Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทับยาว แขวงทับยาว กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า

...ช่างซ่อมบำรุงและไฟฟ้า หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า กันยายน ระดับเงินเดือน - ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงงานผลิต .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างกลที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหาน...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2561


ผู้จัดการโชว์รูม

...ผู้จัดการโชว์รูม หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการโชว์รูม กันยายน ระดับเงินเดือน - บริหารงานจัดการโชว์รูมแสดงสินค้าของบริษัท .ชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์ในจะพิจารณาเป็นพิเศษ.บุคคลิก มนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน อังกฤษ ได้ดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระ...


กรุงเทพมหานคร 09 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน - บันทึกการเบิกจ่ายสินค้าประจำวัน .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมบัญชี,Microsoft office ได้ดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- , --...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT)

... บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT) กันยายน ระดับเงินเดือน - ดูแลเวปไซค์ สื่อออนไลน์ของบริษัท มีความรู้ในการเขียนเว็บไซค์ ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ร่วมพัฒนาโปรแกรมซัพพอต งานทางด้าน hardware แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ มีความรู้ในการจัดทำ KPI เอกสารต่างๆ ในแผนก งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงานในใน ปีขึ้นไป.มีความอดทนสุง อยู่ภายใต้แรงกดดันได้.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


พนักงานขาย(ลูกค้าจีน)-

...พนักงานขาย(ลูกค้าจีน)- หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขาย(ลูกค้าจีน) Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานขาย(ลูกค้าจีน) กันยายน ระดับเงินเดือน - - ดูแลลูกค้าชาวจีน- ขายสินค้าให้ลุกค้าชาวจีนรับทั้ง parttime Fulltime .เพศ ชาย - หญิง อายุ ปีขึ้น.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาจีนได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.รักงานขาย กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ Q.A-

... บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ Q.A กันยายน ระดับเงินเดือน - - วางแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ- ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งมอบให้ลูกค้า- ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนรับสินค้า .เพศหญิง / อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง).มีประสบการณ์สายงาน QA/QC ปี.เคยทำงานในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ระบบ GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เคยผ่านงานที่มีการใช้ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรม เช่น ISO HACCP กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์1

...ยายน ระดับเงินเดือน - . ร่วมกันวางแผนพัฒนาตัวสินค้า ทั้งเรื่องของ packaging , new pack , designs , pack for special promoions or channels . ติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งทั้งทางตรงทางอ้อม ที่มีผลกระทบโดยตรงกับ Brands . จัดทำคู่มือสินค้าเพื่อให้ฝ่ายขายนำเสนอสินค้าใหม่เข้าร้านค้า. ร่วมกับเทคนิเชียล ในการพัฒนาสินค้า นำเสนอสินค้าใหม่ ๆ เพื่อวางขายในตลาดให้ทันต่อสถานการณ์. ปฏิบัติตามนโยบายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในการทำงานในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานด้าน Marketing , Creative , Copywriter ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กันยายน 2561


Copy Writer1

...บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด Copy Writer Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด Copy Writer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - .คิดคำ คิดสโลแกนของสินค้า เพื่อใช้โปรโมทสินค้าแบรนด์สินค้า.พรูฟงาน ตรวจงาน เพื่อลดความผิดพลาดของงาน.งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย , หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน).ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Internet,Social Media ต่างๆได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ Graphic Design

...เจ้าหน้าที่ Graphic Design หางาน - บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic Design Share บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหน้าที่ Graphic Design พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packageing) .เพศ ชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ- ประกันชีวิตกลุ่ม- โบนัสปรับเงินประจำปี- ชุดยูนิฟอร์ม- เบี้ยเลี้ยง (บางงาน)- เบี้ยขยัน - (บางงาน)- ประกันสังคม- กองทุนทดแทน- วันหยุดนักขัติฤกษ์ วัน- วันหยุด เสาร์ที่ เสาร์ที่ ของเดือน (หยุดวันอาทิตย์)- วันหยุดพักผ่อน - วัน- สวัสดิการอื่น ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม leskinthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , -- #]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ เนเชอรัล บิวตี้ แอนด์ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานค...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2561


ช่างสี

...ช่างสี หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด ช่างสี Share บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด ช่างสี มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, - งานทาสีทั้งภายนอกภายใน - งานสีฝ้าเพดาน - เก็บรายละเอียดงานเฟอร์นิเจอร์ภายใน .อายุ ปี ขึ้นไป.สัญชาติไทย.กรณีต่างด้าวต้องมีบัตรประจำตัว/ บัตรอนุญาตทำงาน/ Passport/ Visa ทำงาน.มีประสบการณ์ทำงานอยู่แล้ว.ขยัน อดทน .มีวุฒิภาวะสูงในการทำงานกับคนรอบข้าง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร. - -, - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม wd_colourโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ซอย ทับยาว ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>