Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

พนักงานเย็บผ้า

...พนักงานเย็บผ้า หางาน - บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานเย็บผ้า Share บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานเย็บผ้า เมษายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายเย็บผ้า ตัดแต่งงานที่รับผิดชอบ .มีอายุไม่ต่ำกว่า ปี.เพศหญิง.มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.รายได้ตามประสบการณ์.พักอาศัยอยู่ใกล้บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที.รู้ผลทันที ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -สวัสดิการ ต่างๆ-เบี้ยขยัน -วันหยุดพิเศษ-ท่องเที่ยวประจำปี-สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน-ประกันสังคม -ชุดฟอร์มพนักงาน อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ (-) K.บุษสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทได้โดยตรงส่งใบสมัครมาทาง E Mail flagvictoryhotmail.comส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ - สอบถาม บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด เลขที่ / ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ ...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561


พนักงานขับรถส่งสินค้า

...พนักงานขับรถส่งสินค้า หางาน - บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า Share บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า มีนาคม ระดับเงินเดือน ขับรถรับส่ง-สินค้า .ประสบการณ์การขับรถส่งสินค้า ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไนซ์ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ -, - ...


กรุงเทพมหานคร 31 มีนาคม 2561


ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย1

...ติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า.อบรมการใช้งานโปรแกรม.จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน.แก้ไขปัญหาการใช้งาน.ตรวจสอบข้อมูล .เพศชาย อายุ - ปี.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.มีทักษะการใช้ SQL.มีทักษะในการสื่อสาร ตรวจสอบวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ดี.อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบงานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถทำงานภายใต้ความอดทนได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้.ออกต่างจังหวัดนานๆได้.มีทักษะในการใช้ Linux , Server จะพิจารณาพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน . ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ. ชุดยูนิฟอร์ม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด). เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม). เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต . สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย. สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร...


กรุงเทพมหานคร 29 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่สโตร์

...เจ้าหน้าที่สโตร์ หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ดูแลระบบ คลังสินค้า สโตร์ .เพศชาย / เพศหญิง.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.ขยัน อดทน.มีวินัยในการทำงาน.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ ที่บริษัทฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2561


ช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน

...ช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด ช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด ช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ประสบการณ์ ซ่อมบำรุง ทั่วไป ภายในโรงงาน .เพศชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปวส.ขยัน อดทน.มีวินัยในการทำงาน.ถ้ามีความรู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

...ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี Share บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี มีนาคม ระดับเงินเดือน - ลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบัญชี. จัดทำเอกสารทางบัญชี ออกใบกำกับภาษี วางบิล รัเช็ค. จัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง. จัดเรียงเอกสารเข้าเเฟ้ม. บันทึกข้อมูลทางบัญชีเข้าระบบ. จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีเพื่อยื่นสำนักงานบัญชี .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ.ชอบงานเอกสาร.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี หากใช้โปรเเกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารทางบัญชี ธุรการ.พักอาศัยใกล้สุขสวัสดิ์ พระรามสอง.มนุษยสัมพันธ์ดี.เรียนรู้เร็ว พร้อมเริ่มงาน เเละ อยากทำงานจริงๆ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โบนัสประจำปี / ยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกั...


กรุงเทพมหานคร 17 มีนาคม 2561


System Engineer1

...System Engineer หางาน - บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด System Engineer Share บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด System Engineer มีนาคม ระดับเงินเดือน XXXX-XXXX . ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server ของบริษัท ของลูกค้า. Implement ติดตั้งดูแลระบบ Server Infrastructure. ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาระบบให้กับลูกค้า. ออกแบบ ระบบ Server Infrastructure ให้กับลูกค้า .เพศชาย.การศึกษาปริญญาตรี.มีประสบการณ์ ในการ Implement Server AD, Exchange, VMware อื่นๆ.มีประสบการณ์ ในการติดตั้งระบบ Security Firewall Cisco, Fortigate, Watchguard อื่นๆ.มีความกระตือรือล้น ในการทำงาน.มีความรับผิดชอบสูง.สนใจหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ เกี่ยวกับงานที่ดูแล ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ce sitech.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จำกัด ,, ซอยประชาอุทิศ / แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


Assistant Product Manager -

...Assistant Product Manager - หางาน - บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด Assistant Product Manager Share บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด Assistant Product Manager มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน -ปฏิบัติตามแผนการตลาดที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงาน กับSuppliers/ลูกค้า -งานราชการ เช่น องค์การอาหารขึ้นทะเบียนยา- ประสานงาน ติดตามการลงสื่อโฆษณาให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด-เข้าร่วมกิจกรรมการตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์,สาขาการตลาด.พักอาศัยอยู่แถว พระประแดง/ราษฎร์บูรณะ/ทุ่งครุ/บางมด/จอมทอง ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เบี้ยขยัน. อาหารกลางวัน. เบี้ยผลงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. งานเลี้ยงบริษัทประจำปี. โบนัส. เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา,มารดา,สามี ภรรยา เสียชีวิตกรณีพนักงานเสียชีวิต สถานที่ทำงาน ราษฎร์บูรณะ ทำงานสัปดาห์ละ วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามได้ที่คุณกุ้ง ฝ่ายบุคคล- ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


ช่างไฟฟ้าโรงงาน

...ช่างไฟฟ้าโรงงาน หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด ช่างไฟฟ้าโรงงาน Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด ช่างไฟฟ้าโรงงาน มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ เป็นช่างไฟฟ้าโรงงาน .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.มีความอดทน / ขยัน.ตั้งใจทำงาน.มีประสบการทำงานมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


INTERIOR DESIGNER (freelance)

...INTERIOR DESIGNER (freelance) หางาน - บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด INTERIOR DESIGNER (freelance) Share บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด INTERIOR DESIGNER (freelance) มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำงานออกแบบ, เขียนแบบ Perspective ทำงานที่บ้านได้ นัดคุยงานประชุมเป็นครั้งคราวสามารถVDO Conference ทาง app Line Messenger ได้ .รักมุ่งมั่นในงานออกแบบ ทุ่มเทในการทำงาน มีความรับผิดชอบ รสนิยมดี มองโลกในแง่ดี สามารถเห็นภาพรวม จนถึงรายละเอียดของงานได้ มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้ Autocad, D Max sketch Up ได้.เขียนแบบก่อสร้างทำproductionได้.นักศึกษาสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน part time ทำงานเขียนแบบ Perspective ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pg/idealiststudio.co.ltdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจ ส่ง Fortfolio สอบถามเพิ่มเติม - สอบถาม บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด เลขที่ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตรา...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561