Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (จ.ชัยภูมิ)

...ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (จ.ชัยภูมิ) หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (จ.ชัยภูมิ) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (จ.ชัยภูมิ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, ทำหน้าที่ในการวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท (ธุรกิจซื้อมาขายไป) .ชาย, หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการ วางแผน การตลาด.ปฏิบัติงานที่ชัยภูมิ ชัยภูมิ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


ชัยภูมิ 15 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี-จัดซื้อ (อ.สามพร้าว จ.อุดร)

...เจ้าหน้าที่บัญชี-จัดซื้อ (อ.สามพร้าว จ.อุดร) หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี-จัดซื้อ (อ.สามพร้าว จ.อุดร) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี-จัดซื้อ (อ.สามพร้าว จ.อุดร) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ทำงานด้านบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง.ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านบัญชี จัดซื้อ.ปฏิบัติงานที่ อ.สามพร้าว จ.อุดร.หากมีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อุดรธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


อุดรธานี 15 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ขายประกัน (ประจำธนาคาร ชั้นนำ)-

...เจ้าหน้าที่ขายประกัน (ประจำธนาคาร ชั้นนำ)- หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประกัน (ประจำธนาคาร ชั้นนำ) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เจ้าหน้าที่ขายประกัน (ประจำธนาคาร ชั้นนำ) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร อาทิเช่น - เงินฝากสินเชื่อ - ประกันชีวิต - กองทุนรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด .ชาย / หญิงอายุไม่เกิน ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ประกันวินาศภัย จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosource jobs.metrosource/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข -- คุณจิราวัฒน์ - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


Technician support

...Technician support หางาน - บริษัท ซัคเซส ไอทีจำกัด Technician support Share บริษัท ซัคเซส ไอทีจำกัด Technician support กรกฏาคม ระดับเงินเดือน + ติดตั้งดูแล แก้ปัญหา ระบบ Server , Network, Firewall อุปกรณ์ Network ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า .สามารถติดตั้งแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows Server , Network , Firewall รวมถึง Hardware ต่างๆ.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Server,Network เป็นอย่างดี.มีความรู้ทางพื้นฐานด้าน Hardware , Software เป็นอย่างดี.ประสบการณ์ ปีขึ้นไปในงานด้าน Server,Network ด้านที่เกี่ยวข้อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซัคเซส ไอทีจำกัด ซอยสยามธรณี หมู่ที่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ --- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


food safety team leader -

... กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน - - Management Review Meeting Schedule/Plan- Internal Audit ให้มีการปฎิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องด้านอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในการผลิตอาหารทุกขั้นตอน- ทำการควบคุมเอกสารบันทึกต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติ(Procedure) ร่วมกับ Food Safety Team Leader หน่วยงานควบคุมเอกสาร(Document Control Center) - ฝึกอบรมด้านความตระหนักถึงด้านอาหารปลอดภัย หลักสูตรต่างๆที่พัฒนาบุคคลากรในระบบบริหารนี้ (FSMS/HACCP/GMP/BRC, etc)- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก Food Safety Team Leader ***ปฏิบัติงานที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา*** .ชาย - หญิง อายุมากกว่า ปีขึ้นไป.ป.ตรี ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร.ขอเน้นมีประสบการณ์ทำระบบ Food Safety (GMP,HACCP,ISO,FSSC,BRC).ประสบการณ์ทำงาน - ปี.ได้ภาษาอังกฤษ นครราชสีมา - เงินโบนัสตามผลงาน- ประกันสังคม- อื่นๆ ตามบริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosource jobs.metrosource/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ คุณป้อม -- , คุณบี -- - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวง...


นครราชสีมา 09 กรกฎาคม 2561


พนักงานติดรถส่งของ (Tops พระราม 3 )

...พนักงานติดรถส่งของ (Tops พระราม ) หางาน - บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด พนักงานติดรถส่งของ (Tops พระราม ) Share บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด พนักงานติดรถส่งของ (Tops พระราม ) กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน สื่อสารกับลูกค้า ตรวจรับสินค้าขึ้นรถ ส่งสินค้าให้ลูกค้าที่บ้านจุดหมายปลายทาง**(ปฏิบัติงานที่ TOP พระราม ซอย )** .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม. ขึ้นไป.เข้างาน .-. น. ส่งสินค้าวันละ รอบ.ทำงาน วัน/สัปดาห์ .สื่อสารกับลูกค้าได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - สิทธิเบิกค่าทันตกรรม- ประกันชีวิต- ประกันสังคม- อื่นๆ ตามข้อตกลงของบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม metrosource jobs.metrosource/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร -- คุณกล้วย, -- คุณบี - สอบถาม บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด เลขที่ / สมาร์ทคอนโด วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เนท-ประตูน้ำ

...พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เนท-ประตูน้ำ หางาน - วินนี่ย์กั๊ตเจ็ต พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เนท-ประตูน้ำ Share วินนี่ย์กั๊ตเจ็ต พนักงานดูแลร้านอินเตอร์เนท-ประตูน้ำ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ดูแลร้านอินเตอร์เนท .สุขภาพแข็งแรง.สุภาพ.รักษาเวลา.ทำความสะอาดได้ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hatsupat winniesgadgetโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม วินนี่ย์กั๊ตเจ็ต ซอยรามอินทรา แยก- ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

...ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - .เพศหญิง ชาย วุฒิปวช.ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้.ช่วยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซอยสุขาภิบาล ซอย แยก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรสาร -,- ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน แอดมิน เพท ประจำ สุขาภิบาล 5 ซอย 28

...รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน แอดมิน เพท ประจำ สุขาภิบาล ซอย หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน แอดมิน เพท ประจำ สุขาภิบาล ซอย Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานงาน แอดมิน เพท ประจำ สุขาภิบาล ซอย กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, การทำงานทางด้านการประสานงาน แอดมิน เพทประสานงานกับคนในองค์กร นอกองค์กรตอบข้อความเกี่ยงกับโปรดักส์ ของบริษัทจัดทำเอกสารต่างๆ จัดเก็บเอกสารต่างๆ .เพศหญิง บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาปวช ขึ้นไป. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน. ประสบการณ์ ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์-เสาร์. เวลาทำงาน. - . น.. สถานที่ปฎิบัติงานสุขาภิบาล แขวงท่าแร้ง บางเขน. เงินเดือน,-, บาท. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริ...


กรุงเทพมหานคร 05 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า หางาน - บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า Share บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า กรกฏาคม ระดับเงินเดือน เงินเดือน+Commission , - , ลูกค้าทาง เพื่อแนะนำสินค้าบริการ .อายุไม่เกิน ปี .วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา.รักงานขายทาง มีความอดทน มุ่งมั่น.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้อย่างดี.มีความสนใจที่จะเรียนรู้งานขายการตลาด.มีทักษะการสื่อสาร มี Service Mind ในการพูดคุย.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีความสนใจในงานขาย กรุงเทพมหานคร เวลางาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา - น. สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จำกัด / ซอยรามอินทรา แยก / แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 110 หน้า หน้าถัดไป >>