Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (ชาย)

...พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (ชาย) หางาน - บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (ชาย) Share บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น (ชาย) กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-,++ ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น- ประจำพื้นที่กรุงเทพฯ เช่นสุขุมวิท,คลองเตย,พระโขนง,สีลม,สาทร,บางรัก- ประจำพื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี .เพศชาย อายุ - ปี.มีทักษะในการขับรถดี.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ,ปริมณฑลนิคมอุตสาหกรรม.ถ้าไม่มีประสบการณ์บริษัทยินดีสอนให้.ต้องมีบุคคลค้ำประกันเงินเดือน , บาท ขึ้นไป ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร *** เปิดรับสมัครทุกวันไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา .-.น. ****** สถานที่อบรมมี ที่คือ ซ.แจ้งวัฒนะ ถ.ศรีนครินทร์ *** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง บริษัท จุลศักดิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขที่ /- ซอยแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร . -- มือถือ ฝ่ายบุคคล --...


กรุงเทพมหานคร 13 กรกฎาคม 2561


พนักงานธุรการก่อสร้าง ด่วน

...พนักงานธุรการก่อสร้าง ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานธุรการก่อสร้าง ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานธุรการก่อสร้าง ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .วุฒิปวช-ปวส.เพศชาย - หญิง อายุ ปี- ปี.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561


ธุรการประสานงาน

...ธุรการประสานงาน หางาน - บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด ธุรการประสานงาน Share บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด ธุรการประสานงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานกับลูกค้า เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ - ปี.มีความกระตือร้น ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน.มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน.ใช้โปรแกรม MS Office , Express.สามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่เพื่อนร่วมงาน.พร้อมเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม -เบี้ยขยันเมื่อผ่านโปร -ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม onyekaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด / ซอย ประชาชื่น แยก -- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)

...เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support) หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support) Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน .ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 01 กรกฎาคม 2561


พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน

...พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม..ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุเด็ก ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน

...ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ม. ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานยานยนต์

...พนักงานยานยนต์ หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานยานยนต์ Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานยานยนต์ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม. - ปวส. ทุกสาขา.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท .มีประสบการณ์ด้านยานยนต์ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


Admin Page (ดูแลตลาดออนไลท์)-

...Admin Page (ดูแลตลาดออนไลท์)- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Admin Page (ดูแลตลาดออนไลท์) Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป Admin Page (ดูแลตลาดออนไลท์) มิถุนายน ระดับเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ -ลงสินค้าออนไลน์ ตอบคำถามลูกค้า ทำโปรโมชัน-ดูแลเพจ .อายุ - ปี.มึความรู้เรื่องตลาดออนไลท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออโตควิป / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561


Sales Executive1

...Sales Executive หางาน - บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด Sales Executive Share บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด Sales Executive มิถุนายน ระดับเงินเดือน - .แนะนำผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯ.วางแผนงานขายในธุรกิจของบริษัท.Support ข้อมูล รายละเอียดหลังการขายระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ .เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจด้าน Internet , Wireless ธุรกิจด้านสื่อสาร โทรคมนาคม.มีทักษะด้านการนำเสนอ, ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ทักษะด้านการวางแผนการขาย.มีบุคลิกที่ดี, รักการขาย มีหัวใจบริการ คล่องตัวสูง.สามารถอ่าน พูด เขียน ฟังภาษาอังกฤษได้.มีรถยนต์นำมาใช้ปฎิบัติงานได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ค่าเดินทาง / เบี้ยเลี้ยง.ค่าทางด่วน.เงินช่วยเหลือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด / ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 12 มิถุนายน 2561


ช่างเทคนิค (Technician)1

...ช่างเทคนิค (Technician) หางาน - บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ช่างเทคนิค (Technician) Share บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ช่างเทคนิค (Technician) มิถุนายน ระดับเงินเดือน .ซ่อมอุปกรณ์ wireless, computer อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์.ประสานงานการซ่อมกับธุรการฝ่ายขาย .เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์งานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ.ผ่านเกณฑ์ทหาร ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ชุดยูนิฟอร์ม.สวัสดิการเงินช่วยเหลือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด / ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 37 หน้า หน้าถัดไป >>