Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า

...พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า หางาน - บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า Share บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานขับรถกระบะส่งสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย .รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี.ไม่จำกัดเพศ.มีใบอนุญาติขับขี่.มีความขยันอดทนตรงต่อเวลา.สามารถอ่านออกเขียนได้ กรุงเทพมหานคร ปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสประกันสงคมเบี้ยส่งสินค้า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชาญนภัส จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)-

...น่วยงานหนึ่งในกระบวนการคุณภาพ มีหน้าที่ควบคุมเอกสารที่ได้ลงทะเบียนไว้ ควบคุมการแจกจ่าย แก้ไข บันทึก อีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น เอกสาร CAR/PAR เป็นต้น- เริ่มจัดทำเอกสาร มีเอกสาร เช่น คู่มื่อ QM, Standard Procedure (SP), Work Instruction (WI) Form บันทึกคุณภาพ (FM) แล้วส่งให้ DCC (Document Control Center) ลงทะเบียนแจกจ่าย- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำมาขึ้นทะเบียน ของแต่ละแผนก- ปรับปรุงทะเบียนควบคุมเอกสาร (Master List) ให้เป็นฉบับปัจจุบันเสมอ- เข้าร่วมในกิจกรรม Internal Audit รวมถึงการติดตามผลการ Audit การ Corrective, Preventive Action- เฝ้าติดตาม ควบคุม ผลของวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของแต่ละแผนก- สนับสนุนระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษา แต่ละแผนก เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ- ประสานงานติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแผนกต่างๆ ภายในบริษัท- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานที่ได้รับมอบหมาย .ป.ตรีทุกสาขา.มีประการณ์ด้าน ISO / ระบบคุณภาพ ปี ขึ้นไป.อายุ - ปี.เพศ ชาย - หญิง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,ค่าทำงานล่วงเวลา อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrmkfโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนน...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2561


วิศวกรสิ่งแวดล้อม1

...วิศวกรสิ่งแวดล้อม หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิศวกรสิ่งแวดล้อม Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วิศวกรสิ่งแวดล้อม พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ .ประสานงานฝ่ายขาย ลูกค้าเรื่องข้อมูลของสินค้า .Pre Screen ความต้องการของลูกค้า ระบบบำบัดน้ำเสีย.ออกแบบจัดทำรายการคำนวณเลือกรุ่นระบบบำบัดน้ำเสียให้ตรงความต้องการของลูกค้า .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีใบอนุญาติ กว.ประกอบวิชาชีพ.มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมระบบน้ำมาจะพิจาราณาเป็นพิเศษ.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ประกันอุบัติเหตุ.ปรับเงินประจำปี.โบนัสประจำปี.สังสรรค์ประจำปี.ลาพักร้อน - วัน.ลากิจ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , + - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าตรวจเช็คอุปกรณ์ติดตั้งตู้ไฟเดินสายตามพื้นที่ ที่ต้องตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ.-ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตรวจซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง.ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง ปีขึ้นไป.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น อดทนในงานที่ทำ.สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ จะพิจาราณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


พนักงานรับส่งเอกสารวิ่งเช็ค

...พนักงานรับส่งเอกสารวิ่งเช็ค หางาน - บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานรับส่งเอกสารวิ่งเช็ค Share บริษัท ชาญนภัส จำกัด พนักงานรับส่งเอกสารวิ่งเช็ค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ไม่รวมอื่นๆ รับเช็ควางบิลของบริษัทตามสถานที่ต่างๆ .รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง.มีใบอนุญาติขับขี่.มีความขยันอดทนตรงต่อเวลา.ไม่จำกัดเพศอายุ กรุงเทพมหานคร -ค่า-ค่าน้ำมัน-ประกันสังคม-ปรับเงินเดือน(เมื่อผ่านโปรครบปี)-โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ชาญนภัส จำกัด ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายต่างประเทศ - Sale Admin-

...เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายต่างประเทศ - Sale Admin- หางาน - บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายต่างประเทศ - Sale Admin Share บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายต่างประเทศ - Sale Admin พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - Support การทำงานของฝ่ายขายต่างประเทศทั้งด้านระบบเอกสารต่างๆ- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร (ถ้ามีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ).เน้นประสบการณ์ด้านประสานงานฝ่ายขายทั้งในต่างประเทศ.ธุรการประสานงานอื่นๆ.ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โรงงาน หมู่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี -- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - หจก.จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย พนักงานบัญชี Share หจก.จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , -, ทำใบเสนอราคา ติดตามงาน จัดเก็บเอกสาร .เพศ หญิง.อายุ - ปี.ปริญญาตรี .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เบี้ยขยัน ค่าออกไซร์งาน ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัท อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม จงเจริญมอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม หจก.จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ซอยนวลจันทร์ (ซ.อ้นสุวรรณ )แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ - , -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถขนส่งสินค้า-

...พนักงานขับรถขนส่งสินค้า- หางาน - บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด พนักงานขับรถขนส่งสินค้า Share บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด พนักงานขับรถขนส่งสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, - ส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา- วางแผนการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด .ิอายุ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป.วุฒิ ม. - ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบขับขี่รถยนต์ , จักรยานยนต์ , อื่นๆ.รู้เส้นทางภายในกรุงเทพเป็นอย่างดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , ค่าล่วงเวลา อื่นๆตามข้อตกลงบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โรงงาน หมู่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี -- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


IT support-

...IT support- หางาน - บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด IT support Share บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด IT support พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - k - มีความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Network พื้นฐาน ระบบ Internet เบื้องต้น-แก้ไขปัญหาการใช้งาน computer อุปกรณ์ต่อพ่วงเบื้องต้น เช่น Printer-ประสานงาน support ด้าน IT ภายในออฟฟิต-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิงอายุ - ปี.ประสบการณ์ด้าน IT support ปีขึ้นไป.ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , ค่าทำงานล่วงเวลา , อื่นๆตามข้อตกลงบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โรงงาน หมู่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี -- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (IA - Internal audit)

...บัญชา.ความรู้ความสามารถเฉพาะ.สามารถตรวจสอบภายในเกี่ยวกับงานสายผลิตสายการสนับสนุนได้ การบริหารจัดการองค์กร.สามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบพิเศษทางวิชาชีพ แก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำรายงานการตรวจสอบ.สามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะทางเลือกต่าง ๆ ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา การพัฒนางานด้านโรงงานผลิต.สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบใช้เครื่องมือแนวทางในการตรวจสอบระบบการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์.สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม รักษาความลับ .เพศชาย/หญิงอายุ - ปีขึ้นไป .มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในComplianceไม่น้อยกว่า ปี.หากมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในธุรกิจผลิตโรงงานแปรรูปมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์MS Office, Internet ได้ดี.หากมีประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบ โปรแกรม ACL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เงินโบนัสตามผลงาน- อื่นๆตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ฝ่ายขาย/PC ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด สำนักงานใหญ่ /- หมู่บ้านบิซ แกลเลอเรียถนน...


กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 33 หน้า หน้าถัดไป >>