Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานขับรถ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานขับรถ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ -ขับรถส่งตามห้าง ร้าน ต่างๆ ตามสายงานที่หัวหน้าจัด .อายุ- ปี.สามารถทำโอทีได้.ถ้ามีใบขับขี่รถประเภท จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.สามารถออกต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม , โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 พฤศจิกายน 2560


Sales Executive (ประจำสำนักงานระยอง)-

... - เข้าพบลูกค้า รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ดูแลหลังการขาย - แก้ปัญหาการใช้งาน รับผิดชอบยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย .เพศชาย/ หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี เคมีเทคนิค ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย โพลิเมอร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านการขาย - ปีขึ้นไป .มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ สามารถนำมาปฏิบัติงานได้.สามารถเดินทางต่างจังหวัดปฏิบัติงานประจำที่สาขาระยอง.มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี.ทนต่อภาวะความกดดันได้ดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- บัตรประกันสุขภาพ- ค่าบำรุงรถสำหรับบาง- สวัสดิการค่าเดินทาง , ขึ้นไป- หยุดสวัสดิการวันเกิด- วันหยุดประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ชุดยูนิฟอร์ม- งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- ค่าสำหรับบาง- โบนัส- ค่ารักษาพยาบาล- ฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปี- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม entechfanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2560


พนักงานการเงินนอก

...พนักงานการเงินนอก หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานการเงินนอก Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานการเงินนอก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .วุฒิ ปวส. - ป.ตรี.อายุ ปี- ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2560


วิศวกรขาย (Sale Engineer)-

...) - รับผิดชอบดูแลการขาย เครื่องมือวัดแบบติดตั้ง- กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า- เก็บข้อมูลลูกค้าตลอดจนประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - ฝึกอบรมการใช้งานติดตามการรับชำระเงิน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งสินค้าบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางบริษัทฯกำหนด เช่น การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน ISO ระเบียบฝ่ายขายประจำปี .เพศหญิง-เพศชาย .อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวกรวิทยาศาสตร์).มีประสบการณ์ในสายงาน ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพค่าบำรุงรถสำหรับบางสวัสดิการค่าเดินทาง , ขึ้นไปหยุดสวัสดิการวันเกิดวันหยุดประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีค่าสำหรับบางโบนัสค่ารักษาพยาบาลฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงหลักฐานการสมัครงาน .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ.สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ.สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ.รูปถ่าย นิ้ว นิ้ว รูป (ไม่เกิน เดือน ).สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ฉบับ.ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี).เอกสารแนบเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


พนักงานชิปปิ้ง1

... หลาย ระดับเงินเดือน ,-, .ปฏิบัติงานด้านพิธีศุลกากรนำเข้า-ส่งออก สินค้า/วัตถุดิบ ของบริษัท ให้ถูกต้องความระเบียบของหน่วยงานกรมศุลกากร.วางแผนทางด้านการจัดส่งสินค้า.หน่วยงานราชการ เรื่องการขอใบอนุญาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ด้านการนำเข้า-ส่งออก .เพศหญิง-เพศชาย .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / โลจิสติกส์.มีประสบการณ์ด้าน shipping - ปีขึ้นไป ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพค่าบำรุงรถสำหรับบางสวัสดิการค่าเดินทาง , ขึ้นไปหยุดสวัสดิการวันเกิดวันหยุดประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีค่าสำหรับบางโบนัสค่ารักษาพยาบาลฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงหลักฐานการสมัครงาน .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ.สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ.สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ.รูปถ่าย นิ้ว นิ้ว รูป (ไม่เกิน เดือน ).สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ฉบับ.ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี).เอกสารแนบเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


Technical Support-

... ระดับเงินเดือน ,-, - ศึกษาผลิตภัณฑ์- อบรมพนักงานขาย ออกพบลูกค้ากับพนักงานขาย- จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคให้กับพนักงานขาย - ประสานงานฝ่ายการตลาด เพื่อจัดทำการตลาด ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ .เพศหญิง-เพศชาย .อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง).ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด พักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวกับทีมงานได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมบัตรประกันสุขภาพค่าบำรุงรถสำหรับบางสวัสดิการค่าเดินทาง , ขึ้นไปหยุดสวัสดิการวันเกิดวันหยุดประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพชุดยูนิฟอร์มงานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงประจำปีปรับเงินเดือนประจำปีค่าสำหรับบางโบนัสค่ารักษาพยาบาลฝึกอบรมทักษะฟรีตลอดปีเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน/ครอบครัวมรณกรรม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงหลักฐานการสมัครงาน .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ.สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ.สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ.รูปถ่าย นิ้ว นิ้ว รูป (ไม่เกิน เดือน ).สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ ฉบับ.ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี).เอกสารแนบเกียรติบัตรต่างๆ (ถ้ามี) - สอบถาม บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2560


นักวิเคราะห์ระบบ-

... ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -วางแผนพัฒนาระบบงานตามเป้าหมายระยะเวลาที่กำหนด-ออกแบบ Conceptual Desing ของระบบการเขียนFlow chart ต่างๆรวมทั้งศึกษาวิธืการทำงานที่เกี่ยวกับงานของ user เพื่อนำมาพัฒนาระบบ-วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจค้นหาจุดบกพร่องเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร-ดูแลแอพพลิเคชั่นโปรแกรมฐานข้อมูล-ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูล จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระเบียบง่ายต่อการวิเคราะห์-ฝึกอบรม USER ในเรื่องการใช้งานระบบ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง-ทดสอบระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน-งาน Support ด้าน IT เช่นดูแลระบบคอมฯกับเนทเวิร์ค .จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมฯ,สารสนเทศ,ไอที อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ - ปี.ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ.สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความรับผิดชอบ สามารถทำโอที ได้.หากมีประสบการณ์กับระบบบัญชีเช่น Ebusiness Plus ระบบจัดการคลังสินค้า WMS กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


Inventory planner-

...Inventory planner- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Inventory planner Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Inventory planner ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูประสบการณ์ - วางแผนความต้องการสินค้า,จุดสั่งซื้อ,ระดับสินค้าคงคลังของบริษัท- พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าในอดีต- ประสานกับฝ่ายขาย จัดซื้อ werehouse เพื่อรักษาระดับสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า- จัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพรักษาต้นทุนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม- ติดตามการหมุนเวียนของสินค้า ร่วมกับแผนกการตลาดเพื่อจัดการกลุ่มสินค้า- วิเคราะห์ แนวโน้ม รวมถึง สนับสนุนฝ่ายบริหารในการวางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน .มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถพูดคุยกับแผนกอื่นๆๆได้ดี.มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2560


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด ช่างเทคนิค ตุลาคม ระดับเงินเดือน Start ,.- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต / เคเบิลทีวีงานซ่อมบำรุงหลังการขาย .เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร.อายุไม่เกิน ปี.เคยทำงานด้านช่างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด / หมู่ ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ

...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) กันยายน ระดับเงินเดือน , -รวบรวม ตรวจสอบ รายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณในภาพรวม หน่วยงาน โควตากลางผ่านระบบกำลังพล-รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานสำนักงาน ปปส.ที่ได้รับการพิจารณารายชื่อ ผ่านระบบกำลังพล-บันทึกข้อมูลผู้ได้รับบำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านระบบกำลังพล-รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลรายชื่อที่ถูกเสนอขอโควตาส่วนกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงาน ป.ป.ส. ตามโควตา ที่กำหนดผ่านระบบกำลังพลบันทึกข้อมูลผู้ได้รับบำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านระบบกำลังพล-ตรวจสอบ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี .***เพศชายเพศหญิง***.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาบริหารธุร...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 31 หน้า หน้าถัดไป >>