให้เอกสารสมบูรณ์ถูกต้อง-ฯลฯ .เพศชาย/หญิง.วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.มีความรู้พื้นฐานของผลิตภัณฑ์.มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ค่ารักษาพยาบาล-ประกันสังคม-ชุดยูนิฟอร์ม-ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 มีนาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 3 หน้า หน้าถัดไป >>