Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด ธุรการ Share บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด ธุรการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - -จัดเก็บเอกสาร-คีย์ข้อมูล-จัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง .ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีใจรักในงานเอกสาร.ละเอียดรอบคอบ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / โบนัสประจำปี / ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทแคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด บริษัท แคส คาร์ตั้น อินดัสทรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) / หมู่ ซอย ถนนพระราม แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่คลังข้อมูล (DATA CENTER)1

...เจ้าหน้าที่คลังข้อมูล (DATA CENTER) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังข้อมูล (DATA CENTER) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังข้อมูล (DATA CENTER) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ติดตั้งระบบงานคลังข้อมูล.อบรมการใช้งานในระบบ.แก้ไขปัญหาของโปรแกรม.จัดทำคู่มือการทำงาน.จัดทำฟอร์มรายงาน .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน -ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน-เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด) -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)-เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต -สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย-สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร-เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร-กองทุนการศึกษา (ระดับปริญญาโท)-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน-ตรวจสุขภาพประจำปี-ท่องเที่ยวต่างจังหวัด (Staff Party) วัน คืน-กิจกรรมปฏิบัติธรรม วัน คืน-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี-...


กรุงเทพมหานคร 20 ธันวาคม 2560


เลขานุการกรรมการผู้จัดการ1

...เลขานุการกรรมการผู้จัดการ หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เลขานุการกรรมการผู้จัดการ Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เลขานุการกรรมการผู้จัดการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกองค์กร.จัดทำตารางการนัดหมาย การนัดประชุมต่างๆ.ติดตามประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร.อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆของผู้บริหาร.โต้ตอบจดหมาย mail ด้วยภาษาอังกฤษ .เพศหญิง อายุ- ปี.จบปริญญาตรี สาขา เลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่.สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้.ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน -ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน-เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด) -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)-เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต -สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย-สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร-เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร-กองทุนการศึกษา (ระดับปริญญาโท)-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน-ตรวจสุขภาพประจำปี-ท...


กรุงเทพมหานคร 19 ธันวาคม 2560


พนักงานจัดเตรียมพิธิีสงฆ์

...พนักงานจัดเตรียมพิธิีสงฆ์ หางาน - บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานจัดเตรียมพิธิีสงฆ์ Share บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานจัดเตรียมพิธิีสงฆ์ ธันวาคม ระดับเงินเดือน - จัดเตรียมสถานที่สงฆ์ สำหรับจัดงานทำบุญบ้านทำบุญสำนักงาน ให้บริการหน้าไลน์อาหารบุฟเฟต์ ในกรณีมี พาหนะ (รถกระบะ) จะมีค่าน้ำมันให้ พิจารณาเป็นพิเศษ คุณศุภสิทธิ์ .จบการศุึกษาขั้นต่ำ ม. .มีความรับผิดชอบสูง.มีความซื่อสัตย์ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เลขที่ / ซอยประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


พนักงานบริการอาหาร

...พนักงานบริการอาหาร หางาน - บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานบริการอาหาร Share บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) พนักงานบริการอาหาร ธันวาคม ระดับเงินเดือน - เป็นงาน Catering คอยให้บริการด้านอาหาร .รักในงานให้การบริการ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ปารมิตตา ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) หมู่บ้านวิเศษสุขนคร เลขที่ / ซอยประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


Freelance ดีไซด์เนอร์ (รองเท้า)

...Freelance ดีไซด์เนอร์ (รองเท้า) หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด Freelance ดีไซด์เนอร์ (รองเท้า) Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด Freelance ดีไซด์เนอร์ (รองเท้า) ธันวาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามผลงาน ดีไซด์เนอร์ (งานรองเท้า) ออกแบบ งานด้านรองเท้า งานอิสระ .เพศชาย / เพศหญิง.เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง กรุงเทพมหานคร ส่งข้อมูลสมัครงานทาง Jobthaiweb สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัทฯบ.สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด ประชาอุทิศ แยก บางมดทุ่งครุ กทม. โทร - ต่อ ฝ่ายบุคคล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2560


Senior Programmer (Programmer)1

...Senior Programmer (Programmer) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด Senior Programmer (Programmer) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด Senior Programmer (Programmer) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รับทราบความต้องการ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม . พัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ SQL Server , Oracle , MySQL , Postgre SQL. พัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Application , Web Application , Mobile Application . วิเคราะห์ ออกแบบ Database ให้เหมาะสมกับข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ . ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งานจริง .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Delphi.มีประสบการณ์ด้านProgrammer ไม่น้อยกว่า ปี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพชุดยูนิฟอร์มกองทุนสวัสดิการเบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามา...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์)1

...เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วางแผนฝึกอบรม.อบรมการใช้งานโปรแกรม.จัดเตรียมข้อมูล.จัดทำคู่มือการใช้งาน .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน -ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน-เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด) -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)-เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต -สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย-สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร-เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร-กองทุนการศึกษา (ระดับปริญญาโท)-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน-ตรวจสุขภาพประจำปี-ท่องเที่ยวต่างจังหวัด (Staff Party) วัน คืน-กิจกรรมปฏิบัติธรรม วัน คืน-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี-พักร้อน - วัน/ปี...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement)

...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย (Implement) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย (Implement) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า อบรมการใช้งานโปรแกรม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูล .จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพชุดยูนิฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยสวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตรกองทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmshosxpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


หัวหน้าแผนกบัญชี1

...หัวหน้าแผนกบัญชี หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด หัวหน้าแผนกบัญชี Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด หัวหน้าแผนกบัญชี ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . บันทึกบัญชีรับจ่าย.ทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, จ่ายล่วงหน้า, รอตัดจ่าย ตั้งค่าใช้จ่ายตอนสิ้นปี. งานด้านติดตามลูกหนี้จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานการติดตามหนี้ที่มีปัญหา . จัดเตรียมข้อมูลสำหรับให้Audit ตรวจสอบ. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน. ตรวจสอบรายการภาษียื่นแบบภาษี (ภพ., ภงด., ภงด.). ตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ภาษีซื้อ . นำเสนอผลการดำเนินงาน, ลูกหนี้, ประมาณการรับ-จ่ายล่วงหน้า กับผู้บริหารหัวหน้าที่เกี่ยวข้อง. ปฏิบัติงานวันจันทร์ -ศุกร์ (.-.น.) .จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ปิดงบ ติดตามหนี้ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน . ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ. ชุดยูนิฟอร์ม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด). เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม). เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560