Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ (ดูแลห้องรับส่งเอกสาร ของธนาคาร) ด่วน

...นไป4.ขยัน มีใจรักงานบริการ มีความอดทน5.มีประสบการณ์ทำงานคลังสินค้าห้อง Mail Room6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี7.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงาน8.มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขาย (เซ็นทรัลพระราม2)

...าติไทย2.-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา3.-มีประสบการณ์ทำงานขายอย่างน้อย 1 ปี4.-มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้หาประสบการณ์ด้านการขาย5.-รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี6.-เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้ไม่จำกัด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Support

... System Admin/IT/Networkช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้3.รับแรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เกี่ยวข้อง2.อายุ 24 -30 ปี3.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่5.มีความรู้พื้นฐานด้าน SQL เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Project Manager (PM)

...ารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี4.สามารถใช้ Ms. Project ,Ms.Office ได้ดี5.มีความรู้ด้าน My SQL , Linux , Network เป็นต้น6.มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี7.มี Service Mind8.สามารถรับแรงกดดันได้สูง มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

...คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ22-30 ปี2.จบปริญญาตรี สาขา เลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่4.สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้5.ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ขยัน อดทน2.ตั้งใจทำงาน3.อยากเรียนรู้งานใหม่ๆ4.สามารถทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Support ( ด่วนที่สุด )

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย / หญิง วุฒิปวส. ขั้นไป2.มีประสบการณ์ทางด้าน IT / Web จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.มีความกระตือรื้อร้นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย4.ร่วมงาน / ทำงานภายใต้เวลา แรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales ( ด่วน )

... 1.ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป2.มีรถยนต์เป็นของตัวเอง3.มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงการ/ก่อสร้าง/งานออกแบบพิจารณาด่วน4.มีทักษะการนำเสนอได้ดี5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลได้ดี6.มีความอดทน ขยัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปวช.ขึ้นไป2.ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35ปี3.มีความขยัน กระตือรือร้น 4.มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์5.มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563