Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ)1

...หนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ SCB Park Plaza1

...ดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ SCB Park Plaza มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่)1

...ดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Mall (บางกะปิ)1

...ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Mall (บางกะปิ) มีนาคม ระดับเงินเดือน - .ให้บริการข้อมูลเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ.ดูแลประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่.รับชำระเบี้ยประกันภัยออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี1

...เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ.ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี .วุฒิปวส.-ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร -- ...


ชลบุรี 06 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร (1 อัตรา)

...เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร ( อัตรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร ( ) หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร ( ) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินของสาขา รวมถึงระบบบัญชีสาขา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน,การบัญชี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานด้านการเงินของธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel ชุมพร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร -- ...


ชุมพร 06 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ.1

...เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. หมวด เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ตรวจสอบเอกสารงานด้านสินไหม พ.ร.บ. เพื่อเปิดเคลมประมาณการค่าเสียหาย.ดำเนินการจ่ายค่าลินไหมตามกรมธรรม์ พ.ร.บ. หมวดงาน เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัยประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา .มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ1

...เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - . บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ. ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ ให้บริการข้อมูลทั่วไป หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.อายุ - ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี.มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีม มีใจรักการบริการ.สามารถทำงานแบบหมุนเวียนเป็นกะได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร ก...


กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - .ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ .ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


ฉะเชิงเทรา 01 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี) หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ / เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - .ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ .ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ชลบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่...


ชลบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 8 หน้า หน้าถัดไป >>