Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตท่าแร้ง แขวงท่าแร้ง กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน รามอินทรา1

...สัน รามอินทรา Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน รามอินทรา มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .. เพศชาย หญิง.. อายุระหว่าง - ปี.. มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.. บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.. หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.. มีความซื่อสัตย์สุจริต..หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา1

...นใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัล ศาลายา มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวง...


นครปฐม 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน พระราม 91

...านขาย ประจำห้าง โรบินสัน พระราม Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน พระราม มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี. มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า1

...งานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง เซ็นทรัลปิ่นเกล้า มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน จังซีลอน1

...มรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ประจำห้าง โรบินสัน จังซีลอน มีนาคม ระดับเงินเดือน .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์งานขายในห้างสรรพสินค้า.บุคลิกดี รักงานบริการ ขายสินค้าเก่ง.หากเคยผ่านงานด้านขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซือสัตย์สุจริต.หากเคยผ่านงานด้านการขายนาฬิกาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ภูเก็ต .สิทธิ์ประกันสังคม.วันหยุดพักผ่อนประจำปี .สิทธิ์ซื้่อนาฬิกาส่วนลด %.ชุดฟอร์มสำหรับพนักงานขาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวง...


ภูเก็ต 16 มีนาคม 2561


ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ธุรการ Share บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - พิมพ์งาน- เก็บเอกสารงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย .หญิง - ปี.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.ความอดทนสูง บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- โบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thanisornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ธานิศร เอ.ฟอร์ม จำกัด ,,,,, ซอย รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม 2561


ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำ สุขาภิบาล 5 วัชรพล

...ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ด่วน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ด่วน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล มีนาคม ระดับเงินเดือน - การทำงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ควบคุมการจัดซื้อส่งมอบจัดหาสินค้า อุปกรณ์ก่อสร้างวางแผนการจัดซื้อ เจรจาซื้อขาย .เพศหญิง/ชาย.อายุ- ปี.การศึกษาปวช ขึ้นไป.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์-เสาร์. เวลาทำงาน.-. น.. สถานที่ปฎิบัติงานสุขาภิบาล แขวงท่าแร้ง บางเขน. เงินเดือน,-, บาท. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง*เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ อาคารชำนาญเพ็ญชาติ พระราม ช...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สุขาภิบาล 5 วัชรพล คุณแจ็กกี้ 081-35819001

...ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล คุณแจ็กกี้ - หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ด่วน เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล คุณแจ็กกี้ - Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด ด่วน เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สุขาภิบาล วัชรพล คุณแจ็กกี้ - มีนาคม ระดับเงินเดือน ,- , . รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงิน. ตรวจสอบ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย การอนุมัติทางการเงินต่างๆ. จัดทำรายงานภาษียื่นแบบภาษีต่างๆ. รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี. ทำรายงานยอดขายประจำเดือน. ดูแลสรุปยอดสต๊อคสินค้า. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย.อายุ- ปี.การศึกษาปวส ขึ้นไป. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์Microsoft Office สามารถใช้โปรแกรม Express ได้.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป บางเขน,สายไหม กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์ - เสาร์. เวลาทำงาน-. น.. สถานที่ปฎิบัติงานสุขาภิบาล แขวงท่าแร้ง บางเขน. เงินเดือน, -, บาท. ทดลองงาน วัน. สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


พนง.เขียนแบบ Draftman ระบบไฟฟ้า

...พนง.เขียนแบบ Draftman ระบบไฟฟ้า หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทพล วิศวกรรม พนง.เขียนแบบ Draftman ระบบไฟฟ้า Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทพล วิศวกรรม พนง.เขียนแบบ Draftman ระบบไฟฟ้า มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, เป็นงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร .สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้มีประสบการเขียนเข้าใจงา่นเป็นอย่างดี.สามารถควบคุมงานที่หน้างานได้.สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี.สามารถขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ได้พร้อมใบขับขี่.สามารถออกต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร สามารถลงกรอกลงในใบสมัครงานไว้เพื่อพิจรณา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทพล วิศวกรรม / หมู่ที่ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 มีนาคม 2561


พนักงานขาย ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 1

...พนักงานขาย ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ หางาน - บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ Share บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานขาย ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ มีนาคม ระดับเงินเดือน , .แนะนำ ขายสินค้า ในแบรด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ.จัดเรียง ทำความสะอาด สินค้าตู้โชว์ ให้สวยงาม พร้อมขายสินค้า.รายงานปัญหา เหตุการณ์ที่ผิดปกติใหเผู้บังคับบัญชารับทราบ.ตรวจสอบเอกสารการขายเช่น ราคาสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต ฯลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย หญิง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ภาณาเมรา แฟชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซอยรามอินทรา / ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - ต่อ , - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 103 หน้า หน้าถัดไป >>