Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

พนักงานจัดซื้อ

...พนักงานจัดซื้อ หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ - พนักงานจัดซื้อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานจัดซื้อ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป.อายุ - ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


พนักงานเก็บบิล และรับส่งเอกสาร

...พนักงานเก็บบิล และรับส่งเอกสาร หางาน - บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด - พนักงานเก็บบิล รับส่งเอกสาร บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด พนักงานเก็บบิล รับส่งเอกสาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ส่งบิลให้ลูกค้าวางบิลกับลูกค้าเก็บค่าบริการกับลูกค้าิธนาคารรับส่งเอกสาร .ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร), หญิง.มีรถมอร์เตอร์ไซด์ / มีใบขับขี่.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพพอสมควร.สื่อสารได้ใจความ เข้าใจเอกสารที่ต้องใช้.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กรุงเทพมหานคร ค่าค่าเสื่อม / ค่าน้ำมันค่าเก็บบิลประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุเสื้อฟอร์ม / เสื้อเจกเก็ต สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด / หมู่ ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

...ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน หางาน - บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ตรวจสอบบัญชีของบริษัท .สำเร็การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางการบัญชี .มีอายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์ .มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน.ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรมอันดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - มีประกันสังคม- โบนัส ครั้ง / ปี- สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม petproโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+() ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด /, ,, ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +() โทรสาร + () ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

...ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน หางาน - บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , ตรวจสอบบัญชีขจองบริษัท .สำเร็การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางการบัญชี .มีอายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์ . ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรมอันดี.มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+() ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด /, ,, ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +() โทรสาร + () ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


นักรังสีเทคนิค

...นักรังสีเทคนิค หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ - นักรังสีเทคนิค โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นักรังสีเทคนิค สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .วุฒิการศึกษา ป.ตรี.อายุ - ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


โฟว์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน

...โฟว์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน หางาน - บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด - โฟว์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด โฟว์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ .อายุระหว่าง - ปี.ระดับการศึกษา ปวส.-ป.ตรี.ประสบการณ์อย่างน้อย - ปี.อาศัยอยู่กรุงเทพฯ ปริมณฑล.มีความซื่อสัตย์ไหวพริบเฉียบแหลม.มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยมคล่องแคล่ว.มีความสามารถในการจัดการการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ.มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงานการเรียนรู้.สามารถควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้ดีเยี่ยม ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด / ซอยแจ้งวัฒนะ แยก -- ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย (Sales) จังหวัดชลบุรี-

...ลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด - พนักงานขาย (Sales) จังหวัดชลบุรี บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด พนักงานขาย (Sales) จังหวัดชลบุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รับผิดชอบเป้ายอดขายดูแลลูกค้าในเขตอย่างสม่ำเสมอ- จัดทำเอกสารการเข้าพบลูกค้าในแต่ละสัปดาห์- จัดทำใบเสนอราคาในแต่ละวันติดตามผล- เจรจาการส่งเสริมการขาย- สรุปผลการติดตามลูกค้า- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.ประสบการณ์ด้านการขาย ไม่น้อยกว่า - ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์.สามารถพูด อ่าน แปลภาษาอังกฤษได้ดี.มีทักษะในการขายสินค้า.มีใจรักด้านบริการ.มีรถยนต์, มือถือ ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ชลบุรี - ปรับเงินเดือนประจำปี (ประเมินตามผลงาน)- ค่าคอมมิชชั่น- ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน / ค่า- สิทธิการลากิจ / ลาป่วย / ลาพักร้อน- ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


ชลบุรี 16 สิงหาคม 2560


หัวหน้าเขตขาย (จังหวัดระยอง)-

...กัด - หัวหน้าเขตขาย (จังหวัดระยอง) บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด หัวหน้าเขตขาย (จังหวัดระยอง) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รับผิดชอบเป้ายอดขายในการบริหารทีมงานเขตจังหวัดระยอง- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าในเขตระยอง- จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า- ประชุมชี้แจงทีมงาน - เจรจาการส่งเสริมการขาย- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี.ประสบการณ์ด้านการขาย ไม่น้อยกว่า - ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์.สามารถพูด อ่าน แปลภาษาอังกฤษได้ดี.มีทักษะในการขายสินค้า.มีใจรักด้านบริการ.มีรถยนต์, มือถือ ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ระยอง - ปรับเงินเดือนประจำปี (ประเมินตามผลงาน)- ค่าคอมมิชชั่น- ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าน้ำมัน / ค่า- สิทธิการลากิจ / ลาป่วย / ลาพักร้อน- ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต /) ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


ระยอง 16 สิงหาคม 2560


พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน 1

...พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน หางาน - บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด - พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถประสบการณ์ ) เขียนแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ) ถอดแบบก่อสร้าง) ประเมิณราคาค่าก่อสร้าง) ผู้ช่วยมัณฑนากร .มีความรู้เรื่องวัสดุตกแต่งภายในเป็นอย่างดี.มีความชำนาญในการเขียนแบบก่อสร้างงานตกแต่งภายใน ด้วยโปรแกรม AutoCAD- อย่างมีมาตรฐาน .มีความสามารถถอดแบบก่อสร้างจากงาน Sketchได้ดี .มีความรับผิดชอบสูง .ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปี .สามารถใช้งาน โปรแกรม Photoshop ได้ .สามารถใช้งาน โปรแกรม Illustrator CorelDraw ได้ .สามารถใช้งาน โปรแกรม D VIZ D Studio ได้ .ทำงาน Presentation ได้ดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] - สอบถาม บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด / ซอยแจ้งวัฒนะ แยก -- ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ตรวจสอบยอดและรายได้อื่นๆ(Auditor)

...ตรวจสอบยอดและรายได้อื่นๆ(Auditor) หางาน - บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ตรวจสอบยอดรายได้อื่นๆ(Auditor) บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด ตรวจสอบยอดรายได้อื่นๆ(Auditor) สิงหาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน xxxx ตรวจสอบรับรองความถูกต้องของรายรับ - รายจ่าย รวมทั้งเอกสารทางการเงิน ของสถานประกอบกิจการให้ถูกต้อง .มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่.มีความรับผิดชอบสูง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี.วุฒิการศึกษา ปวช(เทียบเท่าขึ้นไป).อายุ ปี - ปี.มีใจรักในการทำงาน ตรงต่อเวลา.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี.มีความอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย สมุทรสาคร - คุณแจ๊ค- ต่อ , สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [+() ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด /, ,, ซอย แจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร +() โทรสาร + () ...


สมุทรสาคร 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 29 หน้า หน้าถัดไป >>