Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ)

... นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ) มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทดสอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนวิธีการทดสอบ บันทึกผลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทดสอบ หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ เสียง เป็นต้น .ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้.สามารถใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการทำงานสามารถเรียนรู้งานได้ดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ

... ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน รับผิดชอบการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ควบคุมตรวจสอบงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานในห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ อากาศ เสียง เป็นต้น ไม่น้อยกว่า ปี.มีภาวะผู้นำ ความคิดเชิงระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ มีความรับผิดชอบสูง.มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ

...ำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วางแผน ตรวจ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนิน การประสานงานทั้งหน่วยงานภายในภายนอก หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .มีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม/ฝึกอบรม .มีทักษะการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานที่ดี.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง.สามารถทำงานล่วงเวลาออกทำงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ

...อกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการองค์กร ดำเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารองค์กร หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณีผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม สังคม รัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม/สังคม ไม่น้อยกว่า ปี.มีความเป็นผู้นำ ความคิดเชิงระบบ มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบสูง.มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการตัดสินใจ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน

...็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการประจำสำนักงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานธุรการบัญชี (สรุปค่าใช้จ่าย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ภาษี ประกันสังคม) หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .เพศหญิง.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาขึ้นไป ด้านบัญชี เลขานุการ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมงานเอกสาร Microsoft Office อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.มีมนุษญสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง.มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า ปี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์

... หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานหน่วยงานราชการชุมชน การลงพื้นที่ศึกษาสำรวจข้อมูล การเก็บแบบสอบถามสรุปผล หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถใช้ SPSS, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการมีส่วนร่วม/การประชาสัมพันธ์/การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ปี.มีมนุษญสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง.สามารถทำงานล่วงเวลาออกทำงานต่างจังหวัดได้.หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้น กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


นักวิชาการสิ่งแวดล้อมสุขภาพ

... มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาวิจัย งานการสำรวจ งานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาสาธารณสุข สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี หากมีความสามารถใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SPSS อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการศึกษาเขียนรายงานด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย ปี.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง.สามารถทำงานล่วงเวลาออกทำงานต่างจังหวัดได้.ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วได้รับการยกเว้น บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

...ิษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทประสบการณ์ทำงาน วางแผนงานโครงการ ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนมีคุณภาพ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสิ่งแวดล้อมสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ปี.มีภาวะผู้นำ ความคิดเชิงระบบ ทักษะด้านการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ความรับผิดชอบสูง.มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส เสื้อฟอร์มบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 มีนาคม 2562


นิติกร ฝ่ายกฏหมาย-

...นิติกร ฝ่ายกฏหมาย- หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด นิติกร ฝ่ายกฏหมาย หมวด กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด นิติกร ฝ่ายกฏหมาย กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - ร่างตรวจสอบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง- ร่างตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุสัญญา- ให้คำแนะนำด้านกฏหมาย- เป็นตัวแทนในการดำเนินการในด้านกฏหมาย หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัสประจำปีเงินกู้ยืมพนักงานปรับเงินเดือนประจำปีทำงาน จันทร์-ศุกร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com/Tripeera-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไตรพีระ จำกัด / ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร --,- ...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2562


Service Call Center-

... มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - งานรับสาย ในกรณี แจ้งซ่อม, รายละเอียดงานบริการ ความคืบหน้าของงานต่างๆ- งานโทรออก โทรนัดหมายลูกค้าเพื่อขอเข้าให้บริการ, ประสานงานทีมงานหน้าสนาม เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา โทรติดตามการให้บริการลูกค้า- งานโทรประเมินผล โทรประเมินผลการให้บริการกับลูกค้า โทรประเมินผลงานเร่งด่วนรายวัน- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ประจำสาทร หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .เพศหญิง.อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา GPA . ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์การทำงาน Call Center จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.ไม่มีจะศึกษาต่อ ภายใน ปี.เวลาทำงาน วันทำงาน (สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - วันหยุดตามระเบียบของทางราชการ- สวัสดิการประกันสังคม- ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ- โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม intmission บริษัท-อินท์-มิชชั่น-จำกัด-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อินท์ มิชชั่น จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562