Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

Senior Programmer (Programmer)1

...Senior Programmer (Programmer) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด Senior Programmer (Programmer) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด Senior Programmer (Programmer) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง รับทราบความต้องการ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม . พัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi. พัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับ SQL Server , Oracle , MySQL , Postgre SQL. พัฒนาโปรแกรมแบบ Windows Application , Web Application , Mobile Application . วิเคราะห์ ออกแบบ Database ให้เหมาะสมกับข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ . ทดสอบโปรแกรมที่ทำการพัฒนาขึ้น เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งานจริง .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Delphi.มีประสบการณ์ด้านProgrammer ไม่น้อยกว่า ปี ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพชุดยูนิฟอร์มกองทุนสวัสดิการเบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามา...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์)1

...เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (คอมพิวเตอร์) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .วางแผนฝึกอบรม.อบรมการใช้งานโปรแกรม.จัดเตรียมข้อมูล.จัดทำคู่มือการใช้งาน .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน -ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ชุดยูนิฟอร์ม/เครื่องแบบพนักงาน-เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด) -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)-เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต -สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย-สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร-เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร-กองทุนการศึกษา (ระดับปริญญาโท)-เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน-ตรวจสุขภาพประจำปี-ท่องเที่ยวต่างจังหวัด (Staff Party) วัน คืน-กิจกรรมปฏิบัติธรรม วัน คืน-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)-ปรับเงินเดือนประจำปี-พักร้อน - วัน/ปี...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement)

...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement) หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย (Implement) Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบดูแลหลังการขาย (Implement) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า อบรมการใช้งานโปรแกรม จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูล .จบปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปี.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพชุดยูนิฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยสวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตรกองทุนการศึกษาเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bmshosxpโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


หัวหน้าแผนกบัญชี1

...หัวหน้าแผนกบัญชี หางาน - บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด หัวหน้าแผนกบัญชี Share บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด หัวหน้าแผนกบัญชี ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . บันทึกบัญชีรับจ่าย.ทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, จ่ายล่วงหน้า, รอตัดจ่าย ตั้งค่าใช้จ่ายตอนสิ้นปี. งานด้านติดตามลูกหนี้จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานการติดตามหนี้ที่มีปัญหา . จัดเตรียมข้อมูลสำหรับให้Audit ตรวจสอบ. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน. ตรวจสอบรายการภาษียื่นแบบภาษี (ภพ., ภงด., ภงด.). ตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่างๆ เช่น เงินฝากธนาคาร ภาษีซื้อ . นำเสนอผลการดำเนินงาน, ลูกหนี้, ประมาณการรับ-จ่ายล่วงหน้า กับผู้บริหารหัวหน้าที่เกี่ยวข้อง. ปฏิบัติงานวันจันทร์ -ศุกร์ (.-.น.) .จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี ปิดงบ ติดตามหนี้ ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน . ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ. ชุดยูนิฟอร์ม. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด). เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม). เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


พนักงานปริ้นท์

...พนักงานปริ้นท์ หางาน - บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานปริ้นท์ Share บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด พนักงานปริ้นท์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ผลิตชิ้นงานปริ้นท์งานที่ได้รับมอบหมายดูแลงานที่รับผิดชอบ .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ไม่ต้องมีประสบการณ์.มีความขยัน อดทน.พักอาศัยสถานที่ใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเริ่มงานได้ทันที ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -สวัสดิการ ต่างๆ-เบี้ยขยัน -วันหยุดพิเศษ-ท่องเที่ยวประจำปี-สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน-ประกันสังคม -ชุดฟอร์มพนักงาน อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม vioflagโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ (-) K.บุษสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทได้โดยตรงส่งใบสมัครมาทาง E Mail flagvictoryhotmail.comส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัทฯ - สอบถาม บริษัท วีไอโอ แฟลก เซอร์วิส จำกัด / ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill

...ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill หางาน - บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill Share บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Mill พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, ช่วยหัวหน้าแผนกทำงานด้านควบคุมการผลิตในแผนก Mill งานด้านเอกสารของแผนก .เพศชาย.อายุ - ปี.ม.-ปวส. สาขาช่าง สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด ซอยประชาอุทิศ แยก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


นครปฐม 30 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ สโตร์

...เจ้าหน้าที่ สโตร์ หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่ สโตร์ Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าหน้าที่ สโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ เช็คของ เข้า-ออก สต็อค จัดเก็บสินค้า เข้าระบบ ที่กำหนด .เพศชาย/หญิง .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปวส.ขยันอดทน / ซื่อสัตย์.มีความตั้งใจ / ใฝ่รู้.มีความรับผิดชอบงานดี กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ บริษัทฯกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


เสมียน-ธุรการ

...เสมียน-ธุรการ หางาน - บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เสมียน-ธุรการ Share บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เสมียน-ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ประสานงาน ด้านธุรการฝ่ายผลิต .เพศหญิง .อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช - ปวส.ขยันอดทน / ซื่อสัตย์.มีความตั้งใจ / ใฝ่รู้ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบ บริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สันติทิพย์ อุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ซอย ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 22 พฤศจิกายน 2560


รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน 1 ธ.ค. 60-10 ม.ค.61 ประจำ บิ๊ก

...รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ บิ๊กซีจัมโบ้ ราษฎร์บูรณะ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ บิ๊กซีจัมโบ้ ราษฎร์บูรณะ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ บิ๊กซีจัมโบ้ ราษฎร์บูรณะ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน บาท / วัน เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายได้ วันละ บาท + เบี้ยขยัน + OT+incentive .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง.- มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน พี่เจโทร....


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2560


รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน 1 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 ประจำ โ

...รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ โลตัส บางปะกอก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ โลตัส บางปะกอก Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ โลตัส บางปะกอก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน บาท / วัน เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายได้ วันละ บาท + เบี้ยขยัน + OT+incentive .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง.- มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน พี่เจโทร. --ID LINE ...


กรุงเทพมหานคร 20 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 64 หน้า หน้าถัดไป >>