Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Foreman ระบบไฟฟ้า (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)1

... บริษัท นีโอ จำกัด Foreman ระบบไฟฟ้า (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้. ประสานงานกับทุกคนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาจบ ปวช./ปวส. .มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปีขึ้นไป.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้.ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ประกันชีวิตกลุ่ม+ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินช่วยค่าคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจของพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย ...


กรุงเทพมหานคร 19 พฤษภาคม 2561


หัวหน้าการเงินด้านรับ1

...ารห้องคืนเงินประกัน (ช่วยด้านจ่าย). ทำรายงานสรุปยอดรายรับของแต่ละโครงการทั้งเดือน เป็นกราฟ PowerPoint ส่งโครงการ. กระทบสรุปยอดรายรับทั้งเดือนของแต่ละบัญชี สรุปหนี้ค้างรายใหญ่เพื่อรายงานประธานกรรมการ. รวบรวมข้อมูลสรุปคะแนนในการประเมินโครงการ ในแต่ละเดือน. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป.ทักษะทางคอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว โดยเฉพาะ Microsoft Excel.เข้าใจการทำเช็คจ่าย การจ่ายเช็ค.มีความละเอียด รอบคอบ.สามารถมอง statement ออก สามารถตัด statement ได้ คันนายาว กรุงเทพมหานคร โบนัสการปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลประกอบการส่วนลดห้องเช่าในบริษัทมากถึง %กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกองทุนพนักงานกองทุนการศึกษาบุตรเครื่องแบบพนักงานของเยี่ยมพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาลเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพพนักงานครอบครัวกิจกรรมสังสรรค์ของบริษัทเงินค่าอาหารการประชุมประจำเดือนเงินค่าอาหารเลี้ยงปีใหม่วันลากิจ วัน/ปีวันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน/ปีวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำปีละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tom.sopapan royalfamegroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ -, , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จำกัดเคหะสุขาภิบาล เลขที่่ / ซอย...


กรุงเทพมหานคร 17 พฤษภาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - สำนักงานเอมวัฒนาการบัญชี ทนายความธุรกิจ พนักงานบัญชี Share สำนักงานเอมวัฒนาการบัญชี ทนายความธุรกิจ พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,-, ด้านเอกสารทางบัญชี คีย์ข้อมูล ปิดงบการเงิน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒ ปวช - ปริญญาตรี บัญชี.ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีค่าปิดงบให้ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม สำนักงานเอมวัฒนาการบัญชี ทนายความธุรกิจ / หมู่ที่ หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ซอย แยก ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


Project Engineer (Mechanical) ประจำหน่วยงานก่อสร้าง-

... Engineer (Mechanical) ประจำหน่วยงานก่อสร้าง พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - อ่านแบบถอดแบบระบบเครื่องกล- ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกลภายในอาคาร- มีความรู้ความถนัดหน้างานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคารได้ดี- สอนงานให้กับทีมงานได้ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.มีประสบการณ์ควบคุมการจัดการงานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคาร อย่างน้อย ปี.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD ได้พอใช้.มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (กว.ภาคี).สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Project Engineer (Electrical) ประจำหน่วยงานก่อสร้าง-

... พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - อ่านแบบถอดแบบระบบไฟฟ้าได้ดี- ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ดี- มีความรู้ความถนัดหน้างานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ดี- สอนงานให้กับทีมงานได้ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.มีประสบการณ์ควบคุมการจัดการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร อย่างน้อย ปี.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (กว.ภาคี).มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD พอใช้.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้.มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร.สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย ...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ สนใจติดต่อคุณอั้ม083-988-5068อัพเดตสาขา 11 พ.ค. 2561 ด่วนม

...SLEAMTHONG ROI ET (เมืองร้อยเอ็ด) AV/HAMAY FAIR (ยะลา) AV/HAMULTI PRO (เมกา บางนา) AVNEW TECHNIC (หัวถนน นครศรีธรรมราช) AV/HAPOWER BUY (บางนา) HAPOWER BUY (พระราม ) HAPOWER BUY (เมืองอุดรธานี) HAPOWER BUY (รามอินทรา) HAPOWER BUY (โรบินสัน ฉะเชิงเทรา) HAPOWER BUY (โรบินสัน รังสิต) HAPOWER BUY (โรบินสัน ศรีราชา) AVPOWER BUY (ซีคอนสแควร์) HAPOWER BUY (UPC เชียงใหม่) HAPRASERT TELEVISION (ขอนแก่น) AV/HASAHAKRAN RAMINTRA (รามอินทรา) AV/HASANGUANCHAI KLONGLAN_STAR CLUB (กำแพงเพชร) AV/HASEANG TOKYO (ชุมพร ) HASEREE ELECTRIC (หนองบัว ลำภู) AV/HASIAM GLOBAL (จันทบุรี) AV/HASIAM GLOBAL (ลำปาง) AV/HASIAM MAKRO (หนองจอก) AV/HASIAM MAKRO (บุรีรัมย์) AVSIAM MAKRO (ชุมแพ) AV/HASIAM MAKRO (ลาดพร้าว) AVSIAM MAKRO (เพชรบุรี) AV/HASIAM MAKRO (แพร่) AV/HASIAM MAKRO (ปราณบุรี) AV/HASIAM MAKRO (รังสิต) AV/HASIAM MAKRO (สระบุรี) AV/HASIAMCHAI SERVICE (พัทยา) AV/HASIAMCHAI SERVICE (ปลวกแดง) AV/HASIAMCHAI SERVICE (ห้วยปราบ) AV/HASIRISIN (สุราษฎร์ ธานี) AVSRIRACHA TV (ศรีราชา ชลบุรี) AV/HASTAR MONEY (ท่าประดู่ระยอง) AV/HATESCO LOTUS (ลำลูกกาคลอง ) AVTESCO LOTUS (แม่สาย) AV/HATESCO LOTUS (มีนบุรี) AVTESCO LOTUS (นิคมพัฒนาระยอง) AV/HATESCO LOTUS (ภูเก็ต) HATESCO LOTUS (พระราม ) AVTESCO LOTUS (สามพราน) AVTESCO LOTUS DEPARTMENT STORE (บางปะกง ฉะเชิงเทรา) AV/HATESCO LOTUS DEPARTMENT STORE (เชียงของ เชียงราย) AV/HATESCO LOTUS SUPERCENTER (โชคชัย โคราช) AV/HATHAI WATSADU (บางพลี) AV/HATHAI WATSADU (บางนา) AV/HATHAI WATSADU (ชะอำ) AV/HATHAI WATSADU (แจ้งวัฒนะ) AV/HATHAI WATSADU (ชลบุรี) AV/HATHAI WATSADU (...


ทุกจังหวัด 11 พฤษภาคม 2561


รับสมัคร PC เชียร์ขายเครื่องดื่ม ABSOLUT VODKA CHIVAS REGAL MALIBU วิ่งประจำ VILLA สาขาเกษตรนวมินทร์

...รับสมัคร PC เชียร์ขายเครื่องดื่ม ABSOLUT VODKA CHIVAS REGAL MALIBU วิ่งประจำ VILLA สาขาเกษตรนวมินทร์ รามอินทรา- หางาน - บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด รับสมัคร PC เชียร์ขายเครื่องดื่ม ABSOLUT VODKA, CHIVAS REGAL, MALIBU วิ่งประจำ VILLA สาขาเกษตรนวมินทร์, รามอินทรา Share บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด รับสมัคร PC เชียร์ขายเครื่องดื่ม ABSOLUT VODKA, CHIVAS REGAL, MALIBU วิ่งประจำ VILLA สาขาเกษตรนวมินทร์, รามอินทรา พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - เชียร์ขายสินค้านำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง - สรุปยอดขายเช็คสต็อกนำส่งทุกเดือน - ดูแลรักษาความสะอาด ชั้นเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่เสมอ - รายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งของบริษัทฯ คู่แข่ง - ดูแลรักษาสมบัติของบริษัทฯ ที่นำเข้าไปติดตั้งที่สาขา รวมถึง ของแถมต่างๆ .เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เทียบเท่าขึ้นไป.มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี .มีประสบการณ์ขายเครื่องดื่มจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าเป้าการขาย - ค่าล่วงเวลา - ประกันสังคม - ค่าชุดยูนิฟอร...


กรุงเทพมหานคร 11 พฤษภาคม 2561


Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)1

...al Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี. สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ). มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD / Revit / BIM มาก่อน.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้ กรุงเทพมหานคร . ประกันภัยกลุ่ม กรมธรรม์ ประกันสังคม. ตรวจสุขภาพประจำปี. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี. ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท งานศพ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thakoonvanitโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นีโอ จำกัด / ซอย ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤษภาคม 2561


หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ Supervisor-Maintenance (GA) สาขานวมินทร์

...หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ Supervisor-Maintenance (GA) สาขานวมินทร์ หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงธุรการ Supervisor-Maintenance (GA) สาขานวมินทร์ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงธุรการ Supervisor-Maintenance (GA) สาขานวมินทร์ พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในสาขา รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า-น้ำมันทั้งหมด รวมถึงการว่างแผนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน .วุฒิ ปวส.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า,อุตสาหกรรม เครื่องกล.มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย - ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม makrojob บริษัท-สยามแม็คโคร-จำกัด-มหาชน-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขานวมินทร์-

...ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขานวมินทร์- หางาน - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขานวมินทร์ Share บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขานวมินทร์ พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน -ดูแลทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน-วางแผนจัดเตรียมโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆ-ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดหาซัพพลายเออร์คู่สัญญา-ดูแล บริหารจัดการ ควบคุมกิจกรรมต่างๆของกำลังคนทั้งภายในภายนอกแผน-รักษามาตรฐานระดับสูงของสุขภาพความปลอดภัยในสโตร์-ประสานงานเตรียมสัญญาการให้บริการให้กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ภายในสโตร์-จัดเตรียมงบประมาณสำหรับหารซ่อมแซม บำรุงรักษาประจำปี-จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร, เครื่องกล, ระบบบำบัด, ระบบแอร์, เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าน้ำมัน อุปกรณ์ต่าง ๆ งาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน-ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย-ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 72 หน้า หน้าถัดไป >>