Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

...คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง อายุ22-30 ปี2.จบปริญญาตรี สาขา เลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่4.สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้5.ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ขยัน อดทน2.ตั้งใจทำงาน3.อยากเรียนรู้งานใหม่ๆ4.สามารถทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


IT Support ( ด่วนที่สุด )

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย / หญิง วุฒิปวส. ขั้นไป2.มีประสบการณ์ทางด้าน IT / Web จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.มีความกระตือรื้อร้นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย4.ร่วมงาน / ทำงานภายใต้เวลา แรงกดดันได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales ( ด่วน )

... 1.ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ขึ้นไป2.มีรถยนต์เป็นของตัวเอง3.มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงการ/ก่อสร้าง/งานออกแบบพิจารณาด่วน4.มีทักษะการนำเสนอได้ดี5.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลได้ดี6.มีความอดทน ขยัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปวช.ขึ้นไป2.ชาย หญิง อายุไม่เกิน 35ปี3.มีความขยัน กระตือรือร้น 4.มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์5.มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ประสานงานการขาย-การตลาด

...3.มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อนร่วมงาน4.มีความอดทนรับผิดชอบต่องาน5.กระตือรือร้นในการทำงาน6.ซื่อสัตย์7.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี8.มีประสบการณ์ด้านการขายผ้าม้วน จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (Accounting) (ต้องการด่วน)

...การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้เป็นอย่างดี5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายผลิต ช่างกลึง CNC MC WC EDM (ต้องการด่วน)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 18-40 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ทุกสาขา3.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี4.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

...ิต5.สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงระบบได้6.สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2006, 2014, 2D, 3D7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Word, Excel, Internet8.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Q.C. โรงงาน (ต้องการด่วน )

...ื่องมือวัดละเอียด , เวอร์เนีย , ไมรโครได้เป็นอย่างดี5.สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Word, Excel, Internet ได้เป็นอย่างดี7.ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียน ร.ด ปี 3 เรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563