Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

นักวิเคราะห์ระบบ-

... ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ -วางแผนพัฒนาระบบงานตามเป้าหมายระยะเวลาที่กำหนด-ออกแบบ Conceptual Desing ของระบบการเขียนFlow chart ต่างๆรวมทั้งศึกษาวิธืการทำงานที่เกี่ยวกับงานของ user เพื่อนำมาพัฒนาระบบ-วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ความต้องการทางธุรกิจค้นหาจุดบกพร่องเพื่อนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร-ดูแลแอพพลิเคชั่นโปรแกรมฐานข้อมูล-ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูล จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระเบียบง่ายต่อการวิเคราะห์-ฝึกอบรม USER ในเรื่องการใช้งานระบบ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง-ทดสอบระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน-งาน Support ด้าน IT เช่นดูแลระบบคอมฯกับเนทเวิร์ค .จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมฯ,สารสนเทศ,ไอที อื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบ - ปี.ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ.สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความรับผิดชอบ สามารถทำโอที ได้.หากมีประสบการณ์กับระบบบัญชีเช่น Ebusiness Plus ระบบจัดการคลังสินค้า WMS กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


Inventory planner-

...Inventory planner- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Inventory planner Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Inventory planner ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูประสบการณ์ - วางแผนความต้องการสินค้า,จุดสั่งซื้อ,ระดับสินค้าคงคลังของบริษัท- พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าในอดีต- ประสานกับฝ่ายขาย จัดซื้อ werehouse เพื่อรักษาระดับสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า- จัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพรักษาต้นทุนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม- ติดตามการหมุนเวียนของสินค้า ร่วมกับแผนกการตลาดเพื่อจัดการกลุ่มสินค้า- วิเคราะห์ แนวโน้ม รวมถึง สนับสนุนฝ่ายบริหารในการวางแผนกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน .มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถพูดคุยกับแผนกอื่นๆๆได้ดี.มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2560


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด ช่างเทคนิค ตุลาคม ระดับเงินเดือน Start ,.- ติดตั้งอินเทอร์เน็ต / เคเบิลทีวีงานซ่อมบำรุงหลังการขาย .เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร.อายุไม่เกิน ปี.เคยทำงานด้านช่างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด / หมู่ ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ

...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนงาน(ยอ.) ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด (ปปส.ทุ่งสองห้อง) กันยายน ระดับเงินเดือน , -รวบรวม ตรวจสอบ รายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณในภาพรวม หน่วยงาน โควตากลางผ่านระบบกำลังพล-รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานสำนักงาน ปปส.ที่ได้รับการพิจารณารายชื่อ ผ่านระบบกำลังพล-บันทึกข้อมูลผู้ได้รับบำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านระบบกำลังพล-รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลรายชื่อที่ถูกเสนอขอโควตาส่วนกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงาน ป.ป.ส. ตามโควตา ที่กำหนดผ่านระบบกำลังพลบันทึกข้อมูลผู้ได้รับบำเหน็จความชอบประจำปีของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านระบบกำลังพล-ตรวจสอบ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อที่ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี .***เพศชายเพศหญิง***.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป.ตรี (สาขาบริหารธุร...


กรุงเทพมหานคร 28 กันยายน 2560


พนักงานจัดซื้อ

...พนักงานจัดซื้อ หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ - พนักงานจัดซื้อ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานจัดซื้อ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .วุฒิ ม. - ปวส..อายุ ปี- ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


พนักงานการเงินใน

...พนักงานการเงินใน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ - พนักงานการเงินใน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานการเงินใน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .วุฒิ ปวส. - ป.ตรี.อายุ ปี- ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Web Administrator

...strator บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด Web Administrator กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เรียบเรียง Content เกี่ยวกับ Product , Service , Promotion ใหม่ ๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่มีจำหน่ายทั้งในต่างประเทศ นำข้อมูลขึ้น Website Social Media เพื่อสื่อภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ขององค์กร .เพศชาย/หญิง .จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปี.ออกแบบกราฟิกพื้นฐานได้.ถ่ายภาพให้เล่าเรื่องได้.มีหัวคิดเกี่ยวกับ Internet marketing.อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษหากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ (ไม่มีไม่ว่า) - อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ (โดยเฉพาะศัพท์ทางการแพทย์) สวัสดิการ. ประกันสังคม. โบนัสประจำปี. ปรับเงินเดือนประจำปี. ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม khongpopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต/) ถนนงามวงศ์วาน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


พนักงานบัญชีการเงิน

...พนักงานบัญชีการเงิน หางาน - บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด - พนักงานบัญชีการเงิน บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด พนักงานบัญชีการเงิน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามดครงสร้างบริษัท รับผิดชอบงานด้านการเงิน บันทึกบัญชีโปรแกรม Express .เพศหญิง.จบปริญญาตรีบัญชี/การเงิน.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microscft office ได้ดี.หากสามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. โบนัสประจำปี. ปรับเงินเดือนประจำปี. ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม khongpopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด / ซอยงามวงศ์วาน แยก (ชินเขต/) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด- หางาน - บริษัท มิชชั่น ที จำกัด - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาด บริษัท มิชชั่น ที จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายการตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน n/a -เสนอขายสินค้ากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน-รับผิดชอบหาลูกค้า .เพศชาย-หญิง.ไม่จำกัดอายุ.การศึกษา ปวช ขึ้นไป ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มิชชั่น ที จำกัด โครงการเดอะพาราไดซ์ ซอย / หมู่ ซ.แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


พนักงานไอที-

...พนักงานไอที- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป - พนักงานไอที ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป พนักงานไอที กันยายน ระดับเงินเดือน , -ดูแลงานSupportด้าน ITเช่นดูแลระบบเนทเวิร์ค-ดูแลซ่อมคอมฯพื้นฐาน ในองค์กร ฯลฯ .สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 31 หน้า หน้าถัดไป >>