Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทับยาว แขวงทับยาว กรุงเทพมหานคร

Front-end Web Developer

...การสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดใหม่ๆ . ถ้าเป็นคนชอบการสร้างผลงานที่ให้คนทั่วไปใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในวิถีชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การออกไปรับ job/user requirement จากลูกค้า แล้วเขียนโปรแกรมตามความต้องการของเค้า. ถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเอง แล้วทิ้งรอยเส้นทางไว้ให้คนอื่นเดินตามส่ง CV พร้อมผลงานมาได้ที่ hrgridwhiz.com Inbox มาที่ GridWhiz Facebook Page .ออกแบบเขียนแอพพลิเคชันบนระบบ Web-based โดยมีพื้นฐาน HTML/CSS เป็นอย่างดี.มีความคุ้นเคยกับ Web services โครงสร้างต่างๆในการพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมถึงความรู้ทั่วไปอื่นๆ เช่น MVC Programming, Real-time Data, DB Connection, Map, Locational Service, Social Media APIs, เป็นต้น.สนใจ ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Web Application & Security อย่างสม่ำเสมอ. กำลังจะจบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา Computer Engineeing/Science, IT สาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับ GridWhiz Singapore Pte. Ltd.).มีความรู้ประสบการณ์ในด้าน Agile Methodology, Software Development Lifecycle, Software Testing จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม GridWhiz GridWhizTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานบริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยพัฒนา)/ โครงการพฤกษาวิลล์ / ถนนหลวงแพ่ง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 23 สิงหาคม 2560


Android Application Developer

...ีชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การออกไปรับ job/user requirement จากลูกค้า แล้วเขียนโปรแกรมตามความต้องการของเค้า. ถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเอง แล้วทิ้งรอยเส้นทางไว้ให้คนอื่นเดินตามส่ง CV พร้อมผลงานมาได้ที่ hrgridwhiz.com Inbox มาที่ GridWhiz Facebook Page .ออกแบบเขียนแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยมีพื้นฐานภาษา Java เป็นอย่างดี.มีความคุ้นเคยกับ Android Platform APIs โครงสร้างต่างๆในการพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมถึงความรู้ทั่วไปอื่นๆ เช่น MVC Programming, Web Services, Real-time Data, DB Connection, Map, Locational Service, Google Notification, Social Media APIs, เป็นต้น.สนใจ ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Android Platform APIs อย่างสม่ำเสมอ.กำลังจะจบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา Computer Engineeing/Science, IT สาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับ GridWhiz Singapore Pte. Ltd.).มีความรู้ประสบการณ์ในด้าน Agile Methodology, Software Development Lifecycle, Software Testing จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม GridWhiz GridWhizTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยพัฒนา)/ โครงการพฤกษาวิลล์ / ถนนหลวงแพ่ง, แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2560


iOS Application Developer

...์ของเราในวิถีชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การออกไปรับ job/user requirement จากลูกค้า แล้วเขียนโปรแกรมตามความต้องการของเค้า. ถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเอง แล้วทิ้งรอยเส้นทางไว้ให้คนอื่นเดินตามส่ง CV พร้อมผลงานมาได้ที่ hrgridwhiz.com Inbox มาที่ GridWhiz Facebook Page .ออกแบบเขียนแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยมีพื้นฐานภาษา Swift เป็นอย่างดี.มีความคุ้นเคยกับ iOS Platform APIs โครงสร้างต่างๆในการพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมถึงความรู้ทั่วไปอื่นๆ เช่น MVC Programming, Web Services, Real-time Data, DB Connection, Map, Locational Service, Apple Notification, Social Media APIs, เป็นต้น.สนใจ ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ iOS Platform APIs อย่างสม่ำเสมอ.กำลังจะจบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา Computer Engineeing/Science, IT สาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับ GridWhiz Singapore Pte. Ltd.).มีความรู้ประสบการณ์ในด้าน Agile Methodology, Software Development Lifecycle, Software Testing จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม GridWhiz GridWhizTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยพัฒนา)/ โครงการพฤกษาวิลล์ / ถนนหลวงแพ่ง, แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2560


EmbeddedLinux Platform Developer for Smart Home Applications

...านที่ให้คนทั่วไปใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราในวิถีชีวิตประจำวัน ไม่ใช่การออกไปรับ job/user requirement จากลูกค้า แล้วเขียนโปรแกรมตามความต้องการของเค้า. ถ้าต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเอง แล้วทิ้งรอยเส้นทางไว้ให้คนอื่นเดินตามส่ง CV พร้อมผลงานมาได้ที่ hrgridwhiz.com Inbox มาที่ GridWhiz Facebook Page .ออกแบบเขียนแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Embedded/Linux Platform โดยมีพื้นฐานภาษา C/C++ เป็นอย่างดี.มีความคุ้นเคยกับ Linux Platform APIs โครงสร้างต่างๆในการพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมถึงความรู้ทั่วไปอื่นๆ เช่น Web Services, Real-time Data, DB Connection. Bluetooth เป็นต้น.สนใจ ติดตาม ศึกษา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Embedded/Linux Platform & Smart Home อย่างสม่ำเสมอ.กำลังจะจบการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา Computer Engineeing/Science, IT สาขาที่เกี่ยวข้อง.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (สำหรับ GridWhiz Singapore Pte. Ltd.).มีความรู้ประสบการณ์ในด้าน Agile Methodology, Software Development Lifecycle, Software Testing จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม GridWhiz GridWhizTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานวิจัยพัฒนา)/ โครงการพฤกษาวิลล์ / ถนนหลวงแพ่ง, แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2560


ฝ่ายบัญชี

...ฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด - ฝ่ายบัญชี บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด ฝ่ายบัญชี กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - การบริหารจัดการเอกสาร บัญชี ธุรกรรมทางการเงินซื้อ-ขายงานส่วนมากเกี่ยวกับการจัดการเรียบเรียงเอกสารการซื้อ การขาย ของบริษัทฯ .วุฒิ ปวช.ขี้นไป เทียบเท่า.เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.เพศหญิง อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการทำงานมาบ้าง.อดทน ขยัน ใส่ใจในการทำงาน.สามารถใช้ โปรแกรม microsoft office เหมาะสม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2560


ช่างแบบออกแบบ

...ช่างแบบออกแบบ หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด - ช่างแบบ/ออกแบบ บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด ช่างแบบ/ออกแบบ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - เขียนแบบ / ออกแบบ งานตกแต่งภายใน อาคารสถานที่ .มีความสามารถในการเขียนแบบ ใช้โปรแกรมเขียนแบบ.เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป.เพศหญิง อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการทำงานมาบ้าง.อดทน ขยัน ใส่ใจในการทำงาน.รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น.สามารถอ่านแบบ เข้าใจแบบ แก้ไขแบบได้ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หากจบในสาขาออกแบบสถาปัติยกรรมภายในจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2560


ผู้ช่วยช่างพิมพ์-

... ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.ซี. ซัพพลายส์ ผู้ช่วยช่างพิมพ์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ตรวจเช็คความถูกต้องสติกเกอร์ / กระดาษให้ตรงกับใบสั่งงานผลิตในแต่ละงาน- เตรียมงานพิมพ์งานต่อๆไป, ตรวจเช็คคุณภาพของงานระหว่างการพิมพ์ได้มาตราฐานตามที่กำหนด, ดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์พื้นที่รอบๆเครื่องจักรให้สะอาดเรียบร้อย .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม., ม., ปวช, ปวส ขึ้นไป .ประสบการณ์ทำงาน - ปีขึ้นไป (ถ้าจบตรงสาขา ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถทำล่วงเวลาได้.มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -เงินเดือน-โอที-ประกันสังคม-เบี้ยขยัน-โบนัสประจำปี-ท่องเที่ยวประจำปี-งานเลี้ยงปีใหม่, งานเลี้ยงตรุษจีน-วันหยุดประจำปี-เงินช่วยเหลืองานแต่ง/ คลอดบุตร/ งานฌาปณกิจศพ-วันหยุดตาม นักขัตฤกษ์-วันพักร้อน-เครื่องแบบพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.ซี. ซัพพลายส์ หมู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2559


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด พนักงานบัญชี กรกฏาคม ระดับเงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ .ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท.ควบคุมดูแลจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย. จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม .เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ .มีสัญชาติไทย กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ . มีค่าล่วงเวลา. ประกันสังคม . ที่พัก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ถนนทับยาว แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 กรกฎาคม 2559


รับสมัครโฟร์แมน (งานตกแต่งภายใน)

...รับสมัครโฟร์แมน (งานตกแต่งภายใน) หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด - รับสมัครโฟร์แมน (งานตกแต่งภายใน) บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด รับสมัครโฟร์แมน (งานตกแต่งภายใน) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , รายละเอียดของงาน. ดูหน้างานเคลียร์แบบหน้างาน. ควบคุมประสานงานดูแลงานตามsiteงานต่างๆให้ได้ตามเวลาคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งานประสานงานงานเอกสารเป็นต้น .มีสัญชาติไทย .อ่านแบบเข้าใจแบบภายในได้.สามารถขับรถได้ (มอเตอร์ไซค์ รถยนต์) .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี กรุงเทพมหานคร . มีค่าล่วงเวลา. ประกันสังคม . มีที่อยุ่ให้ใกล้บริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [/ -- ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ซอยทับยาว ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2559


พนักงานขับรถส่งของ-

...พนักงานขับรถส่งของ- หางาน - บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด - พนักงานขับรถส่งของ บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด พนักงานขับรถส่งของ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลการรับ ส่ง สินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน- ตรวจเช็คสถาพรถบำรุงดูแลอย่างสม่ำเสมอ- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .มีใบขับขี่รถยนต์.มีความรับผิดชอบ.ซื่อสัตย์ กรุงเทพมหานคร -ค่าล่วงเวลา (O.T.)-ประกันสังคม-โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [/ -- ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วู้ด แอนด์ คัลเลอร์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด / ซอยทับยาว ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / -- โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 5 หน้า หน้าถัดไป >>