Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

พนักงานเจียร

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานสโตร์แพ็คกิ้ง

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/หญิง, อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานเจียรอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตฝึกงานทั่วไป (ต้องการด่วน)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รองผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

...ลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้า จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์3.อายุ 18ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งสินค้า

...ภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.อายุไม่เกิน 45ปี3.มีใบอนุญาติขับรถประเภท24.เพศชาย5.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้6.สามารถรับสภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานประจำคลังสินค้า

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.อายุ 18ปีขึ้นไป3.วุฒิ ม.3 ปวช. ขึ้นไป4.มีความอดทนในการทำงาน5.มีความซื่อสัตย์6.สามารถรับสภาวะที่กดดันได้7.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หากสามารถขับรถยกได้(โฟคลิฟท์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ2.วุฒิป.ตรี ขึ้นไป3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานแพ็คสินค้า

...งาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ18ปีขึ้นไป2.เพศชาย3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา4.ไม่ต้องมีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการ

... หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี 3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563