Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

... กันยายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ควบคุมดูแลงานด้านการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้วางแผนงานบริหารงานบุคลากรภายใน-ภายนอกได้วางแผนการขยายกำลังพล ตามที่บริษัทกำหนดสามารถพบปะ-กำหนดหัวข้อการประชุมกับผู้จ้างได้มีบุคลิกผู้นำมีมนุษยสัมพันธ์สูง มีความอดทนสูง หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ .เพศชาย อายุ - ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวช.ขึ้นไป มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า - ปีขึ้นไป.มีบุคลิกผู้นำมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีประสบการณ์ในการบริหารงาน รปภ. อย่างน้อย - ปีขึ้นไป.สามารถฝึกอบรม-สอนภาคสนามทฤษฎีพนักงานได้.สามารถบริหารงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขาได้.สามารถวางแผนขยายการตลาดสรรหากำลังพลได้.มีความซื่ีอสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบสูง.รักความก้าวหน้า ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ค่าน้ำมัน ค่า เบี้ยขยัน คอมมิชชั่น โบนัส ประกันสังคม กองทุนทดแทน เงินเบิกฉุกเฉิน เงินเบิกล่วงหน้า เงินได้อื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ / -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด , ซอย รามอินทรา / แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2562


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโสSenior Training 1

...ร์มฟู้ดรีเทล จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส/Senior Training สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, .วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมวางแผนฝึกอบรมประจำปี. ออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม. ดำเนินการฝึกอบรมเป็นวิทยากรฝึกอบรม. ตรวจติดตามประเมินผลการฝึกอบรมสาขา. สนับสนุนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ งานบุคคลอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในสายงานฝึกอบรมอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีทักษะใช้เครื่องมือในการออกแบบสื่อการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถในการเป็นวิทยากรทัศนคติเชิงบวก.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร . โบนัสประจำปี . เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ . กิจกรรมประจำปี .ยูนิฟอร์มพนักงาน . ประกันสังคม,กองทุนทดแทน .เบี้ยเลี้ยงสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2562


ผู้จัดการสาขา ประจำเขตจังหวัดภาคเหนือ1

... , ขึ้นไปตามประสบการณ์ . บริหารจัดการร้าน ยอดขาย กำไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด. ดูแลพัฒนา Operation Standard ของสาขา. สร้างการบริหารลูกค้าให้เกิดความประทับใจ. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม. ดูแล ควบคุม ค่าใช้จ่ายในร้าน. บริหารจัดการสินค้า การสั่งสินค้า การสต็อกสินค้า ให้เหมาะสม. บริหารจัดการทีมงานควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. สรุปรายงานผลการดำเนินงานร้าน. อบรมพัฒนาพนักงานในร้านให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป.มีประสบการด้านงานค้าปลีก ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการวางแผน การขายการสื่อสารได้ดี.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.มีความเสียสละ อดทนต่อภาวะแรงกดดันยอดขาย ภาคเหนือ . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ . ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม , กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางต้องเดินทาง). ส่วนแบ่งกำไร ปันผลรายไตรมาส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


ภาคเหนือ 30 สิงหาคม 2562


ผู้จัดการสาขา ประจำเขตจังหวัดภาคกลาง 1

... , ขึ้นไปตามประสบการณ์ . บริหารจัดการร้าน ยอดขาย กำไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด. ดูแลพัฒนา Operation Standard ของสาขา. สร้างการบริหารลูกค้าให้เกิดความประทับใจ. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม. ดูแล ควบคุม ค่าใช้จ่ายในร้าน. บริหารจัดการสินค้า การสั่งสินค้า การสต็อกสินค้า ให้เหมาะสม. บริหารจัดการทีมงานควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. สรุปรายงานผลการดำเนินงานร้าน. อบรมพัฒนาพนักงานในร้านให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป.มีประสบการด้านงานค้าปลีก ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการวางแผน การขายการสื่อสารได้ดี.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.มีความเสียสละ อดทนต่อภาวะแรงกดดันยอดขาย ภาคกลาง . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ . ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม , กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางต้องเดินทาง). ส่วนแบ่งกำไร ปันผลรายไตรมาส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


ภาคกลาง 30 สิงหาคม 2562


Survey ช่างสำรวจ-

...ษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุจอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอนภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแคตลิ่งชัน, ทวีวัฒนาพระนคร (ราชดำเนิน)ดอนเมือง, หลักสี่บางเขน, สายไหมคันนายาวบางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูงประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวงพระโขนง, บางนาดุสิตลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลางปทุมวันพญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดงบางรักมีนบุรี, คลองสามวาลาดกระบังหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ซำสูง จำกัด Survey ช่างสำรวจ สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ,-, ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ - ประจำที่ไซต์งานก่อสร้างเทพารักษ์ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศชาย ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในการทำงาน - ปี.มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสำรวจได้ดี บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซำสูง จำกัด เลขที่ / ซอยคู้บอน แยก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2562


ผู้จัดการสาขา ประจำเขตจังหวัดภาคใต้1

... , ขึ้นไปตามประสบการณ์ . บริหารจัดการร้าน ยอดขาย กำไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด. ดูแลพัฒนา Operation Standard ของสาขา. สร้างการบริหารลูกค้าให้เกิดความประทับใจ. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม. ดูแล ควบคุม ค่าใช้จ่ายในร้าน. บริหารจัดการสินค้า การสั่งสินค้า การสต็อกสินค้า ให้เหมาะสม. บริหารจัดการทีมงานควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. สรุปรายงานผลการดำเนินงานร้าน. อบรมพัฒนาพนักงานในร้านให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป.มีประสบการด้านงานค้าปลีก ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการวางแผน การขายการสื่อสารได้ดี.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.มีความเสียสละ อดทนต่อภาวะแรงกดดันยอดขาย ภาคใต้ . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ . ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม , กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางต้องเดินทาง). ส่วนแบ่งกำไร ปันผลรายไตรมาส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


ภาคใต้ 26 สิงหาคม 2562


Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร)A

...ื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร) สิงหาคม ระดับเงินเดือน Achieving goals and hitting sales targets by successfully working with the Sales team.Generating new sales with existing and new potential customers, including new markets, growth areas, trends, customers, products and services.Developing sales strategies to acquire new customers.Monitoring, reviewing, and reporting on all sales activities and results.Supervising and motivating staff to perform their best.Tracking the progress of weekly, monthly, quarterly and annual objectives. หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ชาย-หญิง. - ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ขึั้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย ปี สมุทรสาคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosourceโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวง...


สมุทรสาคร 26 สิงหาคม 2562


ผู้จัดการสาขา ประจำเขตจังหวัดภาคตะวันออก1

... , ขึ้นไปตามประสบการณ์ . บริหารจัดการร้าน ยอดขาย กำไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด. ดูแลพัฒนา Operation Standard ของสาขา. สร้างการบริหารลูกค้าให้เกิดความประทับใจ. ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม. ดูแล ควบคุม ค่าใช้จ่ายในร้าน. บริหารจัดการสินค้า การสั่งสินค้า การสต็อกสินค้า ให้เหมาะสม. บริหารจัดการทีมงานควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. สรุปรายงานผลการดำเนินงานร้าน. อบรมพัฒนาพนักงานในร้านให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .ไม่จำกัดเพศ .อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป.มีประสบการด้านงานค้าปลีก ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการวางแผน การขายการสื่อสารได้ดี.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.มีความเสียสละ อดทนต่อภาวะแรงกดดันยอดขาย ภาคตะวันออก . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ . ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม , กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางต้องเดินทาง). ส่วนแบ่งกำไร ปันผลรายไตรมาส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


ภาคตะวันออก 26 สิงหาคม 2562


Finance Supervisor1

...มฟู้ดรีเทล จำกัด Finance Supervisor สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมดูแลงานด้านการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท.ควบคุมดูแลการจัดงบประมาณด้านการเงิน.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มทางการเงินได้.ควบคุมดูแลทีมการเงิน ให้สามารถบริหารการเงินหมุนเวียนการเงินได้เป็นอย่างดี.วิเคราะห์ข้อมูลลงงบการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา.มีความสามารถด้านโปรแกรมสำเร็จรูป หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี.สาขา บัญชี-การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศ ชาย หญิง.อายุ ปี ขึั้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี-การเงิน - ปี.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่างๆ . ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม , กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางต้องเดินทาง) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2562


เจ้าหน้าที่การเงิน1

...งซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท .ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายฝ่ายปฏิบัติการสาขาตามเขตที่รับผิดชอบ.ทำรายการจ่ายค่าสินค้า Supplier .บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ.ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย.ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางบัญชี-การเงิน.สามารถทำงานได้ทุกวันทำงานล่วงเวลาตามมอบหมายได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความทุ่มเท เสียสละ อดทนต่อภาวะกดดัน บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . โบนัสปีละ ครั้ง. เงินช่วยพิเศษกรณีต่าง ๆ. ยูนิฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม, กองทุนทดแทน. กิจกรรมประจำปี. เบี้ยเลี้ยง (บางที่ต้องเดินทาง) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aofsantaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด / เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 สิงหาคม 2562