Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ประสานงานการขาย-การตลาด

...3.มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อนร่วมงาน4.มีความอดทนรับผิดชอบต่องาน5.กระตือรือร้นในการทำงาน6.ซื่อสัตย์7.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี8.มีประสบการณ์ด้านการขายผ้าม้วน จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (Accounting) (ต้องการด่วน)

...การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต ช่างกลึง CNC MC WC EDM (ต้องการด่วน)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

...ิต5.สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงระบบได้6.สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2006, 2014, 2D, 3D7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Word, Excel, Internet8.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Q.C. โรงงาน (ต้องการด่วน )

...ื่องมือวัดละเอียด , เวอร์เนีย , ไมรโครได้เป็นอย่างดี5.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี7.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

....สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Power Point Internet ได้เป็นอย่างดี5.ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว6.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Support

...น้อย 1 ปี4.มีความรู้เรื่องระบบ LAN , Network , เขียนโปรแกรมต่าง ๆ เขียน Web site5.ใช้Microsoft Office, Word, Excel Internet ได้เป็นอย่างดี6.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ (ต้องการด่วน)

...มือวัดละเอียด, เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์ได้เป็นอย่างดี6.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี8.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดส่ง (ต้องการด่วน)

...ุ 18-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถยนต์4.มีจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง

...วามรู้ด้านการซ่อมเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องจักร, ดูแลบำรุงรักษางานสาธารณูปโภค5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี6.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563