Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

...เจ้าหน้าที่ประเมินราคา หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินราคาค่าซ่อมตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ .อายุ - ปี.ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล การจัดการอุตสาหกรรม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์ การซ่อมรถยนต์ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการสาขา (สาขามุกดาหาร)

...ผู้จัดการสาขา (สาขามุกดาหาร) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขา (สาขามุกดาหาร) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขา (สาขามุกดาหาร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ .ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประกันภัย, การตลาด, บริหารธุรกิจ,การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์ .มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ปี ขึ้นไป.ผ่านการบริหารงานในผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย ปี.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มุกดาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


มุกดาหาร 02 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการการตลาด (ธุรกิจองค์กร)

...เวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการตลาด (ธุรกิจองค์กร) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการตลาด (ธุรกิจองค์กร) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - วางแผนบริหารการจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงานภายในทีมงานให้สามารถปฏิบัติบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดจัดสรรกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า .ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ประมาณ ปีขึ้นไป.มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด มีทักษะการนำเสนอ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์)

...ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการสาขา (สาขาบุรีรัมย์) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ .ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประกันภัย, การตลาด, บริหารธุรกิจ,การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์ .มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ปี ขึ้นไป.ผ่านการบริหารงานในผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย ปี.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ บุรีรัมย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


บุรีรัมย์ 02 พฤษภาคม 2561


Business Analyst1

... บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) Business Analyst เมษายน ระดับเงินเดือน - . สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน. ทำเอกสาร feasibility study เอกสาร SRS. เขียนเอกสาร Proposal. ออกแบบ Work flow System flow Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ. จัดทำ Business Plan. วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า. จัดทำเอกสาร UAT เอกสารการส่งมอบระบบ. ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒนา .ปริญญาตรี วิศวกรคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาใกล้เคียง.มีประสบการณ์การทำงานด้าน BA SA อย่างน้อย ปี.เรียนรู้ไว สามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้รวดเร็ว.มีทักษะการประสานงาน อดทนต่อแรงกดดัน.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความคิดให้กับลูกค้าได้.จบในสายธุรกิจคอมพิวเตอร์ เช่น IT, MIS สายที่เกี่ยวข้อง.ใช้ Microsoft Office ,Microsoft Project ได้คล่อง พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) เมษายน ระดับเงินเดือน - ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ฉะเชิงเทรา 24 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะไนน์ พระราม 9

...เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะไนน์ พระราม หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะไนน์ พระราม Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะไนน์ พระราม เมษายน ระดับเงินเดือน - ให้บริการข้อมูล เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการดูแล ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่รับชำระเบี้ยประกันภัย ออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า .อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการประสานงาน ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุง...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Underwriter)

...เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Underwriter) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Underwriter) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Underwriter) เมษายน ระดับเงินเดือน พิจารณาการรับประกันภัย เสนอราคาการรับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยออกสลักหลัง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย .อายุ - ปี.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจการประกันภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี-

...เจ้าหน้าที่บัญชี- หางาน - สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ - เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ เจ้าหน้าที่บัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน - - ลงบันทึกบัญชี ทางด้านต่างๆ- จัดเก็บเอกสารบัญชี- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับบัญชี .วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา.มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- ทำงาน จ.-ศ. . - . น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สำนักงานกรุงเทพการบัญชี-ทนายความ เลขที่ อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์1

...เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ หางาน - บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธฺ์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .วางแผนการตลาดให้กับฝ่ายขายศูนย์บริการ. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำโปรโมชั่น. วางแผนกิจกรรมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์. จัดงานอีเว้นท์ให้กับบริษัท .เพศชาย / เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง กระตือรือร้นในการทำงาน.มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม, ค่ารักพยาบาล, ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด - อาคาร ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป >>