Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ-

...พนักงานธุรการ- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานธุรการ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน , - คีย์ข้อมูล - ดูแล จัดเก็บเอกสาร .เพศหญิง.อายุ - ปี.สามารถใช้คอมฯได้เป็นอย่างดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


พนักงานธุรการประสานงานคีย์ข้อมูล1

...พนักงานธุรการประสานงานคีย์ข้อมูล หางาน - บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด พนักงานธุรการประสานงานคีย์ข้อมูล Share บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด พนักงานธุรการประสานงานคีย์ข้อมูล มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถประสบการณ์ ) บันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย) ประสานงานการสั่งซื้อวัตถุดิบ) จัดทำเอกสารภาษีหักณ.ที่จ่าย) จัดการงานเอกสารอื่นๆ คีย์ข้อมูล ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา.มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word ,Excel) ได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-] - สอบถาม บริษัท ฟอร์ม พลัส จำกัด / ซอยแจ้งวัฒนะ แยก -- ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

...เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้.มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานเบอร์คุณรุ่ง คุณพัสกร - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


โฟร์แมนอาวุโส

...โฟร์แมนอาวุโส หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โฟร์แมนอาวุโส Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โฟร์แมนอาวุโส มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบ ไฟฟ้า เครื่องกลอุตสาหการ.ประสบการณ์์ก่อสร้าง - ปี.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานเบอร์ คุณ รุ่ง คุณพัสกร (ก่อสร้าง) - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


วิศวกรไฟฟ้า

...วิศวกรไฟฟ้า หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรไฟฟ้า Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรไฟฟ้า มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบ วศบ.ไฟฟ้า.ประสบการณ์์ - ปี เกี่ยวกับการสร้างอาคาร.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานเบอร์คุณรุ่ง คุณพัสกร (ก่อสร้าง) - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


วิศวกรโยธา

...วิศวกรโยธา หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรโยธา Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรโยธา มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบวศบ.โยธา.ประสบการณ์์ - ปี.ใช้โปรแกรม Aotocad Microsoft Project Microsoft office ได้คล่อง.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานเบอร์ คุณรุ่ง คุณพัสกร (ก่อสร้าง) - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


วิศวกรโครงการ Project Engineer

...วิศวกรโครงการ Project Engineer หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรโครงการ Project Engineer Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ วิศวกรโครงการ Project Engineer มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบวศบ.โยธา มีใบกว..ประสบการณ์์ - ปี.ใช้โปรแกรม Aotocad Microsoft Project Microsoft office ได้คล่อง.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานเบอร์คุณรุ่ง คุณพัสกร (ก่อสร้าง) - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 09 มีนาคม 2561


Graphic Design

...ษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด Graphic Design มีนาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป จัดทำป้าย/แบนเนอร์ต่างๆ บน สื่อ Social ต่าง ถ่ายรูปสินค้า พร้อม Retouch ให้สวยงามน่าสนใจงานกราฟิคอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา . - . น. .เพศหญิง / ชายอายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปวส.ขึ้นไป ไ ม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์ ในสายงาน - ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Lightroom, Capture one, Premier Pro, After effect ได้.สามารถถ่ายในสตูดิโอใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพได้.มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ชอบอะไรแปลกใหม่.ใช้งานเข้าใจใน Social Network (เช่น facebook,instagram,youtube).ยินดีพิจารณานักศึกษาที่จบใหม่.*** พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น *** ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันหยุด พักร้อนท่องเที่ยวประจำปีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสามารถส่งใบสมัครโดยตรงเข้ามาได้ที่ E-mail sorawebeautyintrend.com Line - สอบถาม บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด เลขที่ / ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


พนักงานทั่วไป

... - บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด พนักงานทั่วไป Share บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด พนักงานทั่วไป มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดูแล เตรียมสินค้าส่งลูกค้างานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จันทร์-เสาร์ .-. น. .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี เทียบเท่า ทุกสาขา.ใช้อุปกรณ์สำนักงาน, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน, Microsofe Office Internet ได้.อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ทำงานเป็นทีมได้.มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ.สุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพคล่องตัว ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงาน.สนใจมีความรู้ เรื่องกลุ่มบำรุงผิว เครื่องสำอาง นำหอม ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันหยุดตามกฎหมาย พักร้อน ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสามารถส่งใบสมัครโดยตรงเข้ามาได้ที่ E-mail sorawebeautyintrend.com Line - สอบถาม บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด เลขที่ / ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน ...


กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ

...เจ้าหน้าที่ธุรการ หางาน - บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ Share บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน - รับผิดชอบงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล รับ .ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด / หมู่ ซอยบุญเปี่ยม ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 05 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 34 หน้า หน้าถัดไป >>