Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตธนบุรี แขวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ1

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานธุรการ Share บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน . จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระบบ. ดูแลงานเอกสารต่างๆ ของบริษัทให้เรียบร้อย. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ .สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอชเอส แบรนด์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น , ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการทั่วไป

... แผนการส่งเสริมการขายโดยร่วมกับฝ่ายการตลาด งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายการบริหารงาน การควบคุมตรวจนับสินค้าคงคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯในทุกเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ.จัดทำแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.จัดทำแผนงบประมาณการส่งเสริมการขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับฝ่ายการตลาด.บริหารงานฝ่ายขายส่งเสิรมการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ.มอบหมายงานกำกับดูแลให้พนักงาน ทำงานได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาตรฐานของงาน.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้บริโภคในพื้นที่ให้รับรู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯ.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า.รวบรวมข้อมูลการขาย สินค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค ในพื้นที่ เพื่อทำการวิเคราะห์.จัดทำรายงานการขายประจำเดือนเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป.ประสานงานปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการขายวิเคราะห์สถิติการขายเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ.หาเป้าหมายลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย.การพัฒนารักษาปรับปรุงความสัมพันธ์ทางกับลูกค้าทั้งหมดของ บริษัท.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา .เพศชาย - หญิง อายุ ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์อย่างน้อย ปี ประสบการณ์ระดับผู้จัดการอย่างน้อย ปี.มีทักษะการขายส่งเสริมการขาย, ข้อกำหนดในการขายสินค้าอะไหล่รถ.สามารถสนทนา อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพรีเซนต์ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


วิศวกร (แผนกเตรียมงาม)-

...วิศวกร (แผนกเตรียมงาม)- หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร (แผนกเตรียมงาม) Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิศวกร (แผนกเตรียมงาม) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับผิดชอบงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา- มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลในโรงงาน- มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ .วุฒิปริญญาตรี.เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย.มีความขยันอดทน.สามารถทำงานประจำอยู่ที่ โรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ ราชบุรี โบนัส , ประกันสังคม , ประกันกลุ่ม ,เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


ราชบุรี 17 กรกฎาคม 2561


จป.วิชาชีพ

...จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป.วิชาชีพ Share บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จป.วิชาชีพ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ จป. ภายในโรงงาน .วุฒิปริญญาตรี.ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ.เพศชาย.ประสบการณ์ด้านจป.วิชาชีพ ปี (ถ้าผ่านงานด้านอุตสหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย.มีความขยันอดทน ราชบุรี โบนัส , ประกันกลุ่ม, ประกันสังคม,เสื้อพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร -- # โทรสาร - ...


ราชบุรี 17 กรกฎาคม 2561


พนักงานขายโรงพิมพ์

...พนักงานขายโรงพิมพ์ หางาน - บริษัท เอส เอส ซัคเซ็ส การพิมพ์ จำกัด พนักงานขายโรงพิมพ์ Share บริษัท เอส เอส ซัคเซ็ส การพิมพ์ จำกัด พนักงานขายโรงพิมพ์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน +++ พนักงานขาย .มีประสบการณ์ด้านการขาย.มีรถยนต์ มอเตอร์ไซต์ จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chinkemsiri โรงพิมพ์รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส เอส ซัคเซ็ส การพิมพ์ จำกัด เลขที่ ซอยเทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2561


ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ )

...ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) หางาน - บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) Share บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ช่างเทคนิค ( ประจำเขตจรัญสนิทวงศ์ ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล.มีประสบการณ์ด้านบำรุงเครื่องจักรกลจะพิจาราณาเป็นพิเศษ.เข้ากะได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- - # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร - - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


รับด่วน วุฒิม.3 ขึ้นไป Telesales ขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม รายได้ 15000-30000 ขึ้นไป (ตึก city Li

... กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,+++ - รับสมัครเป็นพนักงานประจำ (มีฐานเงินเดือนให้ไม่เกี่ยวกับยอดขาย) - แนะนำสินค้าโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามเสริมอาหาร (ไม่ใช่งานขายประกัน, ไม่ต้องหาลูกค้าเอง , ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ ) ปิดการขายทาง- ดูแลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด- มีการอบรมทักษะเทคนิคการขายก่อนเริ่มงาน**- ทำงานประจำออฟฟิต (ไม่ต้องออกไปหาลูกค้านอกสถานที่)- มีค่าคอมมิชชั่นให้ (ขึ้นอยู่กับยอดขาย)- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.พร้อมเปิดรับเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ.สามารถทำงานเสาร์ เว้น เสาร์ได้.รักการขาย มีทัศนคติที่ดี มี Service mind.**ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์นักศึกษาจบใหม่ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - มีค่าคอมมิชชั่น - ประกันสุขภาพ- ประกันสังคม- อื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงE-mail Bussayamaspmindedge.co.th - สอบถาม บริษัท Home Shopping จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ ซอยรามคำแหง / แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. สำนักงานสาขา อาคารไทยศรี ติด BTS กรุง...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร

... เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำ The Mall ท่าพระ แนะนำผลิตภัณฑ์บัตร รุ่นต่างๆ กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน เงินเดือน,+ค่าคอมฯ บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำแนะนำขายบัตรของธนาคาร หลาย ด่วนๆๆๆสัญญาจ้าง ปีรายละเอียด- ให้บริการ ข้อมูลบัตร แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง- ช่วยเหลือลูกค้า ในการแก้ปัญหา ที่เกี๋ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร- นั่งประจำศูนย์คอสซูเมอร์เซอวิส คอยรับ/แจ้งปัญหาข้อมูลบัตรต่างๆเมื่อลูกค้าต้องการทราบเท่านั้น สามารถช่วยทีมขายๆได้จะได้ค่าคอมเพิ่ม- ทำงาน วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน ตามธนาคารที่ประจำนั้นๆ- เวลาทำงาน ห้างเปิด /ปิด ( .-. )รายได้เฉลี่ย ,+- เงินเดือน, + ค่าคอมฯ- ค่าเดินทาง ,- เบี้ยขยัน ,- โอที บังคับทำ ถึง .- มีประกันสังคม .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีใจรักงานบริการ มีทัศนะคติที่ดี.- ไม่เคยต้องคดีใด ๆ (ดูจากผลตรวจประวัติอาชญากรรม) คลองสาน,...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


Telesales ขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม รายได้ 15000-30000 ขึ้นไป (ตึก city Link เพชรบุรี 35)-

...จำกัด Telesales ขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม รายได้ ,-, ขึ้นไป (ตึก city Link เพชรบุรี ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,+++ - แนะนำสินค้าโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพความงามเสริมอาหาร (ไม่ใช่งานขายประกัน, ไม่ต้องหาลูกค้าเอง , ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ ) ปิดการขายทาง- ดูแลยอดขายตามที่บริษัทกำหนด- มีการอบรมทักษะเทคนิคการขายก่อนเริ่มงาน- ไม่ต้องออกไปหาลูกค้านอกสถานที่- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.รักการขาย มี Service mind.พร้อมเปิดรับเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ.สามารถทำงานเสาร์ เว้น เสาร์ได้ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร - มีค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย- ประกันสุขภาพ- ประกันสังคม- ฯลฯ ตามที่บริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงEmail Bussayamaspmindedge.co.th - สอบถาม บริษัท Home Shopping จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ ซอยรามคำแหง / แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. สำนักงานสาขา อาคารไทยศรี ติด BTS กรุง...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์)

...ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) หางาน - บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) Share บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม็นท์ จำกัด ช่างประจำอาคาร (จรัญสนิทวงศ์) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดำเนินการควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมทั่วไป บำรุงรักษาระบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรฯ ให้อยู่ในภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ให้มีอายุการทำงานที่ยาวนานตามมาตรฐาน .สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. .ประสบการณ์ - ปี .มีทักษะในด้านงานช่างอาคารสูง/หมู่บ้านจัดสรรฯ.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร.บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมชุดฟอร์มพนักงานค่าล่วงเวลา (OT) / นอนเวรโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม VILLECONTEAMโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงฝ่ายบุคคล (สำนักงานใหญ่)โทร --- - สอบถาม บริษัท วิลล์ค...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 154 หน้า หน้าถัดไป >>